Opinia CReDO cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

Opinia CReDO cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

Opinia CNP 16.04.2014[EN]
Opinia CNP 16.04.2014[RO]
Opinia CNP 16.04.2014[RU]

 

 

 

16.04.2014, ora 8.00

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 16.04.2014.

 

1.3. Subiectul 7. Cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

 Reiterăm Avizul CNP din 07.08.2013 în care se conține unele propuneri concrete de îmbunătățire.

 Cu  referire  la  textul  proiectului  de  Regulament  privind  elaborarea  tarifelor  pentru serviciile  prestate  de  către  Agenţia  Medicamentului  şi  Dispozitivelor  Medicale  (anexa  nr.1) este  de  menţionat  că,  acesta  necesită a  fi  îmbunătăţit,  în  special  la  modul  de  determinare  a costului unui serviciu prestat de Agenţie.

Punctul 16 din proiectul Regulamentului, prevede constituirea costului unui minut de investigaţii  reieşind  „din  suma  consumurilor  /cheltuielilor  efective  directe,  pe  fiecare  secţie care  acordă servicii,  şi  consumurilor/cheltuielilor  efective  indirecte  (inclusiv  cheltuielile pentru  medicamente  şi  consumabile)  ce  revin  subdiviziunii  respective  raportată la  bugetul anual  de  timp  efectiv  pe  fiecare  secţie  care  acorda  servicii”.  În  opinia  noastră faptul  dat contribuie la stabilirea unui cost exagerat pentru un minut de investigaţii, pentru că se propune formarea costurilor din cheltuielile subdiviziunii  raportate la bugetul anual de timp pe fiecare secţie care acordă servicii  şi nu formarea costurilor din cheltuielile pentru angajaţii implicaţi nemijlocit în prestarea serviciilor din subdiviziunea respectivă. În această situaţie costul unui minut de investigaţie poate fi mai mare, deoarece va include bugetul anual de timp al tuturor colaboratorilor subdiviziunii, adică şi a celor care nu participă direct la prestarea serviciilor.

De  asemenea,  considerăm  că uniformizarea  costurilor  pentru  toate  dispozitivele medicale  şi stabilirea costurilor pentru servicii aşa cum se propune în tabelul „Plăţile pentru autorizarea  dispozitivelor  medicale,  modificările  efectuate  după înregistrare  şi  studiilor clinice” nu se încadrează în prevederile Legii nr.92 din 26.04.2012 cu privire la dispozitivele medicale. Ultima prevede clasificarea dispozitivelor medicale grupate în clasele I, IIA, IIB  şi III, în funcţie de riscurile în utilizare, precum şi criterii de clasificare a dispozitivelor medicale. Astfel,  plăţile  pentru  autorizarea  dispozitivelor  medicale,  modificările  efectuate  după înregistrare şi studiile clinice, trebuie să fie diferenţiate în funcţie de tipul de dispozitiv medical conform  clasificării  prevăzute  în  Legea  nr.92  din  26.04.2012.  Menţionam  că o  abordare similară este  aplicată pentru  înregistrarea  costului  la  medicamente  în  funcţie  de  tipul medicamentului (medicament cu dosar complet, generic, orfan, homeopat etc.)

Reieşind din cele menţionate, propunem Ministerului Sănătăţii să organizeze dezbateri publice pe marginea proiectului de hotărîre, unde să fie prezentate  şi calcule detaliate la cîteva tarife  propuse  în  proiect,  de  exemplu:  tarife  pentru:  i)  autorizarea  medicamentului  orfan;  ii) dezarhivarea dosarelor; iii) medicamente din plante cu utilizare tradiţională etc. pentru a vedea structura cheltuielilor incluse în tarif.

 

 

 

Share: