Analiza politicii cu referire la persoanele cu dizabilităţi

Analiza politicii cu referire la persoanele cu dizabilităţi

POLICY ANALYSIS REGARDING PERSONS WITH DISABILITIES[EN]
ANALIZA POLITICII CU REFERIRE LA PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI[RO]
Анализ политики в отношении лиц с ограниченными возможностями[RU]


Analiza politicii cu referire la persoanele cu dizabilităţi 

Elaborat: 5 octombrie 2006

Persoanele cu diferite forme de dizabilități (persoane cu dizabilități) întâmpină numeroase bariere în realizarea egalităţii în societate. Printre cele mai serioase probleme se numără discriminarea în accesarea serviciilor publice şi sociale, ignoranţa din partea societăţii, existenţa şi perpetuarea prejudecăţilor despre rolul şi tipul programelor sociale, oferirea inegală a oportunităţilor şi posibilităţilor pentru realizare.

Această analiză discută cadrul politicilor generice existente în Republica Moldova cu referire la persoanele cu diferite forme de dizabilități. Totodată, acest studiu elucidează situaţia de integrare a persoanelor cu dizabilităţi mintale în societate sub aspectul de implicare a acestora în câmpul muncii şi oferirii locurilor de angajare.

Deşi există câteva studii şi cercetări relevante, actualmente nu există o analiză care ar aborda din perspectiva politicilor publice situaţia cu referire la persoanele cu dizabilităţi mintale. Din această cauză acest studiu abordează clasic analiza politicilor existente, prin estimarea comprehensivă a instrumentelor politicii existente în acest domeniu, analizează inputurile politicilor, diverselor instrumente, fie financiare, sociale, etc., şi estimează rezultatele acestora.  

În studiul se efectuiază o comparaţie sistematică a situaţiei din acest domeniu cu politicile şi practicile existente din ţările OECD, dar totodată se aduc exemple şi din ţările care se află pe treptele comparabile de dezvoltare cu nivelul de dezvoltare al Republicii Moldova. 

Share: