Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010

Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010

Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010[EN]
Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010[RO]
Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010[RU] 

Opinia CReDO pentru CNP cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010

 

 

OZ Cabinetului de Miniştri din 26.06.2012.

 

 

1.1. Subiectul nr 3 Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010

 

Salutăm modificările propuse la Metodologia de monitorizare a implementării actelor legislative şi normative.

 

Evidenţiem doar cîteva propuneri suplimentare:

1)      În conţinutul Raportului de monitorizare a procesului de implementare a legislaţiei în capitolul introductiv (cap 1) şi în capitolul gradul de îndeplinire (cap 3) se vor indica exact scopurile actului legislativ sau normativ şi ce efecte urmau să se producă, ce schimbări urmau a fi introduse sau ce probleme măsurile regulatorii adoptate urmau să rezolve (a se vedea nota informativa la adoptarea actului legislativ sau normativ),

2)      În conţinutul Raportului (cap 9) se va indica dacă aceste scopuri au fost atinse prin adoptarea normelor cu caracter de reglementare, şi dacă, urmare evaluării aplicabilităţii actului, este necesar de examinat alternativele măsurilor regulatorii.

În conţinutul Raportului la Concluzii şi recomandări (cap 11 şi 12) se va preciza necesitatea păstrării măsurilor cu caracter regulatoriu sau renunţarea în favoarea măsurilor neregulatorii.

Mass Media

http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/26062013/Intr03.pdf

Share: