Raportul alternativ de monitorizare și evaluare a Planului local anticorupție al CR Călărași

Raportul alternativ de monitorizare și evaluare a Planului local anticorupție al CR Călărași

Raport Alternativ de monitorizare si evaluare a Planului local anticoruptie a CR Calarasi        Prezentul Raport Alternativ reprezintă monitorizarea și evaluarea din perspectiva societății civile a nivelului de implementare a acțiunilor anticorupție incluse în Planul local anticorupție al Consiliului raional Călărași.

Planul local anticorupție al Consiliului raional Călărași, este aprobat în baza Deciziei nr.05/29 din 21.12.2017, întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.676/2017, privind aprobarea mecanismului de elaborare și coordonare a planurilor sectoriale și locale anticorupție pentru anii 2018-2020, aprobată în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr.56/2017 privind aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020, preconizată a fi prelungită până în anul 2022.

Planul local anticorupție al Consiliului raional Călărași are drept scop dezvoltarea climatului de integritate, a responsabilității, transparenței și rezistenței la riscurile de corupție ale agenților publici din cadrul autorităților administrației publice locale și aleșilor locali. Întru realizarea acestui deziderat, sunt propuse spre implementare un set amplu și complex de măsuri anticorupție, asociate în 5 priorități, divizate în 33 de acțiuni locale anticorupție.[ПW1] 

Prezentul Raport Alternativ este realizat în cadrul Proiectului Progrese și impedimente în consolidarea integrității în raionul Călărași, implementat de CReDO și are drept scop Promovarea consolidării climatului de integritate instituțională în raionul Călărași prin identificarea impedimentelor și consemnarea progreselor din perspectiva societății civile realizate de Consiliul raional Călărași.

Întru realizarea obiectivului setat, CReDO și-a propus următoarele demersuri:

Ø    Monitorizarea și evaluarea din perspectiva societății civile a realizării de către agenții publici și aleșii locali din Consiliul raional Călărași a acțiunilor anticorupție.

Ø    Consemnarea evoluțiilor și identificarea impedimentelor în realizarea acțiunilor anticorupție la nivel local.

Ø    Monitorizarea în respectarea de către agenții publici, aleșii locali și autoritățile publice locale responsabile a termenelor în implementarea acțiunilor incluse în Planul local anticorupție și a indicatorilor de progres fixați.

Ø    Colectarea independentă a datelor privind măsurile de consolidare a integrității agenților publici și aleșilor locali din Consiliul raional Călărași prin intermediul interviurilor și focus grupurilor precum și măsurarea percepției cetățenilor privind fenomenul corupției în raionul Călărași prin intermediul chestionarelor.

Ø    Promovarea integrității instituționale a aleșilor locali din APL de nivelul I prin realizarea unei instruiri de informare și capacitare în domeniul integrității publice.

Ø    Sensibilizarea agenților publici din subdiviziunile structurale ale Consiliului raional Călărași, privind denunțarea manifestărilor de corupție și protecție avertizorilor de integritate.

Ø    Sistematizarea datelor colectate, redactarea Raportului Alternativ de monitorizare și evaluare a acțiunilor anticorupție incluse în Planul local, elaborarea constatărilor și recomandărilor și prezentarea publică a prezentului Raport.

 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt președintele și vicepreședinții raionului Călărași, agenții publici angajați în Consiliul raional Călărași și subdiviziunile sale structurale, aleșii local în autoritățile publice locale de nivelul I. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt locuitorii raionului Călărași și Centrul Național Anticorupție. .

 

Prezentul Raport Alternativ este realizat în perioada iulie - martie și include monitorizarea acțiunilor anticorupție incluse în Planul local implementate de Consiliul raional Călărași în perioada ianuarie - decembrie 2020.

În contextul celor expuse supra este necesar de menționat, că proiectul se desfășoară în context epidemiologic nefast de pandemie provocată de COVID-19, ceea ce implică anumite restricții și limitări în monitorizare.

În consecința aplicării procedurilor de monitorizare alternativă, rezultatele evaluării alternative a acțiunilor anticorupție setate spre implementare de către Consiliul raional Călărași se prezintă corespunzător, din totalitatea de  33 acțiuni, 7 acțiuni au fost realizate, 10 parțial realizate și 16 nerealizate.

 

Share:

Consolidarea climatului de integritate instituțională în raionul Călărași Consolidarea climatului de integritate instituțională în raionul Călărași