Об одобрении проекта закона о внесении изменений и дополнений в некоторые акты (финансирование политических партий)

Об одобрении проекта закона о внесении изменений и дополнений в некоторые акты (финансирование политических партий)

Opinia CReDO pentru CNP cu privire la  aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (finanţarea partidelor politice)

 

 

 

 

 

OZ Cabinetului de Miniştri din 19.06.2013

 

1.1 Subiectul 5 Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (finanţarea partidelor politice)

 

Susţinem integral adoptarea proiectului de lege. Organizaţiile membre ale CNP au participat activ la elaborarea proiectului de lege. 

 

Totodată,  propunem 4 modificări specifice, care vor asigura reprezentarea mai echitabilă a femeilor, asigura transparenţa mai bună a finanţelor şi activiza instrumentele civice de responsabilizare a competitorilor electorali:

1)      (inadmisibilitatea subordonării secundare ăn sectorul public) La Art. I, pnct 8. Modificarea art. 26-1 (1) propusă prin crearea instituţiei publice findate de Comisia Electorală Cenrală nu poate fi susţinută pe motiv că o autoritatea publică autonomă nu poate constitui o relaţie de principal-agent, astfel să existe o instituţie publică cu subordonarea secundară. Argumentarea dată se bazează pe principiile de funcţionare şi organizare a sectorului public în baza OECD.

2)      (obligativitatea prezentării rapoartelor în forma electronică) La Art. I, pnct 14, modificarea art. 38-2 (2) alin (1) să fie completată cu prezentarea rapoartelor în forma tipărită cu semnătura persoanei responsabile şi în forma electronică în formatul secificat de Comisia Electorală Centrală. Această măsura va facilita accesul la informaţiile financiare prezentate şi va împuternici părţile interesate în promovarea interesului public.

3)      (dreptul persoanelor terţe şi interesate să depună contestaţii în interesul public pentru promovarea integrităţii campaniilor de finanţare) La Art.I, pnct 16, modificarea art.65, este necesar să fie introdus principiul proporţionalităţii de aplicare a sancţiunilor pecuniare, prin care aplicarea graduală proporţională pericolului public. În mod practic adoptarea hotărîrii de anulare a concurentului electoral trebuie precedată de aplicarea sancţiunilor, ulterior privarea dreptului de a folosi o parte de donaţii financiare, ulterior suspendarea pentru anumită perioadă, etc. Anularea înregistrării concurentului electoral este o măsură excepţională, aplicată dupa epuizarea altor sancţiuni şi doar în condiţii în care alte măsuri nu sunt eficiente.

4)      (stimulente fianciare de la bugetul de stat pentru locul electoral al candidaţilor la funcţia de deputat al femeilor) La Art. IV, pnct 4, modificarea art.27 necesită precizare prin care pînă la 20% din sursele financiare să fie acordate în funcţie de prezenţa pe listele electorale a femeilor în formula alternată şi, simultan, reducerea cu cel puţin 10% din finanţare din bugetul de stat, în cazul în care nu este asigurat cel puţin 40% din candidaţi – femei, proporţional în ierarhia candidaţilor. Respectiv vor fi reduse de la 50% la 40% alocarea surselor financiare în art.27(1) în alin a) şi b).

 

Share: