Cu privire la aprobarea proiectului de lege contracarării activităţilor extremiste

Cu privire la aprobarea proiectului de lege contracarării activităţilor extremiste


 Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (contracararea activităţilor extremiste).

 

 


 

            Susţinem adoptarea acestui proiect de lege cu cîteva rectificări.

 

            Formulăm cîteva propuneri cu referire la p.6 (modificarea art. 8 din legea privind contracararea activităţilor extremiste).

1)      Art 8 (2) conţine prevederi generale inaplicabile pentru că sunt imprevizibile. (aplicarea măsurilor legale ţinînd cont de particularităţile relaţiilor în domeniul comunicaţiilor)

2)      Art 8 (3) prevede ca SIS poate ordona blocarea reţelei de comunicaţii electronice. Nu este clar dacă a fost evaluat impactul de reglementare a furnizorului de reţele prin ordonare a blocării materialului cu caracter extremist şi care este discreţia SIS în privinţa blocării materialului, pentru că lista include pagina, web, portal, etc. În opinia noastră ordonarea blocării unui material cu caracter extremist trebuie specificată concret şi îngust, adică doar pagina care conţine materialele de acest gen. Procedura de ordonare va fi supusă revizuirii imediate de Procurorul special, în termen de 24 de ore.

Art 8 (6) conţine termenul de executare a blocării materialului de 4 ore. Acest termen pare a fi nerealizabil de către prestatorul de reţele de comunicare.


Mass Media

http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/29.10.2013/Intr10.pdf
http://www.ipn.md/ro/societate/57852
http://www.privesc.eu/Arhiva/18603/Conferinta-de-presa-cu-tema--Pozitia-CNP-privind-deciziile-Cabinetului-de-Ministri-din-29-10-2013-

Share: