Participă la 17 noiembrie 2017, Vulcănești, Contribuția societății civile la monitorizarea și implementarea Strategiei Nationale de Integritate și Anticorup

Agenda Vulcanesti, 17 noiembrie 2017[EN]
Agenda Vulcanesti, 17 noiembrie 2017[RO]
Повестка Вулканешты 17.11.2017[RU]

AGENDA

17 noiembrie 2017, or. Vulcănești, Sala de ședințe,

Monitorizarea și evaluarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție și elaborare a proiectului Strategiei Naționale de Reformă a din perspectiva societății civile

Share: