Opinia CReDO cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (implementarea buletinului electronic)

Opinia CReDO cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (implementarea buletinului electronic)

Opinia CNP 19.03.2014[EN]
Opinia CNP 16.04.2014[RO]
Opinia CNP 16.04.2014[RU]

 

 

 

16.04.2014, ora 8.00

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 16.04.2014.

1.5 Subiectul 17. Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (implementarea buletinului electronic)

Recomandăm specificarea costurilor pentru prefectarea buletinului electronic.

În proiect este menționată diferența de cost între perfectarea buletinului de identitate obișnuit și cel electronic, precum și tariful pentru reînnoirea certificatelor cheilor publice, însă nu sunt specificate costurile concrete. Considerăm că pentru a evalua oportunitatea acestei măsuri (în special, necesitatea de a reînnoi certificatele cheilor electronice anual), tarifele propuse și justificarea acestora trebuie incluse în pachetul de completări.

2) Constatări cu privire la neîncadrarea deplină a unor proiecte de reglementări în procedura de transparenţa decizională

Atenţionăm că unele proiecte de legi sau proiecte de acte normative nu sunt supuse integral procedurii de consultare conform cerinţelor Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 215-217 din 05.12.2008 şi Procedurilor interne ale Cancelariei de Stat de asigurare a transparenţei în procesul decizional din 22.04.2010.

Pentru (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 16.04.2014. o serie de proiecte de legi şi acte normative pe ordinea de zi nu s-au încadrat în cerinţele procedurii de transparenţă decizională.

Neîncadrarea proiectelor de acte legislative şi normative:

1) Nr 11.

Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

dl V.Lazăr

2) Nr 12.

Cu privire la săptămîna investiţională "Moldova Business Week 2014"

dl V.Lazăr

3) Nr 14.

Cu privirea la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 467 din  2 mai 2006

dna M.Babuc

4) Nr 18.

Cu privire la aprobarea Cerinţelor de calitate pentru orez şi crupe de orez

dl V.Bumacov

5) Nr 19.

Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.774 din   3 iulie 2007

dl V.Bumacov

6) Nr 21.

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

dl A.Arapu

7) Nr 25.

Cu privire la aprobarea Listei obiectelor şi mijloacelor financiare necesare pe anul 2014 pentru realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pe anii 2014-2016

dl A.Ghilaș

8) Nr 26.

Cu privire la modificarea destinaţiei  unor terenuri

dl A.Ghilaș

9) Nr 29.

Pentru aprobarea Regulamentului privind regimul de acces în sediul Guvernului

dl V.Țărnă

Neîncadrarea proiectelor de acte decizionale colegiale în forma de avize:

1) Nr 5.

Privind aprobarea Avizului  la proiectul de lege  pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

dl D.Recean

 

 

Share: