Призыв к обществу и демократических партий в поддержку углубления европейских реформ

Призыв к обществу и демократических партий в поддержку углубления европейских реформ

 

APEL

către societatea și partidele de orientare democratică în sprijinul aprofundării reformelor europene

5 decembrie 2014

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) ia act de voința cetățenilor exprimată în cadrul scrutinului din 30 noiembrie 2014. Considerăm alegerile desășurate  libere, dar parțial corecte, problemele fiind remarcate la capitolul de utilizare a resurselor administrative, nedeclararea unor finanțe utilizate în campania electorală, pluralismul inadecvat al comportamentului media. Constatăm cu îngrijorare implicarea neavenită a unor forțe în scopul provocării instabilității în Republica Moldova. În acest context:

  1. Chemăm întreaga societate la colaborarea constructivă în interesul asigurării stabilității în Republica Moldova.
  2. Apelăm la toate forțele politice și sociale să revină la masa dialogului postelectoral constructiv în interesul Republicii Moldova.

Constatăm că o parte semnificativă a societății a manifestat nemulțumirea pentru calitatea actului de guvernare 2009-14, astfel, în comparație cu 2010, peste 200 mii de cetățeni au protestat prin absenteismul electoral, peste 150 mii de cetățeni au protestat prin votul de blam, peste 100 mii cetățeni au optat pentru alte partide decît cele la guvernare în perioada mențíonată. Este o realitate de înfruntat sincer și deschis. Totodată, votul exprimat reprezintă încă un credit de încredere acordat pentru promovarea reformelor începute și continuarea procesului de integrare europeană, societatea avînd o șansă unică de aprofundarea reformelor. În acest context, solicităm acțiunile politice de scurtă durată (pînă pe 1 februarie 2015):  

  1. Anunțarea de curînd a Acordului politic pentru consitituirea majorității politice cu asumarea deplină a responsabilității pentru aprofundarea reformelor democratice și demararea consultărilor privind formularea Programului de Guvernare.
  2. Demararea lucrărilor grupurilor de experți privind formularea Programului de guvernare, care va conține: a) prioritățile de politici și b) indicatorii de performanță (rezultate și impactul). Grupurile de experți ale partidelor vor demara consultări cu societatea civilă și grupurile profesionale, dar și opozitia parlamentară și extraparlamentară constructivă,
  3. Prezentarea publică a proiectul Programului de Guvernare în scopul precizării rezultatelor prevăzute în urma implementării Programului de guvernare, acesta va fi aprobat de către Consiliul majorității politice cel tirziu in luna ianuarie 2015;
  4. Declarearea asumării și responsabilității politice a domeniilor de politici din Programul de Guvernare  evaluînd capacitățile profesionale ale fiecării partid și în funcție de performanța. Reducerea numărului ministerelor pînă la 10;
  5. Identificarea ministeriabililor integri și performanți, numele candidatilor vor fi discutate in public, inclusiv candidaturile la funcția de Premier, prin prizma: a) competenței politicilor pe domeniul asumat, b) rezultatele realizate, c) increderea și integritatea publică. Va fi adoptată legea cu privire la responsabilitatea ministerială pentru domeniile de politici asumate.
  6. Reiterarea profundă a principiului de depolitizare a autoritatilor executive, conducatorii acestora vor fi numiți în baza concursurilor publice.
  7. Formarea echipei de conducere a Parlamentului compuse din presedinte și 4 vice-presedinti (inclusiv 2 din opozitie), presedinția deținută pentru 2 ani de fiecare dintre partidele care se afla la Guvernare cu exceptia partidului care va deține calitate de premier. Va fi adoptata legea cu privire la drepturile opoziției (modificari la Regulamentul Parlamentului). Nici un președinte de partid nu va deține funcții în conducerea Parlamentului.

Politicile și acțiunile prioritare pentru Programul de guvernare vor include, a se vedea 7 proiecte de legi enunțate anterior de societatea civilă:

a)      să adopte în primele 100 de zile de mandat pachetul de legi legate de: (i)  transparența proprietății în instituțiile mass-media (adoptarea unui nou cod al audiovizualului), (ii) pachetul de legi privind controlul tutunului și (iii) introducerea unei cote minime de reprezentare pentru femei și bărbați conform propunerilor exprimate în repetate rânduri de către organizațiile societății civile,

b)      să intensifice eforturile pentru implementarea eficientă a tuturor reformelor inițiate, în conformitate cu cele mai bune practici europene, în special reformarea justiţiei, combaterea corupţiei și asigurarea funcționalității CNI pentru asigurarea integrității și combaterea conflictului de interese a funcționarilor publici;

c)      să asigure funcționalitatea deplină a sistemului transparent al achițiilor publice, privatizătilor și instrainărilor bunurilor publice, acordarea subvențiilor și alocațiilor din bugetul de stat prin mecanismele și platformele informaționale accesibile pentru monitorizarea facilă,

d)      să adopte proiectul de lege cu privire la responsabilitatea și transparența finanțării campaniilor electorale, consolidarea monitorizării organelor de control, inclusiv interzicerea finanțărilor din străinatate pentru întreaga activitatea a partidelor politice,

e)      consolidarea cadrului regulator (revenirea la aplicarea Legii transparenței decizionale în cadrul Parlamentului, introducerea dreptului la un remediu eficient pentru nerespectarea transparenței) și a practicilor instituționale de asigurare transparenței depline fără excepții în actul de adoptare a deciziilor și politicilor;

f)       întreprinderea acțiuni ferme pentru deoligopolizarea și demonopolizarea ramurilor și industriilor economice inclusiv în domeniul bancar, asigurare și de export, inclusiv întoarcerea condițiilor facile de activitate a businessului mic și mijlociu.

Vom monitoriza cu atenţie derularea procesului de negocieri şi implementarea programului de guvernare şi vor reacţiona pe măsură la orice inconsecvenţe sau abateri în implementarea reformelor.

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO)

Share: