Cu privire la privind modificarea Codului Audiovizualului: Deciziile CCA cu privire la aplicarea sancțiunilor de suspendare sau retragere a licenței de emisie vor deveni executorii doar dac&

Cu privire la privind modificarea Codului Audiovizualului: Deciziile CCA cu privire la aplicarea sancțiunilor de suspendare sau retragere a licenței de emisie vor deveni executorii doar dac&

Cu privire la privind modificarea Codului Audiovizualului: Deciziile CCA cu privire la aplicarea sancțiunilor de suspendare sau retragere a licenței de emisie vor deveni executorii doar dacă nu sunt atacate în instanță &[EN]
Cu privire la privind modificarea Codului Audiovizualului: Deciziile CCA cu privire la aplicarea sancțiunilor de suspendare sau retragere a licenței de emisie vor deveni executorii doar dacă nu sunt atacate în instanță &[RO]
Cu privire la privind modificarea Codului Audiovizualului: Deciziile CCA cu privire la aplicarea sancțiunilor de suspendare sau retragere a licenței de emisie vor deveni executorii doar dacă nu sunt atacate în instanță &[RU]
Opinia CReDO pentru CNP cu privire la privind modificarea Codului Audiovizualului: Deciziile CCA cu privire la aplicarea sancțiunilor de suspendare sau retragere a licenței de emisie vor deveni executorii doar dacă nu sunt atacate în instanță în termenul stabilit de lege

 

 

 

OZ a Cabinetului de Miniştri din 05.06.2013.

 

 

1.1. Subiectul 5. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea  şi completarea unor acte legislative (modificarea Codului Audiovizualului – Deciziile CCA cu privire la aplicarea sancțiunilor de suspendare sau retragere a licenței de emisie vor deveni executorii doar dacă nu sunt atacate în instanță în termenul stabilit de lege).

 

CNP susține promovarea proiectului, care ține să asigure respectarea drepturilor de proprietate și protecție a acesteia, accesul liber la justiție, dreptul la apărare, la un proces echitabil și la un recurs efectiv în cazul radiodifuzorilor, precum și să consolideze libertatea mass media în Republica Moldova.

 

Însă considerăm că proiectul poate fi îmbunătățit din următoarele considerente:

  • Modificările țin doar de sancțiunile de suspendare sau retragere a licenței de emisie. Alte sancțiuni, în special, retragerea dreptului de a difuza anunțuri publicitare pe o anumită perioadă, de asemenea pot avea consecințe grave pentru situația și viabilitatea financiară a radiodifuzorului, cât din punctul de vedere al pierderii sursei principale de venituri, atât și din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale față de parteneri care plasează publicitatea, amenzilor semnificative pentru aceasta și rezilierii contractelor. Retragerea acestui drept pe o perioadă suficient de lungă poate conduce eventual la încetarea activităţii radiodifuzorului. Considerăm că dreptul radiodifuzorilor la un recurs efectiv trebuie să fie asigurat și în aceste cazuri.
  • Art. 38 din Codul Audiovizualului face referire doar la contravențiile în sensul acestui Cod și tipurile de sancțiuni care pot fi aplicate de CCA, fără specificarea cuantumului sau termenului maxim. Se menționează că CCA poate emite decizie cu privire la contravenţia administrativă, poate aplica o sancţiune administrativă sau poate remite materialele în instanţă  pentru intentarea de cauză penală. Codul Contravențional, însă, nu face referire la aceste contravenții, și nu include CCA în calitate de agent constatator în Capitolul III . Astfel, modul de aplicare, cuantumurile amenzilor, termenul de retragere a dreptului de a difuza anunţuri publicitare și termenul de suspendare a licenţei de emisie pentru diferite tipuri de încălcări nu reies clar din legislația relevantă, și este dificil de stabilit impactul real al acestora asupra continuării activității radiodifuzorului.

 

Astfel, recomandăm revizuirea proiectului de lege în următoarelor aspecte:

 

-          Precizarea rolului CCA ca agent constatator al contravențiilor.

 

-          Specificarea în legislație a cuantumului amenzilor, termenului maxim de retragere a dreptului de a difuza anunţuri publicitare și termenului maxim de suspendare a licenţei de emisie pentru diferite tipuri de încălcări.

 

-          Prevederea aplicării treptate / graduale nu doar a diferitor tipuri de sancțiuni (avertizare – amendă – celelalte sancțiuni), dar și a sancțiunilor cu diferite grade de impact asupra activității radiodifuzorului (amendă minimă – amenda maximă – retragerea dreptului de a difuza publicitate pe termen minim – pe termen maxim etc.)

 

-          Includerea sancțiunii cu retragerea dreptului de a difuza anunţuri publicitare, care poate prejudicia grav radiodifuzorul și compromite viabilitatea financiară a acestuia, în categoria sancțiunilor care devin executorii doar în cazul în care nu au fost atacate în instanță de judecată.

Share: