Asigurarea alegerii libere produselor audiovizuale şi crearea condițiilor egale de concurenţă

Asigurarea alegerii libere  produselor audiovizuale şi crearea condițiilor egale de concurenţăDeclarația privind asigurarea alegerii libere a consumatorilor a produselor audiovizuale şi crearea condițiilor egale de concurenţăpozitia din 19.01.2014

 
În contextul recentelor evoluții privind instabilitatea relațiilor contractuale dintre o parte din distribuitori de cablu și posturile Jurnal TV, RTR, Accente TV în condițiile în care ultimii solicită continuarea retransmisiei posturilor, circumstanțele în care Consiliul Coordonator al Audiovizualului intenționase examinarea adoptării unei recomandări cu referire la includerea în pachetul de bază a unor posturi audiovizuale, considerăm necesar să declarăm:

1) Încetarea relațiilor contractuale poate limita accesul consumatorilor la accesul la informație, distribuitorii prin cablu și posturile enunțate vor purcede la negocierea contractelor bilaterale,
2) Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) va asigura transparența în procesul de luare a deciziilor în cadrul instituției, organizarea, după caz, a dezbaterilor publice largi, cu participarea părţilor interesate din rândul distribuitorilor de servicii şi radiodifuzorilor; adoptarea deciziei de recomandare de includere a unor posturi în defavoarea altora constituie o practică de tratament preferențial nejustificată în condițiile economiei de piață,
3) Consiliul Concurenţei (CC) va întreprinde măsuri pentru a asigura concurenţa pe piaţa mass-media şi să investigheze existenţa eventualelor acorduri anticoncurenţă, cunoscute de publicul larg, precum „ înţelegeri de cartel” sau „înţelegeri de întreprinderi şi practici de concert”, care sunt interzise conform art. 7 a Legii cu privire la protecţia concurenţei, care constituie o miză foarte importantă şi în procesul de integrare europeană prin interzicerea lor de către art. 101 a Tratatului cu privire la funcţionarea Uniunii Europene.

Reamintim asupra rolului CCA şi CC de garant al interesului public în domeniul audiovizualului și al repectării concurenţei şi solicităm respectuos exercitarea diligentă a atribuțiilor aferente.

Share: