Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.933 din 31 decembrie 2009 (Planul de Acţiuni pentru implementarea Programului naţional de asigurare a egalit&#

Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.933 din 31 decembrie 2009 (Planul de Acţiuni pentru implementarea Programului naţional de asigurare a egalit&#

Cu privire la modificarea Planului de Acţiuni pentru implementarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 pentru perioada 2013-2015[EN]
Cu privire la modificarea Planului de Acţiuni pentru implementarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 pentru perioada 2013-2015[RO]
Cu privire la modificarea Planului de Acţiuni pentru implementarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 pentru perioada 2013-2015[RU]
Opinia CReDO pentru CNP cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.933 din 31 decembrie 2009 (Planul de Acţiuni pentru implementarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 pentru perioada 2013-2015) 


OZ a Cabinetului de Miniştri din 20.07.2013

 

1.3. 24.07.2013. Subiectul 4 Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.933 din 31 decembrie 2009 (Planul de Acţiuni pentru implementarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 pentru perioada 2013-2015)

 

Susţinem adoptarea Planului de Acțiuni pentru asigurarea egalităţii de gen pentru 2013-2015. Propunem cîteva completări cu privire la crearea cotelor de gen și stimulentelor financiare pentru numirea femeilor în calitate de candidați pe listele partidelor politice.

 

La articolul 3. Participarea femeilor la procesul decizional propunem completarea cu pnct 3.1.4 Modificarea legislației (Codului Electoral şi Legii cu privire la partidele politice) în vederea introducerii cotelor de gen. Rezervarea cel puţin 30% din poziții pe listele electorale ale partidelor pentru femei, în cadrul alegerilor parlamentare şi locale desfășurate în baza sistemului proporţional, conform formulei: 1 femeie prezentă în lista primilor 3 candidaţi, 2 femei în lista primilor 6 candidaţi, 3 femei în lista primelor 9 candidaţi şi astfel conform formulei în continuare. Fiecare femeie aleasă adiţional algoritmului specificat va majora subvenţia de stat pentru partidul respectiv cu factorul 0,05. Factorii de subvenţionare se va calcula din contul plafonului finanţării de stat pentru partidele politice.

 

Aceste propuneri vor contribui la îmbunătăţirea participării şi rolului femeii în activitatea politică, bazate pe practicile pozitive internaţionale[1],[2]. Politica propusă conţine măsuri afirmative pozitive prin stabilirea cotei de gen pentru listele electorale ale partidelor politice în cadrul alegerilor locale şi parlamentare desfășurate în baza sistemului proporţional. Totodată, se propune un stimulent financiar partidelor care au promovat candidaturile femeilor. Stimulentele financiare pentru partidele care promovează femeile în funcţiile elective au un efect reciproc de dezavantajare financiară pentru partidele care nu promovează femei în funcţiile elective. 

           A se vedea calculele în anexa 1.

 

 

 Anexa 1: Exemplul calculelelor pentru stimulentele financiare in vederea includerii candidatelor femei pe listele electorale

Tabel A

 

 

lei

A

Valoarea bugetului de stat (aproximativ)

20.000.000.000

B

Valoarea plafonului subvenţiilor de stat in baza scorului parlamentar, 0.1% din bugetul de stat

20.000.000

C

"Subvenţii" pt fiecare deputat (de ex. 100 deputaţi)

200.000

D

Factorul pentru fiecare femeie aleasă supra cota obligatorie

0,5

 

Tabel B

 

 

Partidul X

Partidul Y

Partidul Z

Partidul W

 

a

Numărul deputaţi aleşi pe partide (100 pentru acest exemplu)

40

40

10

10

100

b

Cota procentuala respectiva, %

40%

40%

10%

10%

100%

c

Numărul de femei in baza cotei minimale (formula=a X b), cel puţin 30%

12

12

3

3

30

d

Numărul femeilor alese în Parlament (exemplu)

12

20

3

10

45

e

Numărul de femei alese supra cotei minimale (exemplu), (formula = d - c)

0

8

0

7

15

f

Valoarea subvenţiilor acordate pentru femeile alese supra cotei minimale de 30% (formula = C X e), lei 

0

800.000

0

700.000

1.500.000

g

Valoarea subvenţiilor fara coeficientul de corecţie in baza factorului femei alese supra cota minima (formula = C x a), lei

8.000.000

8.000.000

2.000.000

2.000.000

20.000.000

h

Valoarea subvenţiilor cu coeficientul de corecţie in baza factorului femei alese supra cota minima (formula = g - g x i + f), lei

7.400.000

8.200.000

1.850.000

2.550.000

20.000.000

 [1] http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/eql-men/FinalReport.pdf, Equal Participation of Women and Men in Decision-Making Processes, with Particular Emphasis on Political Participation and Leadership, para 51,  

[2] http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/ERES1489.htm, para 6.9, 6.10 Resolution 1489 (2006)1  Mechanisms to ensure women’s participation in decision making

Share: