Multiple încălcări în procesul de numire a preşedintelui Comisiei Naţionale de Integritate (CNI)

Multiple încălcări în procesul de numire a preşedintelui Comisiei Naţionale de Integritate (CNI)

Multiple violations in the appointment of the President of the National Integrity Commission[EN]
Multiple încălcări în procesul de numire a preşedintelui Comisiei Naţionale de Integritate (CNI)[RO]
Многочисленные нарушения при назначении Президентом Integrity Национальной комиссией[RU]29.10.2012
Opinia cu privire la multiple încălcări în procesul de numire a preşedintelui Comisiei Naţionale de Integritate (CNI), Anatolie Donciu Concluzii:


Lipsa de transparenţă.
Comisia parlamentară juridică, numiri şi imunităţi (Comisia) nu a asigurat transparenţa deciziei asupra candidaturii la funcţia de membru a CNI şi la funcţia de preşedinte al CNI a lui Anatolie Donciu. Discutarea subiectului cu privire la candidatura dată nu a fost anunţată pe agenda Comisiei şi nici nu au fost prezentate documentele relevante candidaturii discutate pentru părţile interesate. Societatea nu a putut realiza dreptul la un control civic asupra candidatului la funcţia de membru şi preşedintele CNI. Fracţiunile parlamentare nu au fost consultate după cum cere pnct.7 din legea cu privire la CNI. Au fost încălcate prevederile Regulamentului Parlamentului, Legii cu privire la transparenţa în procesul decizional şi Legii cu privire la CNI.


Incompatibilitatea pentru a ocupa funcţia de preşedinte CNI.
Comisia prin hotărîrea sa din 25.01.2012 nu dă aprecierea dacă candidatul la funcţia de preşedinte al CNI corespunde criteriului de a nu fi deţinut o funcţie de înaltă răspundere publică (demnitatea publică, pnct.7 din legea cu privire la CNI), doar constată conformarea la cerinţele generale de eligibilitate pentru calitatea de membru al CNI (art. 11 din legea cu privire la CNI). Funcţia de procuror, prim-vice procuror, conducere CCCEC sunt funcţiile de înaltă răspundere publică sau demnitate publică prin urmare numirea în funcţie de preşedinte al CNI nu respectă legea. Au fost încălcate prevederile Legii cu privire la CNI.


Problema de imagine instituţională a CNI.
Misiunea CNI este asigurarea transparenţei regimului de declarare a veniturilor funcţionarilor (inclusiv a demnitarilor publici, persoanelor cu înalte funcţii de răspundere), controlul administrativ şi facilitatea controlului public al societăţii al declaraţiilor de venituri şi a conflictelor de interes. Misiunea CNI nu este să servească interesele de partid. Declaraţiile unor lideri politici privind revendicarea instituţiei date drept pîrghie, tărăgănarea de 6 luni a funcţionalităţii CNI, numirea contrară legii expune de facto supunerea CNI controlului politic. Acestea acţiuni subminează independenţa şi funcţionalitatea autonomă a CNI.


Recomandări:
- Anatolie Donciu va renunţa la funcţia de preşedinte al CNI pe motiv că a deţinut anterior cîteva funcţii de înaltă răspundere publică (demnitatea publică) inadmisibile pentru calitatea de preşedinte al CNI.
- Parlamentul va iniţia proceduri relevante pentru readucere în legalitate activitatea CNI şi vor numi un preşedinte care corespunde tuturor cerinţelor prevăzute de legea CNI.
- Reprezentantul societăţii civile în CNI va lua atitudinea adecvată faţă de situaţia creată şi multiplele încălcări ale legii cu privire la CNI şi va decide în asemenea circumstanţe dacă mai poate continua activitatea sa în CNI.


Semnatarii:
- Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO),
- Juriştii pentru Drepturile Omului, - Asociaţia pentru Democraţia Participativă (ADEPT),
- Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM)
- Colectarea semnăturilor suplimentare în proces…

Mass Media

http://ru.publika.md/editie/_791_1052811.html http://www.publika.md/editie/_411_1746731.htmlhttp://unimedia.info/stiri/societatea-civila-cere-demisia-lui-donciu-ghimpu-Ii-dam-100-de-zile-54982.html

http://www.credo.md/pageview?id=128

http://www.publika.md/cui-ii-convine-ca-in-cni-sa-ramana-un-loc-vacant-live-text-fabrika_1187391.html

http://www.publika.md/editie/_411_1908651.html

Share: