Opinia CReDO pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea art. 54 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995

Opinia CReDO pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  privind completarea art. 54 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995

Opinia CNP 02.04.2014[EN]
Opinia CNP 02.04.2014[RO]
Opinia CNP 02.04.2014[RU]

 

 

 

02.04.2014, ora 10.00

 

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 02.04.2014.


1.2. Subiectul 3.
Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  privind completarea art. 54 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995

Intenția: Iniţiativa legislativă prevede finanţarea din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală a cheltuielilor pentru protezele necesare pentru reabilitarea pacienților cu tumori maligne în regiunea capului și gîtului, precum și a aparatului locomotor.

 Nu recomandăm adoptarea acestei inițiative.

Cu toate că Nota informativă la proiectului de lege prevede expres „Prin prezentul proiect de lege, se doreşte identificarea şi asigurarea resurselor financiare de către stat pentru serviciile de asistenţă protetică…”, se propune ca cheltuielile pentru proteze să fie acoperite nu din bugetul de stat sau alte surse externe, ci din bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală. De asemenea proiectul de lege nu conţine argumentarea economico-financiară a noilor reglementări propuse şi impactul financiar al acestora asupra mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală – cerinţe prevăzute de Art.20, lit. d) din Legea nr.780/2001 privind actele legislative.

Totodată noile reglementări, inclusiv iniţiativa legislativă privind “acoperirea costurilor protezelor mamare pentru reconstrucţia sânului, urmare a unei afecţiuni oncologie”, dublează prevederile lit.c) al Art.20 din Legea ocrotirii sănătăţii care prevede expres “asistenţa medicală urgentă prespitalicească, asistenţa medicală primară, precum şi asistenţa medicală specializată de ambulator şi spitalicească în cazul maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, conform unei liste stabilite de Ministerul Sănătăţii;”.

Menţionăm că maladiile social-condiţionate includ afecţiunile ocologice şi toate cheltuielile pentru asistenţa medicală pentru bolnavii oncologici, indiferent de statutul asigurat sau neasigurat, sunt acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Prin urmare asistenţa protetică pentru reabilitarea pacienților cu tumori maligne în regiunea capului și gîtului, precum și a aparatului locomotor urmează a fi prevăzută în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medical şi nu în Legea ocrotirii sănătăţii.

Share: