Acţiunile poliţiei la întrunirile publice planificate pentru data de 1 mai 2012 în Chişinău

Acţiunile poliţiei la întrunirile publice planificate pentru data de 1 mai 2012 în Chişinău

Police actions in public meetings planned for 1 May 2012 in Chisinau[EN]
Opinia cu privire acţiunile poliţiei la întrunirile publice planificate pentru data de 1 mai 2012 în Chişinău[RO]
Мнение о действиях полиции насчёт публичных собраниях запланированных на 1-го мая[RU]Acţiunile poliţiei la întrunirile publice planificate pentru data de 1 mai 2012 în Chişinău

1. Decizia Primăriei mun. Chişinău privind acordarea dreptului prioritar CNSM şi Guvernului în organizarea întrunirii pe 1 mai nu respectă legea cu privire la întruniri. Aceasta a creat un confuz legal pentru PCRM şi pentru organele poliţiei responsabile de facilitarea dreptului la întrunire şi menţinerea ordinii publice. Legalitatea deciziei va fi supusă investigaţiei ulterioare. 
 
2. Dreptul la libertatea de întrunire a PCRM va fi facilitat şi protejat atîta timp cît întrunirea poarte un caracter paşnic. 
 
3. Poliţia şi organele de menţinere a ordinii publice au suficiente competenţe şi încredere din partea societăţii pentru a face faţă situaţiei create. 
 
4. Poliţia şi organele de facilitare a dreptului la întrunire şi totodată de menţinere a ordinii publice vor acţiona luînd în calcul recomandările:
- Se va constitui organul colegial (reprezentanţi ai MAI, CGP, SCUT, DTC) care să coordoneze buna desfăşurare a întrunirii, gestionarea efectivului şi a tacticilor poliţiei,
- Se va da preferinţa pentru Scenariul 1 – organizarea a două întruniri paralele, în locuri diferite,
- Se va delega întru menţinerea dialogul şi comunicării negociatorii cu reprezentanţii şi responsabilii organizării întrunirilor,
- Se va utiliza tactică inteligentă-comunicarea cu organizatori şi participanţii, negocierea, izolare provocători, nemanifestarea puteri),
- Se va facilita întrunirea paşnică, fără a intra în aspectul politic al întrunirilor, se menţine imparţialitatea poliţiei faţă de mesajul transmis în cadrul întrunirilor,
- Se vor identifica la etape incipiente şi poate prin acţiuni preventive posibilii provocători, se va conlucra cu organizatorii pentru înlăturarea sau izolarea provocătorilor,
- Se vor amplasa forţele relevante posibililor Scenarii după cum se explică în analiză, dotate cu echipament de protecţie personală şi mijloace de comunicare cu protestatarii şi organizatorii,
- Se vor utiliza camerele de supraveghere pentru colectarea datelor şi informaţiilor despre developarea situaţiei pe teren,
- Se vor utiliza procedeele şi tacticele de de-escaladare a situaţiei.

5. Concluziile principale:
- Cea mai stabilă şi paşnică situaţie poate fi realizată prin intermediului Scenariului 1 (întruniri paralele în locuri diferite), în condiţiile Situaţiei A (comportament constructiv, de bună credinţa a poliţiei şi a PCRM),
- Cea mai instabilă situaţie se produce în cazul Scenariilor 2 (întruniri simultane, parţial intersectate) şi 3 (întruniri simultane, parţial intersectate) cînd se realizează Situaţia D (comportamentul incompetent al poliţiei şi rea voinţa din partea PCRM).
- Restul situaţiilor combinate cu un mix al Scenariilor 2 şi 3 şi prezenţa factorilor de risc prezintă grade diferite de vulnerabilitate şi stabilitate.

Poliţia şi participanţii la manifestările ar trebui să tindă să minimizeze riscurile enunţate.
- Factorii de risc reprezintă: 1) lipsa de exercitare cu bună credinţă a dreptului la întrunire din partea organizatorilor (PCRM sau CNSM şi Guvern), 2) influenţele din afară din partea grupurilor de provocători sau chiar din partea grupurilor extremiste din cadrul participanţilor, în final 3) acţiunile tactice greşite sau de rea credinţă ale poliţiei.

Share: