Prezentare

 

 

 

                                   

                                         CReDO – Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului

 

CReDO este o organizaţie nonprofit pentru drepturile omului, advocacy şi democratizarea societăţii civile fondată în 1999. CReDO este bine poziţionată şi cunoscută în Republica Moldova pentru imparţialitatea şi poziţia sa publică.  CReDO acţionează cu mult curaj şi atitudine civică în soluţionarea problemelor de importanţă publică.


Viziunea:

Institutii democratice stabile ale RM si drepturile omului respectate în conformitate cu

traditiile Europene.


Valorile:

Actiunile noastre bazate:

− Valorile noastre

− Angajarea activa in rezolvarea provocărilor reale

− Crearea de valoare adaugata pentru societate


Noi sustinem:

− Diversitatea si pluralismul

− Impartialitatea si încredrea

− Transparenta si responsabilitatea

 

CReDO are experiență substanțială în elaborarea documentelor de politici din cadrul sectoarelor din justiția a problemelor sociale pentru mai mult de 10 ani. CReDO este organizația care în ultimii trei ani ia președinția Consiliului Național de Participare (CNP) - organismul consultativ pentru a Cabinetului.
CReDO a efectuat revizuire substanțială politică globală a experiențelor și practicilor în întreaga jurisdicții europene la nivelul organizării instituționale și a programelor sociale.
Expertiza este o competență distins raza de consultanță și organizațiile care lucrează în domenii de politică din Republica Moldova.

CReDO a deţinut în 2012-2014 mandatul  preşedinţiei Consiliului Naţional pentru Participare (CNP)http://www.cnp.md/ro/despre-cnp/prezentarea-generala

Din componenţa CNP fac parte 30 de reprezentanţi ai societăţii civile. Durata mandatului este de doi ani. Consiliul Naţional pentru Participare are menirea să faciliteze participarea părţilor interesate în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a documentelor de planificare strategică. 

CReDO a deținut 2 mandate de  președinție al Alianței Anticorupție în 2014 și 2015:

Alianţa Anticorupţie este o uniune benevolă de organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova, fondată  din iniţiativa a unui grup de organizaţii neguvernamentale ce activează în diverse domenii, cu precădere din sfera politicilor publice, drept, instituţii democratice. Actualmente Alianţa numără circa 20 membri, alăturîndu-se reprezentanţi ai mass-media, organizaţii de tineret, din sfera educaţiei şi ştiinţei etc.
 
 
Pentru a fi la curent de activitatea CReDO anterioară acestei versiunii noi a situlului, vă invităm să accesaţi  situl precedent, cît şi siturile adiţionale CReDO în secţia partenerilor din subsolul paginei, spre exemplu: http://old.credo.md/