Opinia CReDO cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (utilizarea apelor subterane în scopuri de irigare)

Opinia CReDO cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (utilizarea apelor subterane în scopuri de irigare)

Opinia CNP 02.04.2014[EN]
Opinia CNP 02.04.2014[RO]
Opinia CNP 02.04.2014[RU]

 

 

 

02.04.2014, ora 10.00

 

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 02.04.2014.


1.3. Subiectul 16.
Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (utilizarea apelor subterane în scopuri de irigare)

CNP nu recomandă susținerea inițiativei de a permite irigarea cu folosirea apelor subterane.

Institutul de Ecologie și Geografie a reiterat poziția sa negativă vis-a-vis de problematica utilizării apelor subterane pentru irigare, atât în cadrul Ministerului Mediului, cât și a Academiei de Științe. Experții Institutului constată că utilizarea apelor subterane pentru irigare pe teritoriul republicii are un efect negativ asupra calității solurilor de cernoziom. În regiunile cu deficit semnificativ de umiditate irigarea poate și trebuie aplicată, însă cu condiția respectării stricte a unor principii și norme.[1] O importanță deosebită în acest caz trebuie acordată sursei de apă utilizată, calității ei, de asemenea trebuie de luat în calcul subtipul și varietatea de cernoziom. Totuși, în aspect durabil, aceste practici pot aduce mai mult consecințe negative, decît pozitive.

În experiența țărilor avansate în administrarea apelor, cum este Germania, apele subterane se folosesc strict pentru alimentarea populației cu apă, iar irigarea se face cu apele uzate epurate, de la stațiile de epurare. O soluție mai plauzibilă pe termen lung pentru Republica Moldova ar fi ca resursele Fondului Ecologic Național să fie investite în construcția stațiilor pentru epurarea apelor uzate conform normelor prevăzute de legislația apelor, iar aceste ape sa fie utilizate pentru irigare, în mod special, în zonele cu deficitul de ape, cum e sudul Moldovei. Apele subterane reprezintă o resursă strategică importantă care necesită să fie protejată, menținută și valorificată cu o atenție deosebită.[1]     folosirea surselor de apă durabile şi apei de calitate irigaţională

  • folosirea metodei adecvate şi utilajului potrivit de udare, în dependenţă de condiţiile naturale locale, cerinţele culturii şi tehnologiile de producere
  • respectarea stricta a tehnologiei de irigare,
  • revizia, deservirea tehnică şi calibrarea periodică a utilajului de udare
  • udarea pe baza unui plan justificat de irigare
  • respectarea normelor de udare
  • udarea justificată, numai în baza datelor de umiditate a solului şi cerinţelor plantelor cultivate

 

 

 

Share: