Principiile constituirii circumscripțiilor electorale pentru Republica Moldova

Principiile constituirii circumscripțiilor electorale pentru  Republica Moldova

Principles of constitution of electoral constituencies for Republic of Moldova[EN]
Principiile constituirii circumscripțiilor electorale pentru Republica[RO]
Principiile constituirii circumscripțiilor electorale pentru Republica[RU]


Sumar executiv
 
Opiniile expuse în acest raport au fost prezentate în termen util Comisiei permanente pentru formarea circumscripțiilor electorale. Comisia în cauza a recepționat Nota 1 privind numărul circumscripțiilor electorale pentru votanții din afara țării (textul se conține în capitolul 2), Nota 2 privind numărul de circumscripții electorale pentru regiunea de est a R.Moldova (textul se conține în capitolul 3) și Nota 3 privind hotarele circumscripțiilor electorale (textul se conține în capitolul 4).
 
 
 
Concluzie capitolul 2
 
Constituirea a 4 sau 5 circumscripții electorale din 51 pentru cetățenii cu drept de vot aflate peste hotarele țării ar rezulta respectiv în 4%  sau 5% mandate reprezentând plafonul maximum din practica europeană și mondială.
 
Circumscripțiile electorale în afara țării nu se formează pe abordări identice cu cele naționale. În practica mondială și europeană, pentru a forma circumscripțiile electorale peste hotarele țării, nu se folosește criteriul de reprezentare proporțională numerică care ar compara cifrele nominale de cetățeni din anumite regiuni din afara țării cu cele din regiunile din cadrul țării. Pentru constituirea circumscripțiilor din afara țării se reține importanța reprezentării de principiu (ca reprezentare calitativă), de regulă câte 1 (în cazul circumscripțiilor (pluri)nominale) sau nu mai mult decât un număr anumit din fiecare regiune geografică importantă. În general, pentru 12 țări din aproape 180 (sub 10%), care au decis reprezentarea directă în Parlament,  plafonul minim de reprezentare este de 1% și cel maxim de 5% din numărul total al deputaților (circumscripțiilor uninominale).
 
            Aplicarea criteriilor prevăzute de lege și Regulament (pct. 35 – constituirea circumscripțiilor electorale peste hotarele țării) în sensul determinării hotarelor circumscripțiilor, se va realiza în conformitate cu plafonul practicat pe plan mondial și european.
 
Concluzie capitolul 3
 
Pentru regiunile care nu sunt de facto sub controlul autorităților constituționale  autoritățile recunosc dreptul cetățenilor de participare la vot pe componenta proporțională și creează mecanismele electorale pe componenta majoritară favorabile de integrare politică a regiunilor separatiste.
 
În aceasta situație întrebarea cheie trebuie văzută în 2 aspecte: 1) constituirea soluției electorale majoritare favorabile integrării și 2) organizarea propriu zisă a alegerilor în baza acestor principii. Modelul circumscripțiilor naționale este evident mai potrivit decât modelul alegerilor de peste hotarele țării. Exemplele mondiale și pozitive care au ca scop integrarea regiunilor separatiste, prevăd soluții electorale atractive care oportunist sunt valorificate la timpul potrivit, când condițiile existente permit organizarea acestor alegeri în baza circumscripțiilor rezervate.   
 
Concluzie capitolul 4
 
Formarea circumscripțiilor electorale va fi realizată cu in special in baza principiului de menținere a structurilor administrative raionale existente. Structura administrativă de nivelul 2 (raioane) are o tradiție de decenii astfel oferă o previzibilitate bună pentru întreagă societate despre hotarele circumscripției electorale. Aceasta reduce posibilități de manipulare cu hotarele circumscripțiilor electorale.
 
In cazul circumscripțiilor electorale in afara Chișinăului, numărului de circumscripții electorale va fi 30 in comparație cu 31 raioane existente (a se vedea Harta 4.1). In cazul Chișinăului, 4 sectoare ale Chișinăului se vor transforma in 11 circumscripții electorale in baza principiului similar cu completarea suburbiilor in baza principiului de organizare administrativă a serviciilor si a infrastructurii (a se vedea Harta 4.2).
 
In formarea circumscripțiilor electorale, pentru a respecta cerințele legii privind numărul de 55-60 de mii de alegători, localitățile (secțiile de votare) se vor adăuga din contul raioanelor imediat adiacente care au un exces de votanți luând in considerație criteriul etnic, cultură si de infrastructură.

Mass Media

https://deschide.md/ro/stiri/politic/20828/INTERVIU-SOstaf-explic%C4%83-tehnologia--de-creeare-a-circumscrip%C8%9Biilor-electorale-%C3%AEn-Comisia-de-resort.htm

Share: