Cu privire la efectuarea vînătorii şi reglementarea numerică a efectivului de animale în ariile naturale protejate de stat în sezonul de vînătoare 2013-2014

Cu privire la efectuarea vînătorii şi reglementarea numerică a efectivului de animale în ariile naturale protejate de stat în sezonul de vînătoare 2013-2014

Cu privire la efectuarea vînătorii şi reglementarea numerică a efectivului de animale în ariile naturale protejate de stat în sezonul de vînătoare 2013-2014[EN]
Cu privire la efectuarea vînătorii şi reglementarea numerică a efectivului de animale în ariile naturale protejate de stat în sezonul de vînătoare 2013-2014[RO]
Cu privire la efectuarea vînătorii şi reglementarea numerică a efectivului de animale în ariile naturale protejate de stat în sezonul de vînătoare 2013-2014[RU] 

Opinia CReDO pentru CNP cu privire la efectuarea vînătorii şi reglementarea numerică a efectivului de animale în ariile naturale protejate de stat în sezonul de vînătoare 2013-2014

 

  

(OZ) a Cabinetului de Miniştri din 07.08.2013.

 

 

1.6. Subiectul 22 Cu privire la efectuarea vînătorii şi reglementarea numerică a efectivului de animale în ariile naturale protejate de stat în sezonul de vînătoare 2013-2014


 

            Reiterăm Avizul membrilor Grupului de lucru Mediu în privința acestui proiect de hotărâre, care a fost transmis Ministerul Mediului pe data de 21.07.13.

 

Considerăm că din proiect trebuie excluse anexa 3 (vînatul în rezervaţiile ştiinţifice) și anexa 4 (lipsa de justificare ştiinţifică şi neonorarea angajamentelor internaţionale).

 

Anexa 3 include prevederi ce țin de vînatul în rezervațiile științifice (vînatul in Rezervația științifică "Pădurea Domnească" - 70 mistreți). Considerăm că vînatul în rezervațiile științifice sub orice formă nu poate fi permis până ce nu este adoptat un Regulament detaliat al vînatului numeric și de selecție în rezervațiile științifice, altfel, în continuare rămâne posibilitatea abuzurilor. Hotărârea Parlamentului nr. 3 din 15.02.2013[1] prevede că Guvernul este obligat, în termen de 3 luni, să prezinte Parlamentului propuneri privind ajustarea cadrului legal în vederea înlăturării lacunelor constatate de Comisia de anchetă (pentru elucidarea modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 23 decembrie 2012 care a avut loc în Rezervaţia naturală „Pădurea Domnească”). Lipsesc propunerile relevante din partea autorităţilor publice.

Societatea civilă a prezentat un şir de recomandări[2] (extrasul din raportul societăţii civile cu referire la subiectul în cauza), în speţă, cu referire la practica de vînat în rezervaţiile ştiinţifice:

 

... 2. Cu referire la Moldsilva şi politica în domeniul vînatului

Constatări: Cadrul legislativ de reglementare a vînatului în rezervaţiile naturale şi ştiinţifice este incoerent, contradictoriu şi în esenţa favorizează practicile ilicite instituţionalizate pe parcursul a cel puţin ultimilor 10 ani (Comisia nu a studiat practica şi motivele instituţionalizării acestora). Procedura de obţinere a licenţelor şi a autorizaţiilor favorizează comportamentele corupţionale atît din partea conducerii Moldsilva, cît şi din partea beneficiarilor de licenţe şi autorizaţii de vînat. Practica de acordare a preferinţelor şi beneficiilor pentru magistraţi, exponenţi ai instituţiilor şi autorităţilor executive, deputaţi şi alți aleşi de a vîna urmare a statutului în societate, inclusiv fără a achita taxele aferente, este instituită şi practicată sistematic (unii membri ai Comisiei de anchetă sunt vînători activi, inclusiv au participat anterior la vînatoare în locul dat). Organizarea nemijlocită a vînătorii a implicat neglijarea regulilor de siguranţă şi de respectare a regimului vînatului. Responsabilii de organizare a vînatului (specialiştii şi conducătorii) nu a alertat poliţia şi serviciile de urgenţă medicală despre incident.

Concluzii: Conducerea Moldsilva a continuat practica instituită anterior de favorizare a exploatării iresponsabile a resurselor naturale contrar obiectivelor şi practicilor europene. Conducerii Moldsilva a lipsit totalmente optica de reformare a sistemului şi de schimbare a practicilor problematice instituţionalizate. A fost atestată neglijenţa fără precedent a personalului responsabil de organizarea activităţii nemijlocite de vînat cu încălcarea multiplă a regulilor de securitate a participanţilor. Problemele principale: 1) modalitatea coruptibilă perpetuată de acordare a licenţelor şi autorizaţiilor, 2) încălcarea sistematică a normelor care interzic vînatul sportiv în rezervaţiile naturale şi ştiinţifice, 3) lipsa obligaţiunii de a informa organele poliţiei şi a urgenţei medicale cu privire la incidentele cu implicarea armelor.

Recomandări: 1. Subordonarea Agenţiei Moldsilva Ministerului Mediului pentru a conferi o altă abordare și viziune asupra resurselor naturale silvice. 2. Interzicerea expresă a vînatului sportiv în rezervaţiile naturale şi ştiinţifice. 3. Reformarea procesului de obţinere a licenței şi a autorizaţiilor prin proceduri transparente în baza licitaţiilor publice cu asigurarea accesului societăţii la informaţii privind întregul proces. 4. Introducerea sistemului de vînat selectiv profesional. 5. Ridicarea substanţială a condiţiilor de admitere pentru activitatea de vînat. 6. Prezentarea informaţiilor despre participanţii şi rezultatele vînatului prin rapoarte publice.

 

Anexa 4 se propune a fi exclusă, deoarece lupul ca specia este inclusă si protejată prin listele Convenției de la Berna[3], dar analiza genetica a unui singur exemplar nu reprezintă o utilitate nici în scopuri științifice, și nici în cele practice.

 [1] Publicat : 22.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 36-40, art Nr : 120

[2] 33 de recomandări ai societăţii civile cu referire la incidentul din Pădurea Domnească în privinţa reformării instituţiilor publice,  http://www.credo.md/pageview?id=184, http://www.credo.md/site-doc/SumarRaportDomneascaOstaf_20.02.2013(1).pdf 

Share: