Apel public cu privire la asigurarea transparenţei procedurii selectare a

Apel public cu privire la asigurarea transparenţei procedurii selectare a

Public call on transparency selection procedure CNA Director candidates[EN]
Apel public cu privire la asigurarea transparenţei procedurii selectare a candidaţilor la funcţia de Director CNA[RO]
Общественный вызов на прозрачность процедуры отбора CNA директор кандидатов[RU]17.09.2012
Apel public cu privire la asigurarea transparenţei procedurii selectare a candidaţilor la funcţia de Director CNA

Semnatarii apelului solicită

Comisiei parlamentare juridice, numiri şi imunităţi (Comisia) asigurarea procedurii transparente de examinare a candidaţilor la funcţia de Director al Centrului Naţional Anticorupţie (CNA). Condiţiile de asigurare a transparenţei ar trebuie să satisfacă condiţiiilor minime, inclusiv: 1) prezentarea informaţiei despre fiecare candidat la funcţia de director al CNA, informaţia disponibilă public pe pagina web a Parlamentului, 2) publicarea pe pagina web a Parlamentului a CV-ului fiecărui candidat (informaţia care va fi prezentată în CV va conţine informaţia agreată de candidaţi ca fiind informaţia publică), 3) publicarea pe pagina web a metodologiei şi a criteriilor de selectare a candidaţilor, 4) rezervarea timpului rezonabil şi suficient pentru desfăşurarea dezbaterilor relevantă postului în societate (prin discuţii specializate şi mass-media) a candidaţilor înaintea de a purcede la examinarea candidaţilor în Comisie (un termen de cel puţin 10 zile lucrătoare ar fi un termen minim absolut necesar), 5) informarea societăţii despre locul şi ora organizării şedinţelor Comisiei şi a scopului fiecărei, inclusiv comunicarea rezultatelor intermediare.

Condiţiile minime îşi au temei legal în legea cu privire la transparenţa decizională, legea cu privire la Regulamentul Parlamentului şi legea cu privire la accesul la informaţie. Condiţiile recomandabile de asigurare a transparenţei suplimentare la condiţiile minime enumerate mai sus: 1) invitarea de participare în activitatea Comisiei a cel puţin unui reprezentant al societăţii civile (din partea organizaţiilor specializate) în calitate de observator cu dreptul de a formula întrebări candidaţilor, 2) oferirea accesului deplin (a face cunoştinţa cu toate materiale) la dosarele candidaţilor prezentate membrilor Comisiei, 3) reprezentanţii societăţii civile pot formula propuneri pentru îmbunătăţirea metodologiei de selectare şi prezentarea argumentelor pe marginea candidaţilor discutaţi. Condiţiile recomandabile izvorăsc din bunele practice ale ţărilor Consiliului Europei.

Reamintim Parlamentului, Comisiei, fracţiunilor parlamentare şi deputaţilor despre rolul important pe care a avut, are şi va avea organizaţiile societăţii civile în procesul de edificare a democraţiei şi a drepturilor omului în Republica Moldova. Facem referinţă doar la CÎTEVA exemple RELEVANTE în care rolul societăţii civile a fost unul semnificativ: - evenimentele din 7 aprilie 2009, prezentarea adevărului despre aceasta şi participarea în activitatea comisiei specializate pentru elucidarea evenimentelor, - participarea în elaborarea şi discutarea publică a Strategiei de consolidare a CNA, şi a modificărilor la legea cu privire la CNA (anterior CCCEC), - participarea în comisia de selectare a candidaţilor la funcţia de judecător la CEDO, - formularea sistematică a propunerilor de modificare a legislaţiei la capitolul prevenirea şi combaterea corupţiei, - Strategia de Reforma in justiţie. Asigurarea condiţiilor menţionate este necesară pentru asigurarea percepţiei de încredere în întregul proces de selectare a candidaţilor. Pe data de 15.09.2012 a expirat termenul de prezentare a candidaţilor. Pe 19.09.2012, Comisia a anunţat şedinţa de examinare a dosarelor candidaţilor.

Semnatarii:

Sergiu Ostaf, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO),
Cornelia Cozonac, Centrul pentru Investigaţii Jurnalistice
Vanu Jereghi, Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM),
Nadejda Hriptievschi, Centru pentru Resurse Juridice din Moldova (CRJM),
Vitalie Zamă, Juriştii pentru Drepturile Omului,
Igor Boţan, Asociaţia pentru Democraţia participativă (ADEPT),

Share: