Consolidarea libertăţii de întrunire în Republica Moldova

Consolidarea libertăţii de întrunire în Republica Moldova Denumirea proiectului:  „Consolidarea libertăţii de întrunire în Republica Moldova”
Organizaţia implementatoare:  Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) Perioada de implementare: aprilie 2011 – martie 2013


Finanţator: Delegaţia Comisiei Europene în Moldova Obiectivele proiectului:
Promovarea libertăţii de întrunire în Republica Moldova 
 • - Monitorizare comprehensivă a libertății de întrunire
 • - Consolidarea capacității actorilor naționali responsabili de exercitarea și facilitarea întrunirilor pașnice
 • - Advocacy pentru politici îmbunătățite în domeniul libertății de întrunire


Activităţile proiectului:
 • Elaborarea unui ghid al Libertăţii de întrunire pentru autorităţile publice
 • Traininguri pentru autorităţile publice implicate în asistarea întrunirilor
 • Vizite de studiu ale autorităţilor la instituţiile omoloage din capitalele europene
 • Dezvoltarea platformelor web pentru întrunirile publice pentru principalele oraşe
 • Elaborarea şi promovarea opţiunilor de politici pentru cadrul formal şi practic actual
 • Dezvoltarea capacităţilor de monitorizare a libertăţii de întrunire în estul R. Molodva
 • Monitorizarea întrunirilor publice şi a proceselor de judecată conexe
 • Elaborarea rapoartelor periodice comprehensive referitoare la libertatea de întrunire
 • Mediatizarea întrunirilor inclusiv prin internet
 • Seminare pe probleme legate de libertatea de întrunire şi implementarea soluţiilor


Activităţile şi produsele proiectului

Evenimentele organizate în cadrul proiectului:

01.04-04.04 2013 Seminar de totalizare şi evaluare a proiectului "Consolidarea libertăţii de întrunire în Republica Moldova". ( Chişinău, Hotelul Turist)


Seminarul a fost organizat cu participarea observatorilor din cadrul reţelei naţionale de observatori unde s-a discutat despre dinamica şi tipurile de întruniri care au avut loc pe parcursul perioadei de monitorizare şi anume Aprilie 2011-Martie 2013, despre aplicarea legii de către organizatorii de întrunri şi poliţie, dificultaţile întimpinate în procesul de monitorizare. 
Concluziile la final au fost următoarele:
- creşterea numărului de întruniri ce au drept scop protejarea patrimoniului cultural, clădiri, scuare, monumente de arhitectură;
- majorarea întrunirilor cu elemente de violenţă;
- exercitarea dreptului la întrunire din partea poliţiei la cel mai înalt nivel;
- lipsa dificultăţilor ca atare în procesul de monitorizare (specificaţie că la unele întruniri a fost neaparat purterea semnelor distinctive, a legitimaţiei);
- continuarea proiectului şi colaborare pe viitor cu observatorii.Vizita de studiu a reprezentanţilor autorităţilor responsabile de ordine publică la instituţii similare din Polonia.

Vizita de studiu in or. Varşovia a 3 reprezentanţi MAI, a avut loc în perioada 19-21 Martie 2013. Scopul vizitei a fost familiarizarea reprezentanților MAI al Republicii Moldova cu practicile și procedurile instituțiilor de forță din Polonia în vederea pregătirii, asigurării, menținerii și restabilirii ordinii publice la adunările publice. Din partea delegaţieie Republicii Moldova au participat:
1.      Dl. Ştefan Pavlov, Colonel de poliţie, Comandant al Regimentului de Patrulă şi Santinelă “Scut”;
2.      Dl. Anatolie Secu,  Colonel de poliţie, şef al Direcţiei Securitate Publică, DGPOP;
3.      Dl. Sergiu Pleşco, Căpitan de poliţie, Batalionul de Patrulă şi Santinelă, or. Bălţi.
 În cadrul vizitei de studiu s-a pus accent pe practicile pozitive de gestionare a întrunirilor publice în Moldova şi Polonia, a fost făcut schimb de experienţă cu reprezentanţii Centrului de Training din or. Legionowo, au fost vizitate oficiile Poliţiei Naţionale, Poliţiei Municipale.  Una din zile a fost consacrată dicutării programelor de prevenţie şi securităţii evenimentelor publice.
 


15 Martie 2013 Lansarea şi discutarea Raportului privind libertatea de întrunire în Republica Moldova în perioada ianuarie-decembrie 2012 (Chişinău, Hotelul Turist)
În cadrul evenimentului au fost prezentate datale statistice referitor la întrunirile care s-au desfăşurat în Republica Moldova şi în regiunea de est a republicii pe parcursul anului 2012. Raportul s-a bazat pe datele colectate de la observatorii din cadrul reţelei de observatori formate în cadrul proiectului. După acesta au urmat discuţii referitor la executarea dreptului la întrunire în Moldova pe parcursul anului 2012. La eveniment au participat reprezentanţi ai Primăriei m. Chişinău, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului Naţional de Patrulare, Direcţiei generale Poliţie, Inspectoratului de Poliţie Botanica, cît şi reprezentanţi ai Centrului pentru Drepturile Omului şi a societăţii civile (PromoLEX şi Amnesty International). Concluziile generale ale raportului au fost:

 1. Dezvoltarea capacităţilor reprezentanţilor APL de gestionare a întrunirilor la locul desfăşurării şi de lucru cu organizatorii, în special în situaţii conflictuale;
 2. Sporirea în cadrul Primăriei m. Chişinău a numărului de funcţii pentru responsabilii de întruniri publice;      3.
 3. Utilizarea informaţiei şi statisticilor dezagregate colectate prin intermediul aplicaţiei on-line din Chişinău şi eventual din alte localităţi, cu scopul de a înţelege şi de a examina practica şi a face concluzii cu privire la dezvoltarea libertăţii de întrunire în Republica Moldova;4.
 4. Promovarea alinierii cadrului legislativ şi practic din regiunea de est a Republicii Moldova la standardele internaţionale de drepturile omului prin liberalizarea instrumentului de liberă întrunire şi prin stimularea reprezentării unui spectru mai larg de mesaje şi poziţii sociale
Pe parcursul anului 2012, MAI a propus cîteva modifcări la legea cu privire la întrunire, o parte din aceste propuner nu se încădrează în standardele internaţionale şi prin urmare trebuie omise din proiectul de lege
În timpul discuţiile participanţii la eveniment au formulat la rîndul lor cîteva recomandări:

·        APL recomandă prezenţa forţelor de ordine doar în uniforme pentru a putea fi identificată mai uşor şi pentru a crea un climat psihologic favorabil cetăţenilor în timpul desfăşurării întrunirilor şi evenimentelor în masă;
·        Asistarea în continuare conform prevederilor legale a unui repzentant al Primăriei la toate venimentele publice organizate in m. Chişinău.
·        Îmbunătăţirea practicilor pozitive în gestionarea întrunirilor sportive. Asigurarea cadrului legal specific acestui gen de evenimente.

Ministerul Afacerilor Interne

·        Educarea organizatorilor de întrunri pentru neadmiterea provocărilor intenţionate a organelor de forţă şi altor particpanţi la întruniri; (Participarea deputaţilor la întruniri şi nerespectarea traseului şi încurajarea celorlalţi particpanţi de a nu-l respecta, folosirea statului de deputat);
·        Conlucrarea mai strînsă cu APL, deoarece poliţia intervine doar la sugestia APL

Inspectoratul Naţional de Patrulare
 ·        Inaintarea propunerilor de a identifica o anumită zonă în preajma misiunilor diplomatice şi instituţiilor statului în care se pot afla manifestanţii în timpul protestelor. Răspunderea contravenţională pentru participanţii de întruniri în cazul nerespectării acestor prevederi.
·        Respectarea statului persoanei protejate din interior de către SPPS
Societatea civilă

 ·        Depunerea unui efort rezonabil pentru adunarea repetată a probelor faţă de încălcarea prevederilor legale în timpul întrunirilor publice a anumitor organizatori ca temei de interzicere a desfăşurării în continuare a evenimentelor cu participarea sa.
·        Respectarea spiritului legii şi utilizarea cu bună credinţă a legii privind întrunirile publice (cazul întrunirlior nenotificate, păstrării monumentelor istorice, construcţiilor neautorizate, mansarde)
·        Identificarea corectă a cazurilor de încălcare a ordinii publice
.Plasarea foarte apropiată a reprezentanţilor forţelor de ordine  în faţa protestatarilor în timpul unor întruniri. Păstrarea spaţiului interpersonal.In perioada 26-28 Februarie 2013, CReDO in parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a organizat 3 traininguri pe tema: "Negocierea ca element de comunicare in cadrul intrunirilor publice". 

Durata evenimentului a fost de 3 zile  (26-28 Februarie 2013) si a cuprins zonele Nord (or. Balti), Centru (or. Chisinau) si Sud (or.Comrat). Evenimentul a fost  organizat in cadrul proiectului „Consolidarea libertatii de intrunire în Republica Moldova” sustinut de Delegatia Comisiei Europene in Moldova ca parte a Instrumentului European pentru Democratie si Drepturile Omului (EIDHR), implementat de CReDO si in temeiul Acordului de colaborare incheiat pe data de 10.08.2011 intre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova si Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO).
 
Trainingurile de instruire au fost organizate pentru Comisari-adjuncti, Sefii Politiei Ordine Publica, sefii Sectiilor Ordine Publica, pentru sefii Serviciului de Patrula si Santinela si  pentru sefii Serviciului Personal si Educatie dn cadrul comisariatelor de politie teritoriale.
 
Instruirea a fost bazata pe analiza unor modele comportamentale  ale multimii, descrise atit de teoriile clasice cit si de teoriile moderne,  a fost subliniata importanta comunicarii si negocierii pe parcursul desfasurarii intrunirlor, principiile de baza a asigurarii ordinii publice, a fost analizat un studiu de caz concret, real care a avut loc intr-o tara, alta decit Republica Moldova.
 
Instruirea s-a bazat pe discutii interаctve, analiza, feed-back.

07.12.2012 - Experţii din proiect au participat la şedinţa de lucru organizată în cadrul Direcţiei Social-Umanitare şi Relaţii Interetnice din cadrul Primăriei m. Chişinău, în vederea elaborării regulamentului intern al Secţiei de gestionare a întrunirilor publice şi a manifestaţiilor cultural-sportive.
Obiectivele principale ale secţiei vor fi :
1. Garantarea respectării drepturilor şi obligaţiilor organizatorilor şi aprticipanţilor la întrunirile publice şi la manifestaţiile cultural-sportive desfăşurate pe teritoriul municipiului Chişinău;
2. Asugurarea îndeplinirii drepturilor şi obligaţiilor ce revin Primăriei municipiului Chişinău în privinţa întrunirilor publice şi a manifestaţiilor cultural-sportive în virtutea legislaţiei naţionale şi a tratatelor internaţionale din domeniul la care Republica Moldova este parte.

02.10.2012 - Experții proiectului au oferit comentarii publice pentru Proiectele de lege ale MAI cu privire la modifiarea Legii privind întrunirile și cu privire la Proiectul de lege cu privire la restabilirea ordinii de drept. (Masa rotundă organizată de CNP și Promo-LEX, Sediul Fundației SOROS, Chişinău)

Masa rotundă a fost organizată pentru a fi supuse discuțiilor publice proiectele de lege inițiate de Ministerul Afacerilor Interne care afectează direct libertatea de întrunire în Republica Moldova. Experții propiectului au prezentat și argumentat public comentariile pe marginea proiectului de Lege propus de MAI privind modificarea şi completarea legii nr. 26-XVI din 22.02.2008 privind întrunirilor şi a Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008  și comentariile pe marginea proiectului de Lege propus de MAI privind modul de asigurare şi restabilire a ordinii publice în cadrul evenimentelor publice.

Recomandările argumentate ale participanților la dezbaterile publice au fost susținute, în mare parte, de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, care au ținut cont de acestea la definitivarea proiectelor de lege menționate.


05.09.2012 - Experții proiectului au oferit public opinia cu privire la întrunirile publice ce s-au desfășurat pe 16.09.2012 în Chișinău. (Primăria m. Chișinău, Chişinău)

Experții proiectului au participat la ședințele Primăriei m. Chișinău de pe 05.09.2012 și de pe 11.09.2012 în cadrul cărora s-au discutat opțiunile de desfășurare a întrunirilor publice declarate pentru 16.09.2012, ținîndu-se cont de precedentele create în Chișinău, Cahul și Bălți în contextul unor întruniri similare. Experții proiectului au prezentat public opinia cu privire la întrunirile de pe 16.09.2012 din m. Chişinău, ocazie cu care au exprimat și recomandările pentru actorii implicați pentru desfășurarea pașnică a întrunirilor.

 26.07.2012 şi 27.07.2012 - Seminare cu tematica "Libertatea de întrunire - cadrul legal şi practici pozitive" cu efectivul de Patrulă şi Santinelă şi cu efectivul Secţiilor orăşeneşti de poliţie din toate oraşele Republcii Moldova (Palatul municipal de cultură, Bălţi şi respectiv Palatul de cultură a feroviarilor, Chişinău)

La cele două traininguri au participat peste 450 de reprezentanţi ai efectivului de patrulă şi santinelă şi ai efectivului secţiilor orăşeneşti de poliţie din centrele raionale ale Republicii Moldova.

Trainingurile au avut drept scop actualizarea informaţiei teoretice referitoare la cadrul legal şi practic al libertăţii de întrunire, discutarea şi perfecţionarea modelelor de intervenţie la întrunirile publice prin consolidarea practicilor pozitive. A fost pus accentul pe experienţa participanţilor şi pe situaţiile tip care pot apărea în practica cotidiană a întrunirilor publice din perioada recentă. 

Trainingurile au fost organizate în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne.


13.07.2012 - Masa rotundă "Funcţionalitatea legii privind întrunirile şi propuneri de îmbunătăţire a cadrului legal" (Hotelul Turist, Chişinău)

La masa rotundă au participat reprezentanţii celor mai frecvenţi organizatori de întruniri din Republica Moldova (cum ar fi Falun Dafa, Hyde Park, Salvgardare, Oraşul meu drag, Garda Tînără, PNL, ş.a.).

Participanţii la eveniment au discutat despre situaţiile în care, în opinia lor, prevederile legale fie sînt incomplete, fie sînt aplicate abuziv de către autorităţi. Au fost făcute recomnadări privind îmbunătăţirea cadrului legal actual. În concluzia mesei rotunde au fost reţinute următoarele aspecte:

- Administraţia publică locală aplică uneori abuziv prevederile art. 5 (3) a legii privind întrunirile, în special în cazurile vizitelor unor delegaţii oficiale străine. În acest sens a fost recomandată introducerea unor limitări pentru APL la interpretarea prevederilor articolului menţionat;

- Unii organizatori au semnalat cazuri de intimidare şi ameninţări din partea poliţiei în timpul sau în afara întrunirilor;
- Nu este cunoscut temeiul legal pentru zona de securitate stabilită de autorităţi în cazul unor întruniri, şi totodată limitele acestei zone nu sînt aduse la cunoştinţa organizatorilor în timp util. A fost sugerată delimitarea acestei zone cu panglică/semne speciale;
- În multe cazuri poliţia este prezentă la întruniri îmbrăcată în civil, ceea ce scade din autoritatea şi crează tensiune suplimentară în rîndul participanţilor;

- A fost solicitată introducerea prevederilor referitoare la răspunderea persoanelor care încalcă drepturile celor care îşi exercită libertate de întrunire paşnică;

- A fost remarcată întîrzierea, în anumite cazuri, plasării pe site-ul primăriei m Chişinău (http://intruniri.chisinau.md/ ) a informaţiei despre întrunirile declarate; totodată a fost solicitată plasarea pe site şi a numărului de înregistrare a declaraţiei prealabile;


12.06.2012 - Atelierul de instruire pentru operarea platformelor web pentru întruniri (sediul CReDO, Chişinău)

La atelier au participat reprezentanţii Primăriilor oraşelor Cahul, Orhei şi Ungheni responsabili de întrunirile publice, care administrează platformele web pentru întrunirile publice din fiecare localitate.

Începînd cu anul 2012, Primăriile din cele trei oraşe menţionate utilizează platforme web tipizate pentru evidenţa informaţiei despre întruniri.  Cele trei platforme noi http://intruniri.cahul-primaria.md/http://intruniri.orhei.md/, http://intruniri.ungheni.md/,  şi cea a m. Chişinău http://intruniri.chisinau.md/ (care a fost lansată în anul 2011) formează o reţea de colectare şi stocare a informaţiei despre întrunirile publice din cele patru localităţi. Informaţia de pe toate platformele este centralizată pe platforma unică a proiectului http://intruniri.credo.md/

03.04.2012 - Seminar „Rolul autorităților publice în gestionarea libertății de întrunire şi provocările curente” (MAI, Chişinău)

Seminarul a urmărit dezvoltarea capacităţilor autorităţilor publice locale de gestionare a libertăţii de întrunire, în contextul noilor situaţii specifice ce apar în practica Republicii Moldova. Agenda seminarului îmbină informaţiile teoretice cu discutarea şi analiza practicilor şi situaţiilor curente.

La seminar au participat circa 60 de reprezentanţi ai primăriilor centrelor raionale din Republica Molodva precum şi reprezentanţii poliţiei de ordine publică din localităţile respective.

Seminarul a fost organizat în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne.


26-29.03.2012 - Vizita de studiu a reprezentanţilor autorităţilor responsabile de ordinea publică din Republica Moldova la autortităţile similare de la Bucureşti (Bucureşti, România)

Vizita de studiu a avut drept scop informarea autorităţilor relevante din Republica Moldova despre metodele şi practicile pozitive de asigurare şi menţinere a întrunirilor publice aplicate de autorităţile din România.

Delegaţia din Republica Moldova a inclus patru reprezentanți ai structurilor responsabile de asigurarea şi menţinerea ordinii publice la întrunirile publice. Membrii delegaţiei au fost: Dl. Anatolie Secu (şef al Direţiei Securitate Publică, DGPOP, MAI), Dl. Ştefan Pavlov (comandantul Regimentului de Patrulă şi Santinelă Scut), Dl. Vladimir Cazacov (şef adjunct al Direcţiei Prevenţie, DGPOP, MAI), Dl. Andrei Prodius (Inspector Direcţia Securitate Publică, DGPOP, MAI).

Programul vizitei a inclus întîlniri oficiale cu autorităţile similare, precum şi şedinţe de lucru şi vizite în teren pentru studierea practicilor autorităţilor Române aplicate la adunările publice.

21.02.2012 - Lansarea Raportului de monitorizare a libertăţii de întrunire (Info-Prim Neo, Chişinău)

A fost lansat pentru discuţii publice "Raportul de monitorizare a respectării libertăţii de întrunire în Republica Moldova în perioada ianuarie-decembrie 2011" elaborat de CReDO în baza monitorizărilor efectuate de reţeaua de observatori ai proiectului. La lansare a participat şi Dl. Marin Maxian, şeful Direcţiei Generale Poliţie Ordine Publică a Ministerului Afacerilor Interne.

Concluziile principale ale raportului:

În anul 2011 situaţia libertăţii de întrunire în Republica Moldova a continuat dinamica pozitivă din anul 2010. Pentru organizatorii şi participanţii la întruniri, noul cadru legal şi practic oferă o mai mare libertate în procesul de organizare şi desfăşurare paşnică a întrunirilor. Numărul total de întruniri este în creştere, iar numărul de întruniri problematice este în continuă descreştere.
 
Cei mai mulţi indicatori negativi au fost fie în scădere, fie au rămas la nivelul anului 2010, conturînd în general o atmosferă mai destinsă şi mai calmă, favorabilă exercitării paşnice a libertăţii de întrunire.
 
Acţiunile reprezentanţilor poliţiei responsabile de întrunirile publice s-au caracterizat în anul 2011, ca şi în anul 2010 printr-o atitudine mai favorabilă libertăţii de întrunire paşnice, în comparaţie cu perioada 2008-2009, fapt care a dus la un grad mai mare de liberă întrunire şi exprimare.
 
Autorităţile administraţiei publice locale îşi execută, în mare parte, responsabilităţile în limitele legii fără a prejudicia în vreun fel libertatea de întrunire.
 
Recomandările principale ale raportului:
- Consolidarea abilităţilor şi tacticilor organelor de forţă pentru a face faţă comportamentului de confruntare;
- Preferinţa pe termen lung este consolidarea capacităţilor Scut şi utilizarea Carabinierilor în exclusivitate în cazul manifestărilor de masă
- Dezvoltarea capacităţilor reprezentanţilor APL de gestionare a întrunirilor şi de lucru cu organizatorii, în special în situaţii conflictuale;
- Sporirea în cadrul Primăriei m. Chişinău a numărului de funcţii pentru responsabilii de întruniri publice;
- Continuarea utilizării platformei on-line http://intruniri.chisinau.md/ pentru publicarea notificărilor în oraşul Chişinău şi replicarea acesteia în alte oraşe;

  18.02.2011 -  Training pentru observatorii întrunirilor publice (Hotelul Turist, Chişinău)

Acesta a fost al doilea training din cadrul proiectului şi al patrulea training desfăşurat în baza acestui program de instruire. Trainingul a fost desfăşurat conform  metodologiei elaborate de OSCE/ODIHR pentru instruirea observatorii libertăţii de întrunire. 
Observatorii instruiţi în cadrul trainingului au completat reţeaua naţională de observatori care desfăşoară procesul de monitorizare a libertăţii de întrunire pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Sesiunea de feedback a trainingului a avut loc pe data de 29.03.2011.
 


15.11.2011 - Masa rotundă privind abordările şi practicile de gestionare a întrunirilorde către Poliţia de ordine publică din m. Chişinău (CGP m. Chişinău)

La masa rotundă au participat reprezentanţii echipei de proiect, experţii Olesea Covali, Clifford Stott şi Neil Jarman şi reprezentanţii secţiilor de ordine publică ale Comisariatelr de poliţie din m. Chişinău, precum şi reprezentanţii RPS Scut.  Au fost analizate structura, metodele şi practicile de gestionare a măsurilor în masă de către organele de poliţie. Au fost împărtăşite şi  discutate metodele şi practicile din Anglia şi Irlanda de Nord aplicate la gestionarea libertăţii de întrunire. 


15.11.2011 - Masa rotundă privind abordările şi practicile de gestionare a întrunirilorde către Departamentul trupelor de Carabinieri (DTC, Chişinău)

La masa rotundă au participat reprezentanţii echipei de proiect, experţii Olesea Covali, Clifford Stott şi Neil Jarman şi reprezentanţii conducerii Departamentului Trupelor de Carabinieri.  Au fost analizate structura, metodele şi practicile de gestionare a măsurilor în masă de către trupele de carabinieri. Au fost împărtăşite şi  discutate metodele şi practicile din Anglia şi Irlanda de Nord aplicate la gestionarea libertăţii de întrunire. 


14.11.2011 - Masa rotundă "Conceptele de gestionare a mulţimii şi practicile de moment din Republica Moldova" (Hotelul Codru, Chişinău)

La masa rotundă au fost puse în discuţie teoriile şi conceptele internaţionale referitoare la comportamentul şi gestionarea mulţimii. La eveniment a fost prezentat şi discutat "Studiul privind conceptele internaţionale de gestionare a mulţimii şi practicile de administrare a ordinii publice în Republica Moldova".

Evenimentul a fost condus de experţii naţionali Olesea Covali (autorul studiului) şi Serghei Ostaf şi experţii internaţionali Clifford Stott - Lector superior în psihologia mulţimii (Universitatea din Liverpool, Anglia); Ofiţer ştiinţific superior (Training pentru securitatea integrată pe stadioane UEFA 2012); 
Neil Jarman - Director al Institutului de cercetare a conflictelor (Belfast, Irlanda de Nord), Membru al grupului de experţi OSCE/ODIHR în domeniul libertăţii de întrunire;

Participanţi la masa rotundă au fost reprezentanţii Poliţiei de ordine publică din Chişinău şi Bălţi, reprezentanţii APL responsabili de întrunirile publice şi reprezentanţi ai societăţii civile. 


24.08.2011 - Training pentru observatorii întrunirilor publice (sediul CReDO, Chişinău)

Trainingul a fost desfăşurat conform unei metodologii elaborate de OSCE/ODIHR pentru instruirea observatorii libertăţii de întrunire. Acesta a fost primul training din cadrul proiectului şi al patrulea training desfăşurat în baza acestui program de instruire. Primul astfel de training a fost desfăşuart în anul 2007.
Observatorii instruiţi în cadrul trainingului au completat reţeaua naţională de observatori care desfăşoară procesul de monitorizare a libertăţii de întrunire pe tot teritoriul Republicii Moldova.
Sesiunea practică a trainingului a avut loc pe 02.09.2011.


10.08.2011 - Semnarea Acordului de colaborare dintre MAI şi CReDO în vederea implementării acţiunilor de promovare a libertăţii de întrunire (Hotelul Jolly Alon, Chişinău)

Acordul a fost semnat pentru a amplifica eforturile comune în vederea dezvoltării capacităţilor colaboratorilor Ministerului Afacerilor Interne de gestionare şi facilitare a libertăţii de întrunire în Republica Moldova. Acordul va facilita implementarea în comun a unor acţiuni de promovare şi consolidare a libertăţii de întrunire.

Share: