Opinia CReDO Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 17.02.2016

Opinia CReDO Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 17.02.2016

Opinia CReDO Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 17.02.2016[EN]
Opinia CReDO Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 17.02.2016[RO]
Opinia CReDO Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 17.02.2016[RU]

 

 

Opinia CReDO Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 17.02.2016

 

 

 

 

 

 

Experţii Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) susţin aprobarea proiectului de Lege privind Serviciul Naţional de Informaţii (SNI), însă vin cu o serie de propuneri de modificări pentru a înlătura unele carenţe ce se conţin în actuala variantă. Potrivit experţilor, prevederile proiectului, care a fost inclus pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi, 17 februarie, a Guvernului, conţin mai multe suprapuneri de atribuţii ale SNI cu alte structuri publice specializate.

Directorul CReDO, Sergiu Ostaf, a declarat într-o conferinţă de presă la IPN, că suprapunerea atribuţiilor SNI cu ale altor instituţii ar putea duce la ineficienţa activităţii acestor structuri. În opinia sa, divizarea ineficientă a atribuţiilor ar putea genera şi o luptă pentru influenţă între instituţii. Potrivit lui, SNI ar trebui să se concentreze pe anumite domenii ce ţin de securitatea naţională, cum ar fi violenţa şi integritatea teritorială, violenţa şi orânduirea constituţională, uzurparea puterii de stat. La fel, SNI ar trebui să aibă atribuţii legate de acţiunile militare contra statului, spionajul, trădarea de patrie, atentate la secrete de stat, precum şi crima organizată transfrontalieră.

Experţii consideră că directorul Serviciului Naţional de Informare nu ar trebui să fie ales la propunerea şefului statului, aşa cum este prevăzut în proiectul de lege, ci la propunerea Consiliului Suprem de Securitate. Potrivit lui Sergiu Ostaf, această modificare este necesară întrucât preşedintele este pasibil influenţelor politice. Experţii mai consideră că ar trebui modificată prevederea privind durata mandatului directorului SNI. Aceştia recomandă ca directorul Serviciului să fie ales pentru un singur mandat de şapte ani, fără dreptul la un al doilea mandat. Recomandarea vine în contextul în care durata mandatului conferă stabilitatea în funcţie şi nu creează stimulente pentru conformarea politică de a cere al doilea mandat.

Experţii au mai remarcat necesitatea unor schimbări la proiectul de lege privind modificarea şi completarea Codului contravenţional. Astfel, una dintre modificările ce se regăseşte în proiect se referă la introducerea sancţiunii contravenţionale pentru nedepunerea declaraţiei de notificare a întrunirii. Coordonatoarea de proiecte CReDO, ex-preşedinta Alianţei Anticorupţie, Olga Bîtcă, a propus o altă redacţie a legii, astfel încât organizatorul întrunirii să fie responsabilizat doar când acţionează premeditat şi ignoră obligaţia de a notifica autorităţile, în mod repetat.

CReDO şi-a manifestat susţinerea şi faţă de modificările şi completările cu privire la privatizare, care se regăsesc pe ordinea de zi a şedinţei Guvernului. În acest context, experţii recomandă crearea în regim de urgenţă a unei platforme electronice de monitorizare a procesului de privatizare a fiecărui activ în parte. Experţii recomandă asigurarea cerinţelor minime de transparenţă în procesul de privatizare, dar şi publicarea pe platforma electronică a studiilor de fezabilitate pentru activele anunţate spre privatizare.

Extras opinia:

În OZ sunt incluse 35 de chestiuni. Din care:
8 chestiuni se referă la implementarea Programului de guvernare,
2 chestiuni se regăsesc în Strategia de reformare a justiției (nr.2,nr.3),
21 de chestiuni sunt în examinare în procedura de Avizare a proiectelor de lege la inițiativele deputaților ce implică un grad mai jos de tranparență,
nici o chestiune nu se referă la promovarea libertăților antreprenoriale, eliminarea contrîngerilor antreprenoriale,
nici o chestiune nu se referă la promovarea reformelor sectorului financiar-bancar, sectorul energetic.

 

Share: