Decizia (42 din 05.04.2012) Consiliului Coordonator al Audiovizualului nu este euroconforma

Decizia (42 din 05.04.2012) Consiliului Coordonator al Audiovizualului nu este euroconforma

Public position on Decision (42 of 04.05.2012) CCA in the withdrawal of the broadcasting license of NIT (from 10.04.2012)[EN]
Poziţia publică cu privire la Decizia (42 din 05.04.2012) Consiliului Coordonator al Audiovizualului în partea retragerii licenţei de emisie a postului de televiziune NIT (din 10.04.2012)[RO]
Общественное мнение насчёт решения (42 из 04.05.2012) CCA o отзыве лицензии на вещание НИТ (от 10.04.2012)[RU]
Poziţia publică cu privire la Decizia (42 din 05.04.2012) Consiliului Coordonator al Audiovizualului în partea retragerii licenţei de emisie a postului de televiziune NIT (din 10.04.2012)

Concluzia

Decizia CCA deşi este aparent formal legală contravine principiilor de libertate a cuvîntului garantate de art. 10 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Procedural se încalcă libertatea cuvîntului prin punerea deciziei în aplicare fără a respecta dreptul de a contesta decizia de suspendare a licenţei. În substanţă se încalcă dreptul la libertatea cuvîntului prin faptul că această nu este necesară într¬-o societatea democratică şi nu este proporţională protejării interesului legitim.

Fapte şi lege

Televiziunea NIT este notorie pentru încălcarea sistematică a Codului Audiovizualului – CA- (neasigurarea pluralismului politic, favorizarea unui partid, falsul în reflectarea campaniilor electorale, în prezentarea informaţiilor, denigrarea oponenţilor politici). Monitorizarea (Nota 1) realizată pentru a numite perioade de CCA, constatările organizaţiilor specializate de media în perioadele electorale atestă încălcări sistematice. CA prevede retragerea licenţei – cea mai severă sancţiune - se aplică gradual dacă după aplicarea sancţiunile şi amenzilor, radiodifuzorul nu reintră în legalitate.

Radiodifuzorul trebuie să aibă termenul şi accesibilitatea atacării deciziei CCA conform procedurii contenciosului administrativ . Analiza Articolul 10 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (CEDO) prevede că libertatea de exprimare poate fi restrînsă doar dacă aceasta) este prevăzută de lege, 2) este necesară într-o societatea democratică, şi 3) pentru protejarea unui interes legitim, adică a ordinii publice, securităţii naţionale. Dreptul material la libertatea cuvîntului nu justifică intervenţia capitală. Decizia CCA nr. 42(05.04.2012) aparent se conformează normelor legale precum retragerea licenţei de emisie (38(1)e)), după aplicarea amenzii (38(3)c), în caz de încălcare gravă şi repetată 38(5)) a normelor Codului. Monitorizările desfăşurate nu asigură baza probatorie suficientă (nota 1). CCA a aplicat avertizările, amenzile şi suspendările de publicitate şi licenţei, însă aplicarea suspendărilor temporare a unor programe sau a licenţei de emisie nu a fost îndeajuns explorate.

Analiza CA atestă carenţe de calitate pentru că legea şi însăşi decizia nu se referă la necesitatea aplicării restrîngerii în contextul actual social. Legea nu prescrie şi decizia nu evaluează cît de proporţională este retragerea licenţei în raport cu pericolul creat de NIT. Legea nu are un test clar pentru a evalua impactul negativ, prin urmare legea este aplicată formal şi nu cu referire la pericolul existent creat. Pretinsul prejudiciu invocat ordinii publice şi securităţii naţionale nu este demonstrat. Deoarece, nu s-au atestat incitările la violenţă, chemări la răsturnare a ordinii publice sau alte apeluri repetate de tulburare a ordinii publice, ci doar multiple informaţii despre „organizarea unor manifestaţii de protest împotriva actualei guvernări”, conforme legii întrunirilor. Pericolul creat actual de a tulbura ordinea publică sau a dăuna securităţii naţionale nu este demonstrat şi se înscrie în tendinţă de diminuare. Dreptul procedural la libertatea cuvîntului nu este respectat. Retragerea imediată a licenţei fără a garanta dreptul de a contesta decizia adoptată nu se conformează legii (art.38(10)) din motivul că legea contenciosului administrativ prevede 30 de zile (17(3)) pentru realizarea acestui drept. Ori, executarea imediată a deciziei încălcă dreptul procedural la libertatea cuvîntului.

Jurisprudenţa CEDO confirmă că aplicarea sancţiunii celei mai drastice de retragere a licenţei este o excepţie. În cazurile Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. contra Turciei nos. 64178/00, 64179/00, 64181/00, 64183/00, 64184/00), Kommersant Moldovy v. Moldova, Meltex LTD and Mesrop Movsesyan v. Armenia, no. 32283/04) CEDO a stabilit că programele, articole pot fi culpabile pentru incitarea şi provocarea oamenilor, însă suspendarea, în speţă, pentru un an a licenţei este neproporţională pentru a proteja interesele legitime şi nu este necesară “intr-o societate democratică”. Aplicarea celei mai drastice măsuri trebuie corelată cu impactul negativ adus ordinii publice şi securităţii naţionale şi să fie înscrisă în practică europeană.

Concluzii şi Recomandări

CCA pe parcursul anului 2010-11 a aplicat corect şi adecvat sancţiunile vizavi de linia editorială şi comportamentul jurnalistic nepluralist şi politic afiliat al NIT-lui. CCA ar trebui să aplice sancţiuni de contravenţii administrative, de iniţiere a anchetei penale contra producătorilor, redactorilor, editorialiştilor emisiunilor – aşa cum prevede CA – şi nu asupra companiei în întregime.

Decizia de retragere a licenţei este disproporţionată ca măsura de intervenţie şi are un caracter punitiv capital. Alte măsuri punitive şi educative discutate mai jos ar fi fost mai relevante situaţiei, încălcărilor şi eventualului pericol creat în mimarea echidistanţei, pluralismului şi jurnalismului etic al NIT.

Decizia CCA trebuie revizuită din oficiu, în primul rînd, prin suspendarea acesteia pentru că compania să-şi realizeze dreptul de a contesta această în instanţa de judecată. În al doilea rînd, decizia CCA trebuie revizuită din oficiu în favoarea unor sancţiuni mai temperate, cum ar fi suspendarea unor programe sau a licenţei, suspendarea pentru o perioadă mai lungă a publicităţii, iniţierea deciziilor cu privire la contravenţiile administrative (38(6)) pentru iniţierea cauzelor penale.

Este necesară modificarea CA prin lărgirea spectrului sancţiunilor şi mecanismelor aplicabile. Acestea pot include prescripţii preventive, cum ar fi cea de a asigura prezenţa oponenţilor la emisiuni, precum este experienţa ţărilor democratice consolidate. Este necesară desfăşurarea monitorizărilor continue pentru perioada mai lungă a tuturor programelor.

Contacte: Sergiu Ostaf, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), tel. 212816, ostaf@credo.md

Share: