Optiuni de ratificare a Convenţiei ONU cu privire la drepturile personelor cu disabilităţi şi a Protocolului adiţional la convenţie

Optiuni de ratificare a Convenţiei ONU cu privire la drepturile personelor cu disabilităţi şi a Protocolului adiţional la convenţie

Options to ratify the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and of its Optional Protocol[EN]
Optiuni de ratificare a Convenţiei ONU cu privire la drepturile personelor cu disabilităţi şi a Protocolului adiţional la convenţie[RO]
Варианты ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов и факультативного протокола к ней[RU]


Optiuni de ratificare a Convenţiei ONU cu privire la drepturile personelor cu disabilităţi şi a Protocolului adiţional la convenţie

Elaborat: iulie 2008

Obiectivul studiului este de a prezenta Guvernului Republicii Moldova recomandări şi opţiuni practice de ratificare a Convenţiei ONU pentru protecţia persoanelor cu dizabilităţi şi a Protocolului Opţional la această Convenţie. Studul recomandă ratificarea atât a Convenţiei, cât şi a Protocolului Opţional în principal din motivul că acest document internaţional poate facilita în continuare promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi pe plan naţional.


Studiul concluzionează ca cadrul de politici cu privire la persoanele cu dizabilităţi necesită o schimbare importantă în vederea transformării în politicile care promovează incluziunea socială şi încadrarea în câmpul profesional, politica actuală fiind una compensatorie dominată de abordarea preponderent medicală. Acestă schimbare importantă este abordată în proiectul strategiei specifice cu privire la persoanele cu dizabilităţi elaborate şi propuse de Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului (MPSFC). Anume această transformare poate asigura pe termen mediu şi lung un rezultat durabil de manifestare a persoanelor cu dizabilităţi.


Un set întreg de recomandări se referă la îmbunătăţirea cadrului instituţional, fortificarea MPSFC, crearea comisiei interministeriale de coordonare a implementării reformelor în domeniu, îmbunătăţirea sistemului de elaborare a politicilor, monitorizare şi coordonare a implementării acestora. Sub aspect instituţional se recomandă crearea unui cadru de prevenire a discriminării, mandatarea Avocatului Parlamentar specializat cu monitorizarea îndeaproape a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Un număr de recomandări se referă la schimbarea definiţiilor de la conceptul de invalid spre conceptul de persoane cu dizabilitate, introducerea conceptelor de integrare în societate, cîmpul muncii.    


Măsuri de sensibilizare a societăţii şi a factorilor decizionali sunt recomandate ca acţiuni prioritare. Urmează un şir de recomandări specifice pe fiecare articol material al convenţiei. Recomandările prevăd modificări de legislaţie, crearea serviciilor şi valorificarea resurselor existente în societate, modificarea politicilor şi abordărilor programatice. 

Share: