Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialit

Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru  modificarea şi completarea Legii privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialit

Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor &[EN]
Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor &[RO]
Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor &[RU]
Opinia CReDO pentru CNP cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru  modificarea şi completarea Legii privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I,  nr. 142-XVI  din 7 iulie 2005 şi a Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995

 


OZ Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 10.01.2013.

 

1.1. Subiectul 3. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru  modificarea şi completarea Legii privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I,  nr. 142-XVI  din 7 iulie 2005 şi a Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995

 

Una dintre modificările propuse în proiectul de lege este limitarea competenței guvernului de a stabili cotele de înmatriculare doar asupra locurilor cu finanțare din bugetul de stat, lăsând numărul locurilor în bază de contract la discreția universităților. Considerăm oportună această inițiativă, deoarece posibilitatea de a stabili în mod independent numărul locurilor de studiu este unul dintre aspectele fundamentale ale autonomiei universitare, cu implicații importante asupra renumelui și finanțelor instituțiilor de învățământ, precum și asupra capacității lor de a racorda programele oferite la cererea pieții și interesele studenților.

 

Practica europeană susține această abordare. Conform unui studiu recent[1] care analizează modul de stabilire a cotelor de înmatriculare în 29 state / regiuni europene:

în 8 state universitățile stabilesc în mod independent cotele de admitere

-    4     -    universitățile stabilesc cotele de admitere a studenților în bază de contract, o autoritate externă determină numărul locurilor finanțate din bugetul de stat;

-    11   -    universitățile negociază cu autoritatea externă;

-    1     -    autoritatea externă stabilește cotele de admitere (Turcia);

-    5     -    nu se stabilesc cotele de admitere, admiterea este liberă.

 

Dintre fostele state ale blocului Sovietic, nici unul nu a păstrat sistemul în care o autoritate de stat determină în mod unilateral programul de înmatriculare. În Estonia, Ungaria, Lituania și Slovacia statul determină doar numărul locurilor finanțate din bugetul de stat, în Republica Cehă cotele de înmatriculare se stabilesc prin negociere, iar în Letonia și Polonia – la discreția instituției de învățământ. Considerăm că Republica Moldova trebuie să preia în termeni apropiați această practică.

 

Avizul menționează că acest lucru este posibil doar în condițiile autonomiei financiare dezvoltate și existenței unui organ național de asigurare a calității, evaluare și acreditare a instituțiilor de învățământ superior. Nu vedem aici o contradicție, deoarece acestea ar trebui să fie direcții prioritare de dezvoltare a învățământului superior în Republica Moldova.

 

Primii pași au fost deja făcuți -

Autonomia financiară:

  • aprobarea Legii Nr. 178 din 11.07.2012 (trecerea universităților la autogestiune și garanții de autonomie financiară),
  • elaborarea Proiectul Regulamentului cu privire la modul de funcţionare în condiții de autonomie financiară a instituţiilor de învăţămînt superior de stat,
  • elaborarea Proiectului Strategiei de Descentralizare în Sectorul Educaţie, etc.

Asigurarea calității:

  • implementarea voluntară de către mai multe universități a sistemului intern de management al calităţii ISO 9001,
  • organizarea procesului didactic în baza ECTS, etc.

Însă, Legea Nr.1257-XIII din 16.07.97 cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova este învechită, și urmează a fi creat un organ independent de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt, care ar activa conform standardelor europene în domeniu.[2]

 

În concluzie, considerăm că Guvernul trebuie să avizeze pozitiv această modificare de principiu, și să creeze condițiile necesare pentru implementarea ei, promovând politici de asigurare a autonomiei universitare și a calității studiilor.

 [1] Raportul Asociaţiei Universtiăţilor Europene ”Autonomia Universitară în Europa”, noiembrie 2011. http://www.eua.be/Libraries/Publications/University_Autonomy_in_Europe_II_-_The_Scorecard.sflb.ashx, http://www.university-autonomy.eu/dimensions/academic/

[2] Standarde si linii directoare pentru asigurarea calității în Aria Europeană a Învăţământului Superior, ENQA http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf

Share: