Recomandari privind gestionarea întrunirilor publice pe data de 1 mai 2012 în centrul Chişinăului

Recomandari privind gestionarea întrunirilor publice pe data de 1 mai 2012 în centrul Chişinăului

Recomendations on the management of public meetings on May 1, 2012 in downtown Chisinau[EN]
DECLARAŢIA Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) cu privire la gestionarea întrunirilor publice pe data de 1 mai 2012 în centrul Chişinăului[RO]
ДЕКЛАРАЦИЯ Ресурсный центр по правам человека (CReDO) по управлению общественных собраний на 1 мая 2012 года в центре Кишинева[RU]
02.05.2012
DECLARAŢIA Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) cu privire la gestionarea întrunirilor publice pe data de 1 mai 2012 în centrul Chişinăului

 FAPTE:
Pe 01.05.2012 au avut loc două întruniri majore, cu mesaje deosebite organizate de către CNSM şi Guvern (întrunirea 1) pe de o parte şi PCRM (întrunirea 2) pe de alta.
- Întrunirea CNSM + Guvern s-a desfăşurat în PMAN între orele 10.00 – 16.00, concertul s-a desfăşurat între 10.00-11.30 (segmentul 1, cu numărul maxim de 3000), discursurile publice ale reprezentanţilor executivului şi a sindicatelor între 11.30-12.30 (segmentul 2, cu numărul maxim de participanţi pînă la 5 000), în continuare între 12.30- 16.00 s-a desfăşurat concertul copiilor (segmentul 3, cu numărul maxim de participanţi pînă la 200).
- Întrunirea PCRM s-a desfăşurat sub formă de miting în Scuarul Academiei de Ştiinţe a Moldovei între orele 12.00 – 13.10, şi sub formă de marş pe bd. Ştefan cel Mare pe traseul AŞM-Scuarul Teatrului de Operă şi Balet (fără a intra în scuar) între orele 13.10 – 14.30. La întrunire au participat aproximativ 5-6 000 de persoane.
- Cîţiva reprezentanţi ai Asociaţiei Salvgardare au protestat in preajma Arcul de Triumf între orele 12.30-12.50. Protestul a finalizat în urma intervenţiei unor colaboratori ai Poliţiei, urmare a uimelor de a se apropia de scenă.

CONSTATĂRI:

Desfăşurarea întrunirilor • Ambele întruniri s-au desfăşurat paşnic fără incidente majore care ar fi putut perturba buna desfăşurare a libertăţii de întrunire. • Au fost observate ciocniri verbale, care nu au fost de natură să deranjeze desfăşurarea paşnică a vreuneia dintre întruniri. Organizatorii: • Întrunirea CNSM şi a Guvernului a fost extinsă artificial (segmentul 1 şi segmentul 3), spre sfîrşitul segmentului 3 – program festiv - au participat doar cîteva sute de persoane. • Sfîrşitul marşului PCRM (la intersecţia străzilor B.Bodoni şi blv Ştefan cel Mare) a fost gestionat defectuos de către organizatori, suplimentar provocînd blocaje de scurtă durată în traficul rutier pe bd. Ştefan cel Mare în preajma Scuarului Teatrului de Operă şi Balet. • În cazul în care organizatorii ambelor întruniri ar demonstra o mai mare bună credinţă şi comportament reciproc constructiv ar fi fost posibilă desfăşurarea consecutivă a celor două întruniri în PMAN (întrunirea CNSM + Guvernul în prima parte a zilei şi Întrunirea PCRM în a doua parte a zilei).

ACŢIUNILE POLIŢIEI •

Poliţia a gestionat corect desfăşurarea întrunirilor, a mobilizat un număr suficient de forţe care au asigurat ordinea publică şi buna desfăşurare a întrunirilor.
• Acţiunile poliţiei au fost planificate în cel mai adecvat mod chiar şi în condiţiile în care dispoziţia Primăriei cu referire la acordarea dreptului prioritar CNSM şi Guvernului nu se conformează cerinţelor legii cu privire la întruniri (manifestarea practicii de interferenţă administrativă).
• Poliţia a menţinut un dialog cu organizatorii, fapt ce a favorizat aplicarea unui scenariu de desfăşurare a întrunirilor prin care au fost evitate orice situaţii care ar fi putut duce la degenerarea întrunirilor.
• Pe parcursul intersectării / întîlnirii celor două întruniri, poliţia a aplicat tactici care să descurajeze orice intenţie de contact fizic între participanţii la cele două întruniri.
• Acţiunile poliţiei nu au fost de natură să împiedice exercitarea libertăţii de exprimare şi de întrunire, poliţia a facilitat şi promovat exercitarea libertăţii de întrunire în mod imparţial şi profesionist.
• În opinia noastră acţiunile poliţiei pe acest segment demonstrează o creştere încrederii societăţii în capacităţile poliţiei de a exercita funcţiile sale în mod adecvat şi profesionist. Pentru mai multe detalii: 1) Opinia CReDO cu privire gestionarea de către primărie mun. Chişinău a declaraţiilor de organizare a întrunirile publice planificate pentru data de 1 mai 2012 din 26.04.2012. 2) Opinia CReDO cu privire acţiunile poliţiei la întrunirile publice planificate pentru data de 1 mai 2012 în Chişinău din 01.05.2012 din 30.04.2012 3) CReDO a asigurat 12 observatori pe tot parcursul zilei de 01.05.2012.

Sergiu Ostaf, director, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), ostaf@credo.md, 212816

Share: