Raportul alternativ de monitorizare și evaluare a Planului local anticorupție al CR Orhei

Raportul alternativ de monitorizare și evaluare a Planului local anticorupție al CR Orhei

Raportul alternativ de monitorizare si evaluare a Planului local anticoruptie al CR Orhei

Prezentul Raport Alternativ reprezintă monitorizarea și evaluarea din perspectiva societății civile a nivelului de implementare a acțiunilor anticorupție incluse în Planul local anticorupție al Consiliului raional Orhei.

Planul local anticorupție al Consiliului raional Orhei, este aprobat prin Decizia nr. 3/13 din 04.05.2018, întru executarea Hotărârii Guvernului nr.676/2017, privind aprobarea mecanismului de elaborare și coordonare a planurilor sectoriale și locale anticorupție pentru anii 2018-2020, aprobată în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.56/2017 privind aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020, preconizată a fi prelungită până în anul 2022.

Planul local anticorupție al Consiliului raional Orhei are drept scop dezvoltarea climatului de integritate, a responsabilității, transparenței și rezistenței la riscurile de corupție ale agenților publici din cadrul autorităților administrației publice locale și aleșilor locali. Întru realizarea acestui deziderat sunt propuse spre implementare un set amplu și complex de măsuri anticorupție, asociate în 7 priorități, divizate în 40 de acțiuni locale anticorupție.

Prezentul Raport Alternativ este realizat în cadrul Proiectului Progrese și impedimente în consolidarea integrității în raionul Orhei, implementat de CReDO și are drept scop Promovarea consolidării climatului de integritate instituțională în raionul Orhei prin identificarea impedimentelor și consemnarea progreselor din perspectiva societății civile realizate de Consiliul raional Orhei.

Întru realizarea obiectivului setat, CReDO și-a propus următoarele demersuri:

Ø    Monitorizarea și evaluarea din perspectiva societății civile a realizării de către agenții publici și aleșii locali din Consiliul raional Orhei a acțiunilor anticorupție.

Ø    Consemnarea evoluțiilor și identificarea impedimentelor în realizarea acțiunilor anticorupție la nivel local.

Ø    Monitorizarea în respectarea de către agenții publici, aleșii locali și autoritățile publice locale responsabile a termenelor în implementarea acțiunilor incluse în Planul local anticorupție și a indicatorilor de progres fixați.

Ø    Colectarea independentă a datelor privind măsurile de consolidare a integrității agenților publici și aleșilor locali din Consiliul raional Orhei prin intermediul interviurilor și focus grupurilor precum și măsurarea percepției cetățenilor privind fenomenul corupției în raionul Orhei prin intermediul chestionarelor.

Ø    Promovarea integrității instituționale a aleșilor locali din APL de nivelul I prin realizarea unei instruiri de informare și capacitare în domeniul integrității publice.

Ø    Sensibilizarea agenților publici din subdiviziunile structurale ale Consiliului raional Orhei, privind denunțarea manifestărilor de corupție și protecție a avertizorilor de integritate.

Ø    Sistematizarea datelor colectate, redactarea Raportului Alternativ de monitorizare și evaluare a acțiunilor anticorupție incluse în Planul local, elaborarea constatărilor și recomandărilor și prezentarea publică a prezentului Raport.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt președintele și vicepreședinții raionului Orhei, agenții publici angajați în Consiliul raional Orhei și subdiviziunile sale structurale, aleșii locali în autoritățile publice locale de nivelul I. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt locuitorii raionului Orhei și Centrul Național Anticorupție.

Prezentul Raport Alternativ este realizat în perioada iulie - martie și include monitorizarea acțiunilor anticorupție, incluse în Planul local implementate de Consiliul raional Orhei, în perioada ianuarie - decembrie 2020.

În contextul celor expuse supra, este necesar de menționat că, proiectul se desfășoară în context epidemiologic nefast, de pandemie provocată de COVID-19, ceea ce implică anumite restricții și limitări în monitorizare.

       
         În consecința aplicării procedurilor de monitorizare alternativă, rezultatele evaluării alternative a acțiunilor anticorupție setate spre implementare de către Consiliul raional Orhei se prezintă corespunzător , din totalitatea de  40 acțiuni, 14 acțiuni au fost realizate, 14 parțial realizate și 12 nerealizate.

Share:

Несколько местных планов действий по борьбе с коррупцией,  мониторизированы гражданским обществом  Несколько местных планов действий по борьбе с коррупцией, мониторизированы гражданским обществом