Declaraţia CReDO despre desfăşurarea întrunirilor publice de pe data de 1 Decembrie 2012 în Chişinău

Declaraţia CReDO despre desfăşurarea întrunirilor publice de pe data de 1 Decembrie 2012 în Chişinău

Declaraţia CReDO despre desfăşurarea întrunirilor publice de pe data de 1 Decembrie 2012 în Chişinău[EN]
Declaraţia CReDO despre desfăşurarea întrunirilor publice de pe data de 1 Decembrie 2012 în Chişinău[RO]
Declaraţia CReDO despre desfăşurarea întrunirilor publice de pe data de 1 Decembrie 2012 în Chişinău[RU]
  1. Declaraţia CReDO despre desfăşurarea întrunirilor publice de pe data de 1 Decembrie 2012 în Chişinău

  2. Fapte:

Pe data de 11.06.2012,  Grupul de iniţiativă„Spirit Românesc” a depus la Primăria or. Chişinău declaraţie prealabilă privind desfăşurarea unui marş în scopul serbării Zilei Naţionale a Românilor de pretutindeni. Aceasta declaraţie a fost mai tîrziu anulată. Pe data de 08 Octombrie 2012, Grupul de iniţiativă „Acţiunea 2012”, solicită desfăşurarea unei acţiuni culturale in PMAN pe data de 02 Decembrie 2012. Declaraţia dată a fost anulată mai tîrziu.”

12.10.2012 Asociaţia Veteranilor Războilui de pe Nistru „Tiras-Tighina” , declară despre Serbarea a 94 de ani de la Marea Unire de la 1918. Acţiunea  este planificată in PMAN.  Pe data de 26.11.2012, Preşedintele Acociaţiei solicită modificarea timpului de desfăşurare a  întrunirii din 1 decembrie 2012 şi informează despre petrecerea în comun a acţiunii cu reprezentanţii „Acţiunea 2012”

Pe data de  13.11.2012 Asociaţia Obştească Mişcarea Naţional-Creştină a depus declaraţie prealabilă la Primărie prinvind la fel desfaşurarea unui marş cu scopul de a sărbători ziua de  1 decembrie.

Pe data de 22.11.2012, Partidul „Patrioţii Moldovei” depun declaraţie pentru desfăşurarea pe data de 1 decembrie 2012 a unei manifestaţii ce are drept scop apărarea statului moldovenesc.

 Detaliile prevăzute în declaraţiile prealabile referitoare la condiţiile de desfăşurare a întrunirilor:

Organizatorul

Spirit Românesc[1]

AVR 1992 Tiras-Tighina2

AVR Tiras-Tighina+ Acţiunea 2012

MNC „Noua Dreaptă”

Partidul „PatrioţiiMoldovei”

Data înregistrării declaraţiei

11.06.2012

12.10.2012

26.11.2012

13.11.2012

2.11.2012

Numărul de intrare atribuit declaraţiei

M-1909/2/12

05-115/6365

05-115/6365

 05-115/7042

05-115/7291

Data desfăşurării întrunirii

01.12.2012

01.12.2012

01.12.2012

01.12.2012

01.12.2012

Intervalul de timp solicitat

12.00-22.00

08:00 – 16:00

12:00 – 17:00

13.00-17.00

12.00-17.00

Scopul declarat

Marş de serbare a Zilei Naţionale a Românilor de pretutindeni

Sărbătorirea a 94 de ani de la Marea Unire de la Alba-Iulia

Sărbătorirea a 94 de ani de la Marea Unire de la Alba-Iulia

Sărbătoarea dedicată zilei de 1 decembrie

Apărarea Statului Molodvenesc

Numărul declarat de participanţi

10000 de persoane

5000 de persoane

5000 de persoane

200-500 de persoane

5000 de persoane

Solicitări

Asigurarea securităţii participanţilor la marş, acces la electricitate în Scuarul Teatrului de Operă şi Balet

Asigurarea asistenţei medicale, asigurarea ordinii de drept

Asigurarea asistenţei medicale, asigurarea ordinii de drept

Să fie asigurată ordinea publică

De a acorda ajutor în susţinerea ordinii publice

 

Pe data de 27.11.2012 Primăria m. Chişinău a convocat o şedinţă la care au fost invitaţi organizatorii tuturor manifestaţiilor vizate,  reprezentanţii Poliţiei, şi altor servicii municipale. La această şedintă tuturor organizatorilor de întruniri li s-au înmînat solictări de a desfăşura întrunirle în mod paşnic , respectînd legislaţia în vigoare.. Organizatorii au semnat pentru aceste solictări.

  1. Date suplimentare:

Anterior, organizatorii acţiunilor unioniste şi „Patrioţii Moldovei” s-au intilnit la acţiuni paralele şi contradictorii:

Data

Localitatea

Acţiunea 2012

Partidul „Patrioţii Moldovei”

25.03.2012

Chişinău

Marşul Unirii - blocat pentru o scurtă perioadă de timp de contramanifestanţii agresivi

contramanifestaţie a Partidului „Patrioţii Molodvei” care au blocat traseul marşului şi au agresat verbal şi fizic participanţii la marş

13.05.2012

Chişinău

Marşul Unirii împreună cu Consiliul Unirii, Acţiunea 2012 şi FDRP

contramanifestaţie paşnică a Partidului „Patrioţii Molodvei”

22.07.2012

Cahul

Marşul Unirii – urmărit şi agresat de contramanifestanţi care au aruncat cu ouă şi roşii

contramanifestaţie agresivă la care au participat şi membri şi simpatizanţi ai Partidului „Patrioţii Molodvei” şi Ligii tineretului rus

05.08.2012

Bălţi

Marşul unirii - acţiunile agresive ale simpatizanţilor PSD au zădărnicit desfăşurarea paşnică a Marşul Unirii; participanţii şi poliţiştii au fost agresaţi, un jurnalist şi un poliţist au fost răniţi.

Contramanifestaţie nepaşnică contopită cu acţiunile agresive ale simpatizanţilor PSD

16.05.2012

Chişinău

Marşul Unirii împreună cu alte organizatii unioniste desfăşurate după un traseu modificat, paşnic, fără incidente

Reprezentantul partidului Patrioţii Moldovei, la încercarea de a opri marşul unionist, dar oprit de forţele de ordine.

 

  1. Constatări:

·         Întrunirile declarate de organizatori au respectat termenul şi procedura legală de notificare [2];

·         Scopurile declarate urmărite de organizaţiile unioniste  sînt legale şi nu contravin art 8. al Legii privind întrunirile[3] şi prin urmare nu a existat temei pentru interzicerea lor;

·         Întrunirea organizată de către Patrioţii Molodovei la care s-au mai alipit şi reprezentanţi ai altor organizaţii (Rezistenţa Populara, Liga Tineretului Rus) s-a desfăşurat în mod paşnic. Unul din participanţi, aflîndu-se la Arcul de Triumf (Porţile Sfinte) a agresat verbal necenzurat pe parcursul manifestaţiei participanţii întrunirii din PMAN. La rugamintea poliţiei, participantul un timp inceta altercaţiile, apoi le continua. Din partea participanţilor la întrunirea din PAMN, urmau aceleaşi altercaţii. Poliţia a reuşit la timp să încheie schimbul de altercaţii între manifestanţi.

·         Manifestaţia organizată de către Asociaţia veteranilor „Tiras-Tighina” şi „Acţiunea 2012” în PMAN, la fel s-a desfăşurat paşnic. Între orele 13.30 a avut loc un incident, provocat de 2 tineri din partea Ligii Tineretului Rus, care s-au strecurat prin mulţime.  În scurt timp, aceştia au fost  scoşi din mulţime la intervenţia poliţiei.

·         Marşul organizat de către Mişcarea Naţional –Creştină „Noua Dreaptă” a urmat traseul prestabilit din declaraţia prealabilă. Manifestaţia s-a desfăşurat fără incidente, doar sporadic au urmat altercaţii din partea trecătorilor.  Manifestanţii nu au răspuns acestor provocări. Marşul s-a incheit cu un congres al „Noii Drepte” la sediul editurii „Univers”.

·         Avînd în vedere condiţiile (de loc, de timp, de formă şi de număr) de desfăşurare a întrunirilor, toate întrunirile s-au desfăşurat în mod liber şi paşnic:

  1.  Recomandări:

AVR 1992 „Tiras-Tighina” şi ”Acţiunea 2012:

-          Să se abţină de la orice acţiuni cu caracter provocator care ar putea incita spiritele în rîndul contramanifestanţilor;

-          După încheierea întrunirii să evite contactele directe cu participanţii la întrunirea organizată de Partidul „Patrioţii Moldovei”;

-          Să respecte solicitările legale venite din partea reprezentanţilor forţelor de ordine şi ai administraţiei publice locale.

 

Partidul „Patrioţii Moldovei”:

-          Să desfăşoare întrunirea strict în perimetrul indicat în declaraţia prealabilă (PMAN), între străzile Puşkin, Bănulescu Bodoni, şi bd. Ştefan cel Mare şi să evite deplasarea în alte zone unde s-ar putea ciocni cu participanţii la marş;

-          Să se abţină de la orice gen de manifestări publice care ar fi de natură să ofenseze incite, sau să provoace reacţii ostile din partea participanţilor la marş;

-          Să-şi asume reponsabilitatea organizării paşnice, în limitele legii a întrunirii declarate şi să aplice măsuri de control asupra participanţilor pentru a evita utilizarea oricăror obiecte care pot fi folosite pentru a provoca vătămări fizice;

-          Să colaboreze activ cu reprezentanţii autorităţilor publice pentru a identifica, preveni şi izola manifestările ilegale care pot apărea pe parcursul întrunirii;

 

Mişcarea Naţional-creştină „Noua Dreaptă”

-          Să se abţină de la orice acţiuni cu caracter provocator care ar putea incita spiritele atît din rîndurile manifestanţilor cît şi din  rîndul trecătorilor ;

-          Să respecte solicitările legale venite din partea reprezentanţilor forţelor de ordine şi ai administraţiei publice locale;

 

Forţele de ordine:

În ziua desfăşurării întrunirilor:

-          Să însoţească participanţii la marş pe tot parcursul deplasării;

-          Să nu admită abateri de la traseul prestabilit;

-          Să instaleze pe perimetrul PMAN două cordoane ale forţelor de ordine care să prevină deplasarea întrunirii în afara spaţiului rezervat conform declaraţiei prealabile şi să descurajeze orice gen de manifestări cu caracter ilegal;

-          Să nu admită deplasarea participanţilor întrunirii organizate de Partidul Patrioţii Moldovei” în alte locuri decît cel indicat în declaraţia prealabilă;

-          Să nu admită deplasarea participanţilor întrunirii  organizate de către AVR 1992 „Tiras-Tighina” şi „Acţiunea 2012” în alte locuri decît cel indicat în declaraţia prealabilă;

-          Să întreprindă toate măsurile necesare prin care să anticipeze orice manifestări agresive ilegale şi să prevină depăşirea caracterului paşnic al întrunirilor;

-          Să documenteze pe parcursul întrunirilor acţiunile indivizilor pentru a înregistra orice abatere de la comportamentul legal şi caracterul paşnic al întrunirilor;

-          Să asigure după încheierea întrunirilor dispersarea participanţilor la cele două înruniri în aşa fel încît să fie evitat contactul direct dintre cele două părţi.

Administraţia Publică Locală:

-          Să întreprindă măsurile legale necesare pentru soluţionarea pe cale amiabilă şi în limitele legii a situaţiilor care intră în competenţa APL;

-          Să păstreze o comunicare permanentă cu organizatorii şi forţele de ordine pentru a putea anticipa şi interveni eficient în cazul unor eventuale situaţii dificile.

Părţile terţe:

-          Să se abţină de la provocări, acţiuni violente contra dreptului de manifestare paşnică;

 

     [1] Anunţul din partea grupului de iniţiativă “Spirit Românesc” http://spiritromanesc.org/?p=358#comment-2583

2. Declaraţia prealabilă depusă la primărie*modificarea.împreuna cu acţiunea 2012  http://actiunea2012.ro/1529.html

  [2] Legea privind întrunirile Nr. 26 din 22.02.2008 Articolul 10. Procedura notificării

   (1) Orice persoană care intenţionează să desfăşoare o întrunire notifică în scris, printr-o declaraţie prealabilă, autoritatea administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării întrunirii.
    (2) În declaraţia prealabilă se indică numele sau (în cazul unei persoane juridice) denumirea organizatorului, datele de contact ale organizatorului, scopul întrunirii, locul, data, ora începerii şi durata întrunirii, traseele întrunirii (după caz), forma de desfăşurare a întrunirii, numărul aproximativ de participanţi, serviciile solicitate din partea autorităţii administraţiei publice locale.

[3] Legea privind întrunirile Nr. 26 din 22.02.2008 Articolul 8. Întrunirile interzise
    Sînt interzise întrunirile prin care se urmăreşte:
    a) îndemnarea la război de agresiune, la ură naţională, rasială, etnică sau religioasă;
    b) incitarea la discriminare sau violenţă publică;
    c) subminarea securităţii naţionale sau a integrităţii teritoriale a ţării, săvîrşirea infracţiunilor, încălcarea ordinii publice sau organizarea tulburărilor în masă, încălcarea moralităţii publice, a drepturilor şi a libertăţilor altor persoane ori punerea în pericol a vieţii sau a sănătăţii acestora.

Mass Media

http://curaj.tv/reportaj/provocarile-rusilor-la-actiunea-unionistilor/
http://curaj.tv/reportaj/tricolor-imens-in-piata-marii-adunari-nationale-din-chisinau/
http://www.trm.md/ro/social/cel-mai-lung-tricolor-romanesc-desfasurat-la-chisinau/

Share: