Programul Consolidarea Societăţii Civile în Moldova

Programul Consolidarea Societăţii Civile în Moldova

Assessment of the Impact of Legislative Changes regarding Public Benefit on Public Organisations[EN]
Studiul Evaluarea Impactului Modificărilor Legislative referitoare la Utilitatea Publică asupra Organizaţiilor Obşteşti[RO]
Studiul Evaluarea Impactului Modificărilor Legislative referitoare la Utilitatea Publică asupra Organizaţiilor Obşteşti[RU]
Studiul Evaluarea Impactului Modificărilor Legislative referitoare la  Utilitatea Publică asupra Organizaţiilor Obşteşti

 Scopul studiului: Evaluarea impactului modificărilor adoptate în iunie anului 2010 la legea cu privire la asociaţiile obşteşti cu referire la utilitatea publică. Studiul răspunde la întrebările: Care este şi cum vor suporta costurile de conformare organizaţiile neguvernamentale şi industria în general ? Care este interesul organizaţiilor pentru statutul de utilitate publică? Ce urmează de efectuat pentru a pune în aplicare modificările adoptate, în special pentru a mitiga costurile administrative suplimentare create ?  

 Concluziile principale ale studiului:

Modificările adoptate implică următoarele costuri suplimentare pentru organizaţiile neguvernamentale: elaborarea rapoartelor anuale de activitate, inclusiv rapoartele financiare, publicarea şi diseminarea largă a rapoartelor anuale de activitate, crearea organului de supraveghere şi asigurarea funcţionalităţii structurii organizaţionale interne.

 Autorităţile publice vor suporta costuri suplimentare: asigurarea transparenţei în funcţionarea sa,  publicarea tuturor organizaţiilor care deţin statutul de utilitate publică, elaborarea instrucţiunilor pentru reglementarea activităţii organizaţiilor de utilitate publică.

 Recomandările principale ale studiului:

implementarea promptă a modificărilor adoptate, în special, constituirea componenţei noi a Comisiei de certificare, urmînd un proces transparent de selectare şi de numire a membrilor comisiei.

 Elaborarea şi adoptarea cerinţelor şi modelelor specifice de raportare privind activităţile şi finanţele care urmează a fi prezentate de organizaţiile pentru obţinerea statutului de utilitate publică şi pentru raportarea anuală a acestora, cerinţele şi modelele urmează a fi recomabdate de către Comisia de certificare pentru a se adopta prin ordinul Ministrului Justiţiei.

 Elaborarea şi adoptarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de certificare care va asigura transparenţa şi publicitatea acesteia.

Elaborarea şi adoptarea într-un termen rezonabil a mecanismelor şi stimulentelor fiscale enumărate în legea actuală cu privire la asociaţiile obşteşti şi în Strategia de consolidare a societăţii civile, elaborarea instrumentelor de accesare a organizaţiilor de utilitate publică la subvenţiile şi licitaţiile publice.

 Studiul cu privire la statutul de utilitate publică al organizaţiilor obşteşti a fost discutat în detalii în cadrul mesei rotunde organizate de CReDO pentru a spori posibilitatea de a-l promova şi a-l face cunoscut. Masa rotundă a avut loc la 18 februarie în sala de instruire a CReDO, unde studiul cu privire la utilitate publică a fost prezentat, punându-se accent pe analiză şi concluzii, precum şi pe principalele recomandări ale studiului. Majoritatea participanţilor prezenţi la masa rotundă au fost reprezentanţi ai ONG-uilor. La eveniment au fost de asemenea invitaţi dna Elena Griţco, directorul Direcţiei Organizaţii Necomerciale ale Ministerului Justiţiei, şi dl Oleg Efrim, vice-ministrul acestui minister.

 Participanţii au fost de acord că este important de a avea un dialog mai puternic cu autorităţi pentru a explica şi a demonstra beneficiile statutului de utilitate publică şi de asemenea de a desfăşura acţiuni de sensibilizare la nivel local.

 

Share: