Opinia CReDO pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (modificări la legea cu privire la zonele economice

Opinia CReDO pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (modificări la legea cu privire la zonele economice

Opinia CNP 16.04.2014[EN]
Opinia CNP 16.04.2014[RO]
Opinia CNP 16.04.2014[RU]

 

 

 

16.04.2014, ora 8.00

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 16.04.2014.

1.4. Subiectul 11. Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (modificări la legea cu privire la zonele economice libere)

O serie de modificări crează condiții regulatorii sporite de riscuri corupționale și de favorizarea prestatorilor de servicii din cadrul zonelor economice libere în detrimentul prestatorilor din afara acestora. Nu susținem adoptarea modificărilor specificate mai jos.

Obiecția principială constă în faptul că acestea modificări regulatorii afectează substanțial activitatea de antreprenoriat și mediul concurențial și astfel trebuie să fie reglemenatate în legea organică. Normele discutate mai jos, propuse prin intermediul unui act normativ secundar, creează raporturi juridice noi (excepții de la regulile existente și preferințele pentru rezidenții zonelor) inexistente în legea specială cu privire la zona economică liberă și nici nu prezintă norme de implementare a drepturilor, obligațiilor sau raporturilor existente. Normele secundare nu pot crea raporturi de creare a drepturilor, obligațiilor sau condițiilor noi – aceasta fiind sarcina legii organice (în contradicție cu Legea cu privire la activitatea de antreprenoriat).

Recomandăm că aceste îngrijorări să fie abordate în analiza impactului de reglementare.

Atribuțiile organelor vamale țin de colectarea taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului internaţional. Astfel, modificarea propusă privind supravegherea activității zonelor economice libere (e.g. a lucrărilor și serviciilor de infrastructură ce au loc pe teritoriul acestora), după cum este prevăzut în p. 1-3) și art. 3131, depășește aria de competență a serviciului vamal, care ține doar de asigurarea regimului vamal pe teritoriul zonelor libere, evidența mărfurilor (serviciilor) introduse pe şi scoase de pe acest teritoriu, efectuarea controlului vamal, încasarea drepturilor și aplicarea preferințelor vamale.

Nu este justificată obligarea rezidenților de a depune la organul vamal un raport trimestrial de evidență a fluxului de materiale, mărfuri și produse finite în zona liberă, care reprezintă o povară suplimentară pentru aceștia, și dublează activitatea de evidență și control a organului vamal. Nu este clar ce valoare va fi obținută din această verificare suplimentară (Art. 3471). Această obligare suplimentară nu este supusă evaluării impactului de reglementare.

Art. 3131 prevede dreptul administrației zonei libere să permită nerezidenților să efectueze pe teritoriul zonei libere a anumitor lucrări, care poate fi aplicat discreționar, oferind o discreție cu risc de coruptibilitate. Pentru a minimiza riscurile corupționale, recomandăm ca sintagma ”este în drept să permită” să fie înlocuită cu ”permite” la solicitarea depusă, colaborat cu criteriile și condițiile concrete aferente deciziei adoptate.

Articolul 3191 prevede dreptul de scoatere de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor produse în zona liberă în scopul participării la expoziții, efectuarea testărilor, a verificărilor și a reparației fără depunerea declarației vamale, precum și declararea acestor bunuri ca fiind puse în libera circulație în cazul în care aceste nu sunt reintroduse în zona liberă în termen de 30 zile. În cazul ulterior, nu este clar dacă urmează a fi depusă declarația vamală, daca în registrul electronic se înregistrează mai puține date despre bunuri decît în declarația vamală sau aceste date trec un control mai puțin riguros, apare discreția organului vamal de a permite sau nu scoaterea bunurilor fără depunerea declarației vamale (deoarece nu sunt prevăzute clar criteriile) și apare riscul corupțional de indicare a informației alterate privind natura, cantitatea sau prețul bunurilor, cu un efect asupra drepturilor de import.

Articolul 3192 permite nerezidenților introducerea în zona liberă fără depunerea declarației vamale a mărfurilor pentru efectuarea testărilor, verificărilor, reparației și a lucrărilor specializate. Nu este evaluat impactul asupra concurenței loiale în cazul în care servicii similare (de testare, verificare, reparație, etc.) sunt prestate de operatori privați în afara zonei economice libere, care nu se bucură de aceleași condiții preferențiale și ar fi dezavantajați. Nu este justificată necesitatea acestei prevederi.

Permiterea introducerii bunurilor produse în zonele economice libere pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova ar putea genera probleme similare, deoarece rezidenții zonelor libere beneficiază de anumite facilități, investiții, infrastructură, etc. care nu sunt disponibile în afara acestora, fapt ce îi oferă un avantaj în comparație cu nerezidenții. Astfel, dacă un rezident al zonei libere comercializează produsele sale preponderent pe teritoriul Republicii Moldova, acest lucru compromite scopul creării zonei libere (promovarea exporturilor) și oferă acestuia un avantaj nejustificat. În cazul în care se permite comercializarea bunurilor produse în zonele libere pe restul teritoriului țării, este necesar de restrîns această posibilitatea pentru un procent mic al bunurilor produse de un rezident.

 

 

Share: