Opinia CReDO cu referire la subiectele din OZ la capitolul conţinutului obiectului de reglementare

Opinia CReDO cu referire la subiectele din OZ la capitolul conţinutului obiectului de reglementare

Opinia CNP 21.04.2014[EN]
Opinia CNP 21.04.2014[RO]
Opinia CNP 21.04.2014[RU]

 21.05.2014, ora 08.00 (completat după supliment la 12.00)

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 21.05.2014.

1) Opinia cu referire la subiectele din OZ la capitolul conţinutului obiectului de reglementare:

1.1. Subiectele 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33. Cu privire la metodologiile de planificare privind controlul și supravegherea de stat în domeniile respective în baza analizei criteriilor de risc

Susținem aprobarea metodologiilor sectoriale de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc cu o serie de recomandări generice și specifice după cum se enunță mai jos.

Intenția: punerea în aplicare a HG nr. 694 din 05.09.2013 cu privire la metodologia generală.

Scopul metodologiilor este implicit reducerea discreției nejustificate a organelor de control și supraveghere în exercitarea controalelor asupra activității întreprinzătorilor. Rezultatul adoptării metodologiilor poate fi nu doar reducerea fenomenului corupțional datorită reducerii discreției decizionale în activitatea de supraveghere, dar și ridicarea transparenței de control și supraveghere a organelor respective. Urmează o serie de propuneri de îmbunătățire a Regulamentelor:

 

  1. cu formele organizate reprezentative ale întreprinzătorilor din domeniile respective în vederea aplicării metodologiei elaborate rezultate în elaborarea comună a planului periodic de exercitare a controlului și suprvegherii. Obligativitatea participării formelor reprezentative și organizate ale întreprinzătorilor va cultiva deschiderea mai mare a activității organului de control, va cultiva încrederea mai mare a în aplicarea metodologiei, va face activitatea de control și supraveghere mai prietenoasă cu accent pe prevenire decît pe reprimare.Introducerea obligativității de cooperare și consultare[1][2]
  2. privind evaluarea riscurilor în raport cu fiecare agent economic, acordarea punctajului și oferirea argumentării și explicației. Integritatea bazei de date constă în realizarea evaluărilor cu participarea formelor organizate și reprezentative a întreprinzătorilor cu imposibilitatea modificării datelor prin decizia unilaterală a organului, inclusiv fără argumentare adecvată.Introducerea cerințelor exprese privind exigențele și integritatea bazei de date
  3. Introducerea obligativității oferirii accesului deplin pentru părțile interesate de datele colectate privind rezultatele evaluării și profilul întreprinzătorului în baza legii cu privire la accesul la informație, inclusiv crearea mecanismului facil de realizare a dreptului părții interesate la modificarea datelor conținute despre această inlcusiv a rezultatelor evaluării. Prevederea expresă a dreptului la reutilizarea datelor depersonalizate care se conțin în baza de date în baza legii cu privire la reutilizarea datelor publice.
  4. Prevederea mecanismului disciplinar accesibil de responsabilizare în cadrul organului abilitat cu control privind acțiunile cu abatere din intenție privind exercitatea funcțiilor de evaluare, aplicare a funcțiilor de control și supraveghere.
  5. Concretizarea prevederilor privind aplicarea excepțională a controalelor în afara graficului periodic elaborat în baza metodologiei[3], prin excluderea clauzei cu marja de discreție foarte largă. Propunem introducerea criteriilor raționale, cum ar fi: a) desfășurarea activităților organelor de urmărire penală care necesită concluzia avizată specializată, b) semnalarea veridică și probată cu suspiciuni rezonabile privind devieri de la calitatea prestării serviciilor, etc.   
  6. Excluderea obligațiunii de aprobare de către Cancelaria de stat a graficului de realizare a controalelor și supravegherii, odată ce graficul periodic în baza metodologiei este stabilit, acesta trebuie făcut public printr-o decizie colegială relevantă. Se atribuie o funcție improprie pentru Cancelarie de stat, se reduce transparența actului de control și supraveghere.

 


[1] Spre exemplu Asociațiile ramurale, etc

[2] Experiența altor state elocvent demonstrează cu funcția de control și de supraveghere poate fi delegată industriei prin intermediul formelor organizate și reprezentative ale întreprinzătorilor. Delegarea acestor funcții este actuală din perspectiva obiectivului de ridicare calității sau vrificării calității serviciilor prestate fără impunerea costurilor regulatorii. Aceasta este valabil în special în domeniile în care lipsesc instituțiile publice specializate sau cu funcții incompatibile cum ar fi Agenția Turismului, CNAM, CNAS, etc.

[3] Spre exemplu: Art. 57 privind Agenția Transport auto, art. 30 Serviciul supravegherii de stat a sănatații publice, art. 14 Agenția Turismului

 

Mass Media

Ordinea de zi a Guvernului

Share: