Analiza legislației cu privire la asociațiile obștești, în forță pe teritoriul regiunii din stânga Nistrului a Republicii Moldova

Analiza legislației cu privire la asociațiile obștești, în forță pe teritoriul regiunii din stânga Nistrului a Republicii Moldova

Analysis of the Legislation on Public Associations in effect in the Left Bank Region of the Republic of Moldova[EN]
Analiza legislației cu privire la asociațiile obștești, în forță pe teritoriul regiunii din stânga Nistrului a Republicii Moldova[RO]
Анализ законодательства об общественных объединениях, действующего на территории левобережного региона Республики Молдова[RU]Analiza legislației cu privire la asociațiile obștești, în forță pe teritoriul regiunii din stânga Nistrului a Republicii Moldova


Acest studiu conține o analiză a conformității unor prevederi ale legislației din stânga Nistrului în domeniul libertății de asociere cu standardele (normele) dreptului internațional al drepturilor omului. Prevederile legislative incluse în studiu țin de crearea, înregistrarea, re-înregistrarea și lichidarea asociațiilor obștești.

Mass Media

imagine: reporterntv.ro

Share: