Apel public adoptarea Legii Integrității și Legii descurajării actelor de corupție

Apel public adoptarea Legii Integrității și Legii descurajării actelor de corupție

Apel public adoptarea Legii Integritatii si Legii descurajarii actelor de coruptie[EN]
Apel public adoptarea Legii Integritatii si Legii descurajarii actelor de coruptie[RO]
Apel public adoptarea Legii Integritatii si Legii descurajarii actelor de coruptie[RU]

 12 iulie 2016

 

Cultivarea integrității publice și crearea climatului zero toleranță la corupție impun consolidarea efortului sistemic de prevenire și combatere a corupției. Cauzele fenomenului corupției sunt de varie origine, respectiv, preluarea celor mai bune practici anticorupție presupune punerea în practică a unor instrumente complete și moderne care să răspundă oportun tuturor provocărilor. Proiectul legii integrității (nr. 267[i]) și proiectul de lege privind „descurajarea săvîrșirii actelor de corupție” (nr.268[ii]) modernizează instrumentarul anticorupție al Republicii Moldova[1].

Eforturile din ultimii 2 ani ai societății civile pentru promovarea celor 7 priorități ale societății civile[iii] au cerut consolidarea regimului de integritate. Susținem adoptarea inițiativelor legislative care au ca scop lupta mai eficientă cu fenomenul corupției în sectorul politic, public și privat. Promovarea măsurilor de integritate face parte din Planul de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere între RM și UE.

În cadrul rundei de dezbateri publice din 6 iulie 2016 pe marginea proiectului Legii integrității, care a fost elaborat de către un grup de lucru inter-instituțional cu implicarea societății civile, a fost accentuată importanța promovării și adoptării Legii-cadru a integrității. Necesitatea acestui exercițiu a fost susținută de reprezentanții Parlamentului, autorităților guvernamentale, exponenții societății civile și ai partenerilor de dezvoltare. Același mesaj expus de PNUD Moldova în cadrul Conferinței anuale a Parlamentului cu Societatea Civilă din 4-5 iulie 2016.


Continuarea apelului public se regaseste in anexa pdf de mai jos[1] Legea  cadru actuală 90/2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției a fost adoptată încă in 2008 și este deja depășită  http://lex.justice.md/md/328131/[iii] CNP, Consiliul ONG, Coalitia Civica pentru Alegeri Libere si Corecte, Alianta Anticoruptie, Initiativa Civica pentru Integritatea în Serviciul Public - Numaratoarea inversa angajamentelor nerealizate ale Guvernarii: 7 zile - 7 prioritati, http://www.alianta.md/?go=news&n=207

Share: