Opinii

Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legi...

Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legi...

Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la...

Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la...

Ultima versiune a proiectului Strategiei naţi...

Ultima versiune a proiectului Strategiei naţi...

Limitarea accesului  la învăţă...

Limitarea accesului la învăţă...

”Bile negre” pentru Parlament și Guvern pentr...

”Bile negre” pentru Parlament și Guvern pentr...

Apel public  adresat avocatului parlamentar Aureli...

Apel public adresat avocatului parlamentar Aureli...

Persoanele care atacă drepturile minorită...

Persoanele care atacă drepturile minorită...

Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pen...

Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pen...

Сu privire la  aprobarea proiectului de lege pentr...

Сu privire la aprobarea proiectului de lege pentr...

Declaraţia reprezentanţilor societă...

Declaraţia reprezentanţilor societă...

Pentru modificarea si completarea Regulamentului p...

Pentru modificarea si completarea Regulamentului p...

Moldova europeană asigură egalitatea ...

Moldova europeană asigură egalitatea ...