Предварительное мнение о манифестации и протесте 27-го августа 2016 г.

Предварительное мнение о манифестации и протесте 27-го августа 2016 г.

 

 

Opinia preliminara despre 27 august 2016 - manifestarea cu prilejul zilei de independenta organizat de oficialitatile in PMAN - si contrademonstratia concomitenta anuntata public de un grup de persoane. Detaliile sunt in raportul care urmeaza a fi facut public

 

 

 


Manifestarea asigurata. Contrademonstratie respectata. Contextul polarizant. Pluralismul de manifestare in spatiul public de principu asigurat cu unele deficiente in atingerea scopurilor de asigurare a manifestatiei si de localizare a incidentelor agresive. Caracterul pasnic per ansamblu al evenimentelor. Complexitatea demonstratiilor (partea cu parada militara, intinderea in timp si spatiu a demonstratiilor, parte cu elemente festive) reprezinta o provocare suplimentara.
1. Manifestatiile si contrademonstratiile in contextul social polarizat implica posibile tensiuni si prin urmare actiuni profesioniste si proportionale ale politiei. Organizarea manifestatiilor publice in contextul polarizarii opiniilor in societate pe dimensiunea politica, de atitudine fata de autoritati, de receptionare a confruntarilor de idei cu caracter geopolitic, in contextul nelinistii si amenintarilor la siguranta in regiune este o sarcina care necesita un grad mare de profesionalism din partae politiei si o responsabilitate sporita a organizatorilor si eventual organizatorilor/participantilor din partea contrademonstrantilor.
2. Prioritatea si siguranta manifestatiei este conferita de legea intrunirii cu asigurarea dreptului contrademonstrantilor de a expune punctul de vedere in baza principiului "distanta vizuala si sonora" ("sight and sound"), adica vizibilitatea proxima si nepoluarea sonora. In acest context este evidenta posibila confruntare nu doar a ideilor de principiu dar si a formelor de exprimare a opiniilor diferite in spatiul public. Astfel, caracterul de posibile tensiuni dintre organizatorii manifestatiei si posibi contrademonstranti era asteptata si comporta unele riscuri, prin urmare politia are obligatiunea politica pe de o parte sa asigure caracterul sigur de desfasurare a manifestatiei (conform legii are prioritatea pentru ca este o zi nationala si traditional este organizata in ziua data) si facilitarea desfasurarii contrademonstratiei astfel incit, eventualul mesaj al contrademonstrantilor sa fie auzit in spatul public (nu discutam calitatea mesajului contrademonstrantilor).
3. Accesul controlat justificat, insa implementarea cu deficiente. Organizarea manifestatiei a fost realizata prin asigurarea intrarii gestionate si controlate in PMAN – masura justificata si des utilizata de politia, inclusiv in tarile din regiune, a fost o masura proportionala de principiu. Realizarea masurii de control, probabil, a avut unele deficiente pentru ca numarul de intrari in PMAN (2 la numar) nu au fost adecvate solicitarilor si asteptarilor. Facilitarea accesului ar fi fost posibila organizata cu instalarea indicatorilor si mesajelor active de informare pe unde sunt amplasate intrarile.
4. Cordoanele justificate si proportionale, cu mici deficiente de realizare. Cordonul(le) de politie instalat pe perimetrul desfasurarii intrunirii ca masura de asigurare a caracterului sigur al manifestatiei a fost o masura justificata si proportionala posibililor riscuri de pereclitare a desfasurarii manifestatiei. Realizarea cordonului (lor) de politie a fost in cea mai mare parte proportionala posibililor riscuri care s-au conturat pe parcursul desfasurarii manifestatiei (parada militara si elementele festive care au aurmat). Probabil, realizarea cordoanelor ar fi fost posibila cu cresterea treptata a a fortelor, cu indicarea necesitatii de a le creste odata ce nivelul de risc se afla in crestrere. Cordoanele de politie nu au reust realizarea principiului de separare sonora si vizuala a manifestatiei de contrademonstratie – aceasta fiind povara negativa a politiei si contrademonstrantilor pentru lipsa de comunicare.
5. Contrademonstratia respectata, perimetrul manifestatiei protejat justificat cu masurile de prevazute proportionale. Contrademonstratia s-a desfasurat in imediata apropiere si in unele situatii contrademonstrantii au incercat si fortat intrarea pe perimetrul desfasurarii manifestatiei. Politia a tolerat si a acomodat desfasurarea contrademonstratiei, dar a asigurat ferm perimetrul de desfasurarea a manifestatiei atunici cint contrademonstrantii au incercat fortarea primei. Neimplicarea poltiei in desfasurarea contrademonstratiei este justificata si proportionala. Protectia perimetrului desfasurarii manifestatiei este justificata si de principiu proportionala riscurilor in developare urmare a comportamentului unor contrademonstranti. Doar o parte din contrademonstranti a actionat cu elemente de agresivitate, care sunt usor identificabili.
6. Contrademonstrantii au folosit citeva actiuni (din partea unor pasnici si nepasnici): pasnici: 1) vociferarea lozincilor (inclusiv folosind portavoce si surse de sonorizare), 2) mobilizarea in imediata apropiere a cordoanelor, cu elemente nepasnice: 3) incercari de a forta cordoanele de politie (cel putin 2 identificate cu implicare a citeva zeci de persoane), 4) intrarea in perimetrul si zona de desfasurare a manifestatiei pentru a comunica mesajele sale si a indemna unii participanti la manifestatie (doar citeva actiuni minore), 5) aruncarea unor obiecte minore (oua, etc) – citeva incidente minore, 6) atacurile verbale si personale asupra unor politisti (citeva incidente izolate). Actiunile pasnice a demonstrat buna intentie de principiu din partea unei parti de contrademonstranti. Actiunile nepasnice enuntate nu a avut buna intentie si au reprezentat riscuri in developare care si au justificat formarea cordoanelor si a intrarii controlate mentionate anterior. Incidentele nepasnice mentionate nu adauga valoare la comunicarea publica.
7. Politia a folosit o serie de tactici pentru a gestiona incidente nepasnice si nu a folosit altele posibile practicate in astfel de situatii. Folosirea sprayiului de mica intensitate este justificata si proportonala daca alte masuri mai putin intruzive nu produc efectul de asigurare sigurantei perimetrului. Folosirea spray-iului lacrimogene cu intensitatea mica (cel putin citeva cazuri) asupra unui numar izolat al persoanelor care au incercat fortarea directa sau au spirjinit prin aplicarea fizicului fortarea cordonului. De principiu folosirea spray-ului lacrimogen de intensitatea mica este o masura pozibila de rind cu rezistenta cordonului de politiei, comunicarea cu acestea persoane cu incercarea de a convinge, pozibila izolare a unor persoane dar si tactica de extindere spatiului aparat. Spary-iul lacromogen de mica intensitate a fost folosit fara a informa si folosi in prealabil de fiecare data incercarea de a comunica cu unele persoane din categoria de contrademosntranti. Spray-iul a rezultat in incetarea incercarilor de a patrunde in eprimetrul demonstratiei. Este evident ca scopul tactilor aflate la dispozitie este justificat, alegerea imediata a masurii cu spray (fara cele precedente enuntate) ca tactica de realizara a scopului probabil nu a fost proportionala. Motivele sunt, ca politia va uza de la inceput cea mai mic intruziva tactica, adica: a) rezistenta corporala, b) comunicarea si explicarea, c) izolarea unor persoane si doar ulterior d) spray. Daca tacticile a) rezistenta, b) comunicarea si c) izolarea repetata nu ar fi produs efectele scontate, atunci d) folosirea spray-iului este perfect justificata pentru a realiza scopul asigurarii sigurantei manifestatiei. Daca exista probe rezonabile si autentice care nu produc rezultatele de asigurare sigrantei manifestatiei privind tacticile a), b), c) anterior desfasurarii d) spray, atunci folosirea sprayilui este proportionala si justificata. In lipsa uzarii premargatoare a a), b), c), uzarea d) spary nu este proportionala. Totodata, alegerea sprayiului cu mica intensitatea este realizare tactica de cea mai mica intensitatea intrunziva si a avut efecte minime asupra nu doar contrademonstrantilor aresivi dar si panici, deci impactul negativ direct nu este major.
8. MAI si Ombudsmanul va desfasura activitati de documentare si analiza a circumstantelor desfasurarii si asigurarii demonstratiilor publice.

Opinia este elaborata in baza standardelor internationale:
1. Ghidul de gestionare a multimii pe principiile drepturilor omului, OSCE/ODIHR
http://www.osce.org/odihr/226981?download=true (2016) si
2. Ghidul de asigurare libertatii de intrunire, OSCE/ODIHR http://www.osce.org/odihr/73405?download=true (2012).

Mass Media

Image: Agora.md

Share: