Comunicat de presa proiect UNDEF

Comunicat de presa proiect UNDEF

Press-release UNDEF project[EN]
Comunicat de presa proiect UNDEF[RO]
Comunicat de presa proiect UNDEF[RU]

 

 

Comunicat de presa

 

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, CReDO, a initiat in aprilie 2017 un proiect  pentru o durata de 2 ani, finantat de Fondul Natiunilor Unite pentru Democratie, UNDEF, intitulat: Participarea in procesele de politici publice in sectorul justitiei din Moldova.    

Scopurile si rezultatele:

Proiectul vizeaza sa solutioneze participarea restrinsa a benefeciarilor serviciilor judiciare, grupurilor social-vulnerabile, organizatiilor societatii civile si a mai putin experimentate grupuri in procesele decizionale referitor la (viitoarea) Strategie a Justitiei-SJ si a Strategiei Nationale Anticoruptie si Integritate-SNIA.

De asemenea, un al 2lea scop vizat este facilitarea participarii acestor grupuri in monitorizarea implementarii ulterioare ale strategiilor aprobate.  Organizatiile societatii civile, grupurile societatii civile, reprezentantii grupurilor social-vulnerabile vor fi instruiti si asigurati cu platforme de participare la elaborare evaluarea strategiilor precedente si monitorizarea implementarii strategiilor din momentul aprobarii.

 Primul rezultat precautat constituie cresterea participarii din partea OSC, beneficiarilor   serviciilor judiciare si politicilor anticoruptie in procesul imbunatatirii strategiilor si politicilor mentionate.

Al doilea rezultat precautat constituie cresterea receptivitatii, transparentei si responsabilitatii justitiei si anticoruptiei intru corespunderea necesitatilor grupurilor vulnerabile, segmentelor sociale si utilizatorilor serviciilor judiciare.  

Principalele activitati:

Grupuri de lucru elaborate impreuna cu organizatiile societatii civile-OSC, intilniri organizate cu OSC pentru a coparticipa la proiectul SJ si SNIA.

Raporturi de evaluare dezvoltate in baza precedentelor rapoarte ale SJ si SNIA  si utilizate in proiectele noilor documente de politici.

Rapoarte de monitorizare si alte materiale de advocacy referitor la implementare elaborate si prezentate.

Document de politici dezvoltat in privinta starii curente referitor la transparenta si responsabilitatea institutionala si actiuni de advocacy relationate.

Dezbateri si activitatii mediatice relationate referitor la transparenta si responsabilitate.

Principalii beneficiari:

Accesul la justitie si asigurarea drepturilor referitoare la justitie. Accesul la justitie si asigurarea drepturilor referitoare la justitie pentru grupurile vulnerabile, precum copiii si comunitatile rome. Dimensiunea de gen este cruciala, in special in privinta implementarii efective ale combaterii violentei de gen si asistentei  juridice.

Coruptia suplimenteaza costurile mari pentru comunitatile vulnerabile, care deja lupta pentru achitarea educatiei, sanatatii si serviciilor sociale. Revizuirea ex-ante  ale proiectelor de legi si politici, suplimentar celei ex-post va include si impactul asupra grupurilor vulnerabile –nevoias, cu dizabilitati, grupurile minoritare si  dimensiunea de gen. O transparenta si accesibilitate crescuta va genera mai multe beneficii pentru grupurile vulnerabile.  

Pentru informatii suplimentare: www.credo.md, ostaf@credo.md, 022 212 816

 

 

Share: