CNP, Consiliul ONG, Coalitia Civica pentru Alegeri Libere si Corecte, Alianta Anticoruptie sa

CNP, Consiliul ONG, Coalitia Civica pentru Alegeri Libere si Corecte, Alianta Anticoruptie sa

 

 CNP, Consiliul ONG, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere si Corecte, Alianța Anticorupție, Inițiativa Civică pentru Integritatea în Serviciul Public

www.CNP.md, www.consiliulong.md, www.alegeliber.md, www.alianta.md, www.moldovacurata.md

Numărătoarea inversă a angajamentelor nerealizate ale guvernării: Revenim la cele şapte priorităţi”.

În data de 21 septembrie situația este următoarea:

 

Angajamentul Guvernării

Situaţia actuală

(1) Consolidarea responsabilității financiare a partidelor politice în campania electorală

Adoptat în prima lectură – necesită adoptare în lectura FINALĂ de PARLAMENT.

(2)Promovarea egalității de gen în cadrul partidelor politice și în activitatea politică

Adoptat în prima lectură– necesită adoptare în lectura FINALĂde PARLAMENT.

(3) Consolidarea durabilității financiare a societății civile - adoptarea legii 2%

Adoptat în lectura FINALĂ – necesită adoptarea hotărîrii de GUVERN mecanismul de aplicare

(4) Consolidarea regimului integrității publice – pachetul de lege.

Nici un progres. Necesită avizarea de GUVERN și adoptarea de PARLAMENT

(5) Promovarea politicii de control a tutunului – adoptarea pachetului de legi privind  controlul tutunului.

Adoptat în prima lectură– necesită adoptare în lectura FINALĂ de PARLAMENT.

(6) Promovarea transparenței acționariatului mijloacelor media – adoptarea modificărilor legislative

Adoptat în prima lectură– necesită adoptare în lectura FINALĂ de PARLAMENT.

(7) Promovarea transparenței licitațiilor publice și privatizării bunurilor publice – aplicarea platformelor informaționale

Nici un progres din partea GUVERNULUI, Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei.

 

Constatăm:

(1) Deşi pe majoritatea angajamentelor s-a realizat un oarecare progres (adoptarea acestora în prima lectură), regretăm că doar un proiect  a fost adoptat în lectura finală (2 % cu anumite carențe). Astfel, putem constata că nici unul din angajamentele asumate de către Guvern şi Parlament nu au fost realizate.

(2) Acest fapt trezeşte îngrijorare, în special pentru că două angajamente (Angajamentele 1 şi 2) vizau campania electorală din noiembrie 2014. Neadoptarea acestor proiecte până la acest moment reprezintă o mare iresponsabilitate politică şi va duce la perpetuarea mai multor deficienţe electorale şi democratice pentru următorul scrutin.

(3) Neadoptarea în lectură finală a pachetului de legi privind controlul tutunului, care timp de 8 luni s-a aflat pe masa deputaţilor, arată că parlamentarii pun mai presus interesele personale şi cele ale industriei tutunului, decât sănătatea copiilor. Neadoptarea pachetului de legi privind controlul tutunului favorizează consumul produselor de tutun  în rândul minorilor, nu protejează de expunerea la fumul de tutun în spaţiile publice închise şi nu informează eficient despre consecinţele tutunului asupra sănătăţii. De asemenea, neadoptarea acestui pachet de legi va menţine un climat ce avantajează comerţul ilicit şi contrabanda cu ţigări, ceea ce prejudiciază enorm bugetul şi sănătatea publică. 

(4) Neaprobarea de către Guvern a pachetului de lege referitor la integritatea publică și neajustarea cadrului legislativ adoptat de 12 ani întru prevenirea corupției și asigurarea integrității, acordă,   spre exemplu, posibilitate unor reprezentanți și chiar unor categorii întregi de persoane ce prestează servicii publice, de a se eschiva de la testarea integrității profesionale, nedeclararea cadourilor și conflictelor survenite  de interese.

(5) Considerăm că toate aceste Angajamente puteau fi respectate până la încheierea acestei sesiuni parlamentare (septembrie), deoarece acestea au fost analizate, consultate şi avizate de toate părţile interesate de mai mult timp, mai ales că pe parcursul ultimelor şedinţe parlamentare au fost introduse pe ordinea de zi şi adoptate proiecte de legi care au fost înregistrate cu foarte puţin timp înainte de şedinţele în cauză.

(6) Regretăm faptul că Guvernul IGNORĂ responsabilitatea de a garanta mecanismele de asigurare a TRANSPARENȚEI depline în procesul de licitații publice și privatizare a bunurilor publice.

 

Solicităm:

(1) Conducerii Parlamentului, liderilor fracţiunilor parlamentare, biroului permanent, deputaților să comunice public cînd proiectele menționate vor fi puse pe ordinea de zi a Parlamentului pentru lectura finală.

(2) Comisiilor permanente ale Parlamentului să desfăşoare într-un mod transparent şi predictibil examinarea amendamentelor şi avizarea proiectelor date, astfel încît acestea să fie examinate în mod prioritar de către Parlament în toamnă. În acest sens, ne angajăm să acţionăm prompt pentru a contribui în mod pozitiv la acest proces.

(3) Guvernului să examineze prompt pachetul de legi referitor la regimul integrităţii publice şi măsurile pentru asigurarea transparenţei în achiziţiile şi licitaţiile a bunurilor de proprietate publică.

Share: