Отчет о ходе и результатах конкурса по отбору концессионера от активов ГП «МАК»

Отчет о ходе и результатах конкурса по отбору концессионера от активов ГП «МАК»


Raport privind derularea şi rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului activelor ÎS „Aeroportul Internaţional Chişinău”, Ministerul Economiei

 

 

 

 

OZ din 04.09.2013

 

Considerăm adoptarea hotărîrii Guvernului nr. 5 din 29.05.2013 Cu prvire la aprobarea concesionării activelor ÎS „Aeoportul Internaţional  Chişinău” şi a condiţiilor concesionării acestora,  ca fiind neconstituţională pe motivul adoptării de către Curtea Constituţională a hotărîrii sale din 18. 05.2013. Guvernul actual a fost votat în Parlament pe 30.05.2013 şi investit pe 31.05.2013, astfel în şedinţa din 29.05.2013 Guvernul a exercitat interimatul. 

 

Curtea reţine în acest sens: “un Guvern demisionar continuă să adiistreze treburile publice în aşteptarea unui nou  Guvern care să fie plenipotenţiar. Aceasta înseamnă că Guvernul demisionar exercită doar o parte limitată a puterii, e, „administrează” şi nu „guvernează”… Guvernul care administrează treburile  publice nu poate să-şi asume iniţiative politice importante a fortiori în privinţa unor chestiui care au provocat dificultăţi înainte de demisia sa. Sunt excluse, în special, deciziile care ar putea uterior angaja durabil linia politică a vitorului Guvern…”

 

 

Contribuţia CReDO pentru CNP

 

Share: