Opinia CReDO în privinţa aprobării Conceptului sistemului informaţional automatizat Registrul Ajutoarelor de Stat

Opinia CReDO în privinţa aprobării Conceptului sistemului informaţional automatizat Registrul Ajutoarelor de Stat

Opinia CNP 21.05.2014[EN]
Opinia CNP 21.05.2014[RO]
Opinia CNP 21.05.2014[RU]

 
21.05.2014, ora 08.00 (completat după supliment la 12.00)

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 21.05.2014.


1.2. Subiectul nr. 26 pentru aprobarea Conceptului sistemului informaţional automatizat Registrul ajutoarelor de stat

 Susținem aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat cu o recomandare principială prin care întreaga responsabilitate pentru gestionarea (posesia, administrarea) Registrului ajutorului de stat va reveni Consiliului Concurenței. În redacția actuală posesia revine (art. 13) CRIS Registru.

Practica bună din alte țări conferă responsabilitatea exclusivă a autorității responsabile din domeniul promovării concurenței să gestioneze Registrul ajutorului de stat. Sunt 2 motive de bază în acest sens: 1) principiul responsabilității integrale pentru implementarea politicii (o parte importantă de implementare se deleagă CRIS Registru), 2) realizarea în practică a autonomiei depline față de instituțiile executivului (CRIS Registru este o instituție subordonată executivului). Practica Comisiei europene presupune deținerea (posesia, deținerea și administrarea) Registrului ajutorului de stat de către autoritatea responsabilă de implementarea politicii de promovare a concurenței[1]. Practica României de a gestiona registrul ajutorului de stat[2].

 
2) Constatări cu privire la neîncadrarea deplină a unor proiecte de reglementări în procedura de transparenţa decizională


Consiliul Național pentru Participare (CNP) în analiza detaliată Rezolvarea carențelor transparenței decizionale a Guvernului Republicii Moldova[3] demonstrează elocvent carențele de funcționare a transparenței decizionale în cadrul executivului.

Atenţionăm că unele proiecte de legi sau proiecte de acte normative nu sunt supuse integral procedurii de consultare conform cerinţelor Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 215-217 din 05.12.2008 şi Procedurilor interne ale Cancelariei de Stat de asigurare a transparenţei în procesul decizional din 22.04.2010.

Pentru (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 21.05.2014. o serie de proiecte de legi şi acte normative pe ordinea de zi nu s-au încadrat în cerinţele procedurii de transparenţă decizională.

Neîncadrarea proiectelor de acte legislative şi normative:

1) Nr 3.

Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţionarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public

Ministerul Finanțelor

2) Nr 17.

Privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului al Republicii Populare Chineze, semnat la Beijing la 14 aprilie 2014

Ministerul Educației

3) Nr. 7

Cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare privind controlul și supravegherea de stat de către Inspectoratul Energetic de Stat a instalațiilor energetice ale agenților economici ce prestează activități de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc

Ministerul Economiei

4) Nr. 10

Cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc în domeniile reglementate de Camera de Licenţiere

Ministerul Economiei

5) Nr.26

Pentru aprobarea Conceptului sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat"

Consiliul Concurenței

6) Nr. 27

Cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător din domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii în baza analizei criteriilor de risc

Cadastru

7) Nr. 33

Cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de  întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

CNAM

8) Nr.28

Cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a activităţii de control în baza analizei criteriilor de risc asupra activităţii agenţilor economici din industria turismului

Agenția Turismului

9) Nr.29

Cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat în domeniul aviaţiei civile în baza analizei criteriilor de risc

Autoritatea Aeronauticii Civile

10)       Nr.22

Cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în domeniul comunicaţiilor poştale efectuat de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor  în baza analizei criteriilor de risc

MTIC

11)Nr 18.

Pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Sociale al Republicii Estonia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, întocmit la Chişinău  la 13 februarie 2014

Ministerul Sănătății

Neîncadrarea proiectelor de acte decizionale colegiale în forma de avize:

11)       Nr 5.

Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997

Ministerul Finanțelor

12)       Nr 6.

Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative

Ministerul Economiei

 

 

Mass Media

Ordinea de zi a Guvernului

Share: