Strategia CReDO 2011-2013

Strategia CReDO 2011-2013

CReDO Strategy 2011-2013[EN]
Strategia CReDO 2011-2013[RO]
Strategia CReDO 2011-2013[RU]Strategia CReDO 2011-2013


Acesta este al 5-lea ciclu strategic desfăşurat în baza Planului Stategic. Strategiile si

rapoartele anuale anterioare pot fi gasite pe siteul CReDO. 

Strategia Organizationala:

Implementarea obiectivelor strategice se va efectua prin calitatea produselor. Produsele sînt rezultate institutionale, bazate pe tehnologii si avantaje comparative create de CReDO.


Produsul 1: Monitorizare, cercetare si advocacy a drepturilor si libertatilor civile si politice distincte

Subiecte specifice (revizuirea progreselor intr-un anumit domeniu , documente de politicispecializate, observatii legale, actiuni de lobby):

‐ liberatea de intrunire si de asociere

‐ tortura si tratamentul inuman

‐ minoritati nationale si nondiscriminare

‐ libertatea de religie


Produsul 2: Monitorizare, cercetare si advocacy privind politicile sociale si de bunastare

Subiecte specifice ( revizuirea progreselor intr-un anumit domeniu, documente de politici specializate, observatii legale, actiuni de lobby)

‐ Politici sociale si de bunastare eficiente, inclusiv pentru grupurile vulnerabile

‐ Politici de sanatate eficiente, inclusiv pentru grupurile vulnerabile

‐ Politici educationale eficiente, inclusiv pentru grupurile vulnerabile


Produsul 3: Monitorizare, cercetare si advocacy privind calitatea guvernarii, transparenta

si eficienta institutiilor statului

Subiecte specifice ( revizuirea progreselor intr-un anumit domeniu, documente de politici

specializate, observatii legale, actiuni de lobby)

‐ Transparenta si rationalitatea luarii deciziilor

‐ Eficienta organizatiei si functiile acesteia

‐ Allocarea resurselor bugetare pentru politici si eficienta acestora

‐ Responsabilitatea si performanata guvernarii

‐ Reforma politieneasca si a organelor de drept


Produsul 4: Lobby si advocacy pe linga EU Human Rights Dialogue, OSCE/ODIHR, CoE, UN

Institutiile care vor receptiona rapoarte alternative si prezentari (observatii periodice,

interactiune cu diversi actori, plingeri individuale, actiuni de lobby)

‐ UN: UPR, HRC, CERD, CAT,

‐ CoE: Comitetul Ministrilor, PACE, FCNM, ECRI,

‐ OSCE/ODIHR: HDM Annual

‐ EU: Human Rights Dialogue, Parlamentul European, Comisia Europeana,

‐ Diplomati,ambassadori in misiune si discutii neformale din UE si SUA


Produsul 5: Dezvoltarea si consolidarea capacitatilor pentru elaborarea politicilor eficace

Training bazat pe abilitati de formare profesionala (programe modularizate)

‐ Leadership public si civic

‐ Analiza politicilor publice, design si impelementare

‐ Management public


Produsul 6: Intretinerea subiectelor de drepturile omului si democratie pe agenda publica si media

Actiune prin:

‐ Participare activa la talk-show-uri cu raiting inalt, dezbateri publice si media

(Publika.md, JurnalTV.md, M1, Info-PrimNeo, etc),

‐ Interactiunea cu mass media asupra diverselor probleme si subiecte

‐ Actualizarea prezentei in mass media electronica

‐ Organizarea prezentarii rezumatului documentului de politici publice

Share: