Chestionar-Cadru legislativ cu privire la discriminare

Chestionar-Cadru legislativ cu privire la discriminare

QUESTIONNAIRE – LEGAL FRAMEWORK CONCERNING DISCRIMINATION[EN]
CHESTIONAR-CADRU LEGISLATIV CU PRIVIRE LA DISCRIMINARE[RO]
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ – ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ[RU]


Chestionar-Cadru legislativ cu privire la discriminare


Elaborat: decembrie 2003


CReDO este organizaţia de consultanţă în domeniul politicilor publice, drepturile omului şi sociale. Oferim elaborarea politicilor, politicilor alternative, formularea instrumentelor de implementare a politicilor şi dezvoltarea capacităţilor de implementare ale acestora.


CReDO va pune la dispoziţie metodele calitative şi cantitative moderne de evaluare a politicilor, identificarea bunelor practici şi programelor de succes care pot fi preluate şi implementate în Moldova avînd drept exemplu țările cu experienţă. 


Consultanţii CReDO deţin capacităţile şi cunoștinţele în domeniul utilizării:

-  Analizei cost beneficiu,

-  analiza proceselor de politici publice,

-  managementul politicior publice,

-  analiza bugetară,

-  analiza instituţională,

-  analiza legală,

-  analiza aternativelor politicii.


Vă punem la dispoziție competența şi experienţa de planificare strategică în domeniul public şi privat.

Un aspect important în activitatea CReDO este dezvoltarea capacităţilor administrative de implementare a politicilor. În acest context vă oferim consultanţa de creştere şi consolidare a capacităţilor manageriale şi instituţionale. Programele educaţionale şi de trainig ale CReDO combină excelenţa academică şi experienţa practică şi pragmatică în realizarea obiectivelor.


CReDO a produs zeci de analize de politici. Printre beneficiarii organizaţei se găseşte Guvernul Republicii Moldova și diferse alte instituții și organizații.

Share: