Raport: Drepturile omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova în 2011

Raport: Drepturile omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova în 2011

Report: Human Rights in the Transnistrian Region of Moldova in 2011[EN]
Raport: Drepturile omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova în 2011[RO]
Доклад: Права человека в приднестровском регионе Республики Молдова в 2011 году[RU]


Drepturile omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova în 2011


Dreptul la viață este un drept natural al omului, apărat atât la nivel național, cât și internațional. În consecință, Declarația Universală a Drepturilor Omului decide în art. 3 că „Orice ființă umană are dreptul la viață, la libertate și la securitatea persoanei sale”. Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale stabilește în art. 2 că „Dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzată cuiva în mod intenţionat, decât în executarea unei sentinţe capitale pronunţate de un tribunal când infracţiunea este sancţionată cu această pedeapsă prin lege”, iar Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice decide în art. 6 p.1 că „Dreptul la viaţă este inerent persoanei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat de viaţa sa în mod arbitrar.”

 

Mass Media

imagine: reporterntv.ro

Share: