(I)responsabilitatea clasei politice pentru nefuncţionalitatea CNA si CNI

(I)responsabilitatea clasei politice pentru nefuncţionalitatea CNA si CNI

(I) responsibility of the political class REMAINS for nonfunctioning of CNA and CNI[EN]
(I)responsabilitatea clasei politice pentru nefuncţionalitatea Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi Comisiei Naţionale de Integritate (CNI)[RO]
(Без) ответственность политического класса остается Национальный антикоррупционный центр (CNA) и Национальная комиссия целостности (CNI)[RU]
Opinia publică privind (i)responsabilitatea clasei politice pentru nefuncţionalitatea Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi Comisiei Naţionale de Integritate (CNI)

Fapte:
CNA şi CNI sunt principalele instituţii responsabile pentru lupta cu corupţia. Politicile eficiente de combatere a corupţiei sunt imposibile fără asigurarea funcţionalităţii acestor instituţii. În decembrie 2011 Parlamentul votează Legea CNI în care prevede că aceasta va funcţiona de la 1 martie 2012 În iunie 2012 Parlamentul a numit în funcţie membrii, însă nu a desemnat încă preşedintele CNI. În mai 2012, Parlamentul adoptă legea prin care creează CNA începînd cu 1 octombrie 2012, succesor de drept al CCCEC. În septembrie 2012, candidatul pentru funcţia de director CNA este selectat printr-un concurs public şi competitiv. Parlamentul încă nu confirmat Directorul CNA

(I)Responsabilitatea politicului:
Întreagă clasa politică: PL, PD, PLDM, împreună cu opoziţia PCRM, deputaţii neafiliaţi şi grupurile de deputaţi sunt responsabili pentru întîrzierile date şi pentru subminarea capacităţii instituţiilor statutului de a lupta împotriva corupţiei. Nefuncţionalitatea CNA şi CNI reprezintă derogări de la planul de integrare europeană. Liderul Partidului Liberal revendică preşedinţia CNI, insistînd asupra exponentului său, opţiunea dată fiind dictată de interese politice şi departamentale. Unele fracţiuni şi grupuri politice din Parlament condiţionează votarea directorului CNA, încercînd astfel să creeze presiuni asupra candidatului, insistînd asupra numirii exponenţilor lor în conducerea CNA. Se atestă situaţii grave de influenţă a politicului asupra independenţei CNA şi CNI, situaţii clare şi inadmisibile de politizare a acestor instituţii. Promisiunile de depolitizare sunt neglijate, la fel ca şi prevederile Programului de guvernare, iar obligaţiunile asumate în procesul de integrare europeană sunt compromise! Consecinţele adverse:

CNA: În perioada de 1-15 octombrie 2012, de jure, CNA este împiedicat să-şi desfăşoare activităţile operative şi de investigaţie asupra infracţiunilor de corupţie. Un personal de peste 200 de colaboratori este oprit în realizarea funcţiilor sale şi situaţia dată se va menţine o perioadă incertă! Asupra instituţiei se exercită o presiune ilegală, colaboratorii sunt aruncaţi în incertitudinea de desfăşurare a activităţii. Aproape 6 000 de zile a colaboratorilor CNA pentru combaterea corupţiei sunt irosite. Societatea, probabil, a pierdut zeci dacă nu sute de dosare de constatare a cazurilor de corupţie. Costurile directe se ridică la peste 0,2 mln. lei de pierderi (zile de muncă), iar costurile indirecte (corupţia prevenită) se pot ridica la zeci de milioane de lei. Cel mai grav este că în această perioadă efectul de reprimare preventivă este silenţiat, fiind încurajat comportamentul coruptibil în sectoarele public şi privat.

CNI: Nefuncţionalitatea CNI pentru o perioada de peste 6 luni are efecte adverse asupra capacităţii statului de luptă cu corupţia în sectorul public. 5 membri numiţi în funcţie şi 21 de viitori angajaţi ai CNI nu pot examina peste 20 000 de declaraţii de avere şi de interese personale ale funcţionarilor publici în anul 2012. Sute dacă nu mii de cazuri de conflicte de interese nu vor fi constatate, aducînd prejudicii enorme societăţii prin persistenţa traficului de influenţă, abuzului în serviciu, corupţiei, deciziilor în interesul personal şi politic. Întîrzierea creează un vid legal pentru obligativitatea depunerii declaraţiilor de averi, de interese personale şi de conflicte de interese pentru anul 2011 şi verificarea lor în anul 2012. Inacţiunea sporeşte costurile şi efectele adverse pentru societate. Amploarea pericolului de corupţie nu mai poate fi tolerată. În aceste circumstanţe, politicienii care pretind agenda de integrare europeană devin ridicoli şi îşi pierd integritatea şi legitimitatea.

Recomandări:
1) Parlamentul va dispune la prima sa şedinţă plenară candidatura societăţii civile – unica candidatura selectată prin procedura competitivă şi transparentă cu o reputaţie şi calificare adecvate funcţiei date - pentru preşedinţia CNI.
2) Parlamentul va dispune votarea directorului selectat al CNA la prima sa şedinţa plenară.
3) Actorii politici nu vor exercita presiuni politice şi imixtiuni în competenţa Directorului CNA de a-şi alege în mod liber adjuncţii. Avem încredere că va exista o majoritate necesară a deputaţilor responsabili angajaţi în lupta împotriva fenomenului corupţiei. Nu mai pot fi justificate nici politic şi nici moral costurile şi efectele adverse ale nefuncţionării CNA şi CNI. Procuratura va dispune investigarea potenţialelor situaţii de influenţă politică şi imixtiuni în activitatea CNI şi CNA şi va da aprecierea situaţiilor rezultate în nefuncţionalitatea CNA şi CNI.
3) Comisia Europeană va lua atitudinea pe marginea lipsei de progres de substanţa în vederea asigurării funcţionalităţii CNA şi CNI. Asistenţa tehnică oferită Republicii Moldova riscă să devină nesincronizată cu parcursul reformelor şi comportamentul actorilor decizionali.

Semnatarii:
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO)
Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM)
Centrul de Investigaţii Jurnalistice
Asociaţia pentru Democraţia Participativă (ADEPT)
Declaraţiile anterioare susţinute de zeci de organizaţii din societatea civilă.
Lista se completează. 16.10.2012

Share: