Opinia cu privire la desfăşurarea întrunirilor pe data de 22 Iulie 2012, oraşul Cahul

Opinia cu privire la desfăşurarea întrunirilor pe data de 22 Iulie 2012, oraşul Cahul

Opinion on the public meetings held on 22th July 2012 in Cahul[EN]
Opinia cu privire la desfăşurarea întrunirilor pe data de 22 August 2012, oraşul Cahul[RO]
Мнение о публичных собраниях 22-го июля 2012 в Кагуле[RU]

                       

                     

                        Opinia cu privire la desfăşurarea întrunirilor pe data de 22 August 2012, oraşul Cahul        

            Fapte:

 Pe data de 22 iulie 2012 în oraşul Cahul au avut loc două întruniri cu organizatori şi mesaje diferite: prima întrunire a fost organizată de Consiliul Unirii sprijinit de Platforma civică “Acţiunea-2012” şi  o a doua întrunire - contrademonstraţie organizată de simpatizanţi şi membri ai partidului “Patrioţii Moldovei”, reprezentanţi ai „Ligii Tineretului Rus” ş.a organizaţii anti-unioniste.

 -          Întrunirea organizată de către Consiliul Unirii s-a desfăşurat în formă de marş şi a început la ora 12.00 pe str. Ştefan cel Mare colţ cu str. Izvoare. Traseul preconizat pentru marş a fost: Ştefan cel Mare - pr. Republicii - Piaţa Independenţei - Piaţa Horelor – Monumentul lui Ioan-Vodă. Scopul marşului a fost de comemorare a 200 de ani de ocupaţie ruso-sovietică. La întrunire au participat aproximativ 200 de persoane. Organizatorii întrunirii au depus o declaraţie prealabilă la primăria or. Cahul data de 09.07.2012.

-          Circa 40 de membri şi simpatizanţi ai Partidului "Patrioţii Moldovei" şi  ai Ligii Tineretului Rus s-au adunat în Piaţa Horelor din Cahul  înainte de orele 11.00, unul din locurile traseului marşului unioniştilor, pentru a protesta împotriva mesajului primei întruniri de condamnare a regimului totalitar comunist şi a interzicerii simbolurilor comuniste. După puţin timp s-au deplasat spre locul de start al marşului unionist. Organizatorii contrademonstraţiei nu au depus declaraţie prealabilă la primăria or. Cahul.

             Desfăşurarea întrunirilor:

 Înainte de începerea marşului, participanţii la contrademonstraţie s-au deplasat la locul de unde avea să înceapă Marşul Unionist, pentru a-i convinge pe organizatori să anuleze marşul.

 Pe parcursul deplasării paşnice a marşului, participanţii au fost blocaţi de către contrademonstranţi care au ocupat porţiuni de drum din traseul marşului.  Între cele două tabere au urmat altercaţii, unele din ele cu mesaje denigratoare la adresa ambelor părţi.

 Forţele de ordine au intervenit formînd un cordon care să separe cele două întruniri. La refuzul contramanifestanţilor de a debloca strada şi de a permite desfăşurarea liberă a marşului,  forţele de ordine au aplicat manevre de deblocare forţată a străzii. În timpul deblocării mai mulţi contrademonstranţi s-au opus fizic colaboratorilor de poliţie. Cei mai agresivi contramanifestanţi au fost imobilizaţi.

 La cîteva controale desfăşurate la faţa locului forţele de ordine au descoperit la unii contramanifestanţi pietre.

 În urma manevrelor de deblocare, marşul a continuat  şi s-a încheiat la monumentul lui Ioan-Vodă. Pe tot parcursul marşului contramanifestanţii au însoţit întrunirea scandînd şi expunînd mesaje adverse.

 Aproape de finalul întrunirii, contramanifestanţii au aruncat cu ouă în participanţii la marş.

            Constatări:

 Standardele internaţionale de drepturile omului şi legislaţia Republicii Moldova permit desfăşurarea întrunirilor publice în mod paşnic. Cadrul legal prevede anumite condiţii formale pentru organizarea întrunirilor publice paşnice:

-          Art. 10 al Legii privind întrunirile prevede necesitatea depunerii unei declaraţii prealabile de către organizator la APL, cu 5 zile înainte de data desfăşurării

-          Art. 12 (5) al Legii privind întrunirile prevede excepţia prin care organizatorii unei întruniri cu număr redus de participanţi (sub 50 de particianţi) nu sînt obligaţi să depună o declaraţie prealabilă. 

În virtutea acestor prevederi, ambele întruniri care au avut loc pe 22 iulie 2012 la Cahul, au respectat cadrul legal la etapa de organizare a întrunirilor: organizatorii marşului au depus în termen legal o declaraţie prealabilă, iar contrademonstranţii au desfăşurat o întrunire cu mai puţin de 50 de participanţi.

 Libertatea de întrunire se poate exercita liber atîta timp cît se manifestă în mod paşnic. În caz contrar autorităţile publice sînt obligate să ia toate măsurile necesare pentru menţirea şi restabilirea ordinii de drept.

 Forţele de ordine au obligaţia pozitivă de asigurare, menţinere şi restabilire a ordinii publice la manifestările în spaţii publice.

 Conform art. 21 şi art. 22 al legii privind întrunirile depăşirea cadrului legal de desfăşurare a întrunirii de către unii dintre participanţii la întrunire nu reprezintă temei legal pentru sistarea sau dispersarea întrunirii.


  •  Acţiunile participanţilor la marş:

  •  Acţiunile participanţilor la marşul organizat Consiliul Unirii şi Platforma civică “Acţiunea-2012” au fost legale şi legitime. Unii dintre participanţii la marş au depăşit limitele legale prin faptul că au adus ofense verbale contramanifestanţilor în timpul altercaţiilor.

  Acţiunile participanţilor la contrademonstraţie:

 Participanţii la contrademonstraţie au încălcat principiul de desfăşurare paşnică a întrunirilor, totodată comiţînd fapte care pot fi încadrate legal.

 Unii dintre participanţii la contrademonstraţie, au depăşit cadrul paşnic de desfăşurare prin faptul că au adus ofense verbale participanţilor la marş, au perturbat buna desfăşurare a marşului, s-au opus solicitărilor şi manevrelor legitime ale forţelor de ordine, au aplicat forţa fizică, şi au aruncat cu ouă în participanţii la marş.

 Acţiunile Poliţiei:

 Acţiunile poliţiei de aplicare a forţei asupra contrademonstranţilor au fost legitime şi au fost determinate de manifestările non-paşnice ale contrademonstranţilor şi de necesitatea de a asigura buna desfăşurare paşnică a ambelor întruniri.

  Manevrele puse în aplicare de forţele de ordine pe parcursul desfăşurării celor două întruniri au avut ca scop păstrarea caracterului paşnic al întrunirilor. Autorităţile publice competente urmează să întreprindă măsurile necesare pentru a trage la răspundere persoanele care au încălcat legislaţia, în conformitate cu prevederile aplicabile la încălcările comise.

 

 


Share: