Cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor

Cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilorCu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor

Susţinem de principiu aprobarea acestui proiect de lege. Formulăm o serie de propuneri de îmbunătăţire.

1.      La art. 4 (Abateri disciplinare)

1.      Clasificarea încalcărilor disciplinare în 2 categorii mari prin modificarea art. 4(1), anume: a) încacările disciplinare cu referire la efectuarea justiţiei şi b) încalcările disciplinare cu referire la încrederea în justiţie şi statutul judecătorului[1]. Această clasificare aduce o claritate mai mare privind caracterul încalcării.

2.      Propunem o clasificare suplimentară conform gravităţii incalcării[2], anume: grave şi mai puţin grave.

3.      Includerea în lista încacărilor disciplinare cu referire la efectuarea justiţiei:

a.       Aplicarea în mod intenţionat, cu rea-voinţa sau aplicarea din neglijenţă vădită a legislaţiei contrar practicii judiciare uniforme sau încălcarea cu rea-voinţă sau din neglijenţa vădită a normelor legislaţiei sau a interpretării eronate a faptelor şi probelor prezentate (actual pnct b) modificat[3]),

b.      Lipsa de motivare conform cerinţelor legislaţiei şi practicii judiciare stabilite sau motivarea contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei (actual parţial pnct o) cu modificări),

c.       Nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter, precum şi a altor indormaţii confienţiale de care a luat cunoştinţa în exercitarea funcţiei (actual pnct f) ),

d.      Încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenilor de îndeplinire a acţiunilor de procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărîrilor judecătoreşti şi de transmitere a copiilor acestora participanţilor la proces (actual pnct g) ),

e.       Utilizarea unor expresii inadecvate în cadrul procesului de înfăpturie a justiţiei, în cuprinsul hotărîrilor judecătoreşti (actual pnct o) cu modificări )

f.       Atitudinea nedemnă în procesul de înfăptuire a justiţiei faţă de participanţii la proces sau alte persoane (actual pnct k) ),

g.      Încălcarea normelor imperative şi interdicţiilor ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei (actual pnct i) ),

h.      Cauzarea consecinţelor negative grave în exercitarea activitpăţii autoritățile imputabile judecătorului, pe motive de îndeplinre adecvată, la timp a îndatoririlor judecătorului,

i.        Nerespectarea pulicităţii prompte a proceselor şi hotărîrilor judiciare, conform regulilor stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii,

4.      Includerea în lista încacărilor disciplinare cu referire la încrederea în justiţie şi statutul judecătorului:

a.       Imixtiunea în activitatea de înfăptuire a justiţiei a altui judecător (actual pnct d) ),

b.      Intervenţiile ilegale sau exploatarea poziţiei de judecător în raport cu alte autorităţi, instituţii sau funcţionari fie pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale altor persoane, fie în scopul obţinerii de foloase necuvenite (actual pnct e) ),

c.       Absenţe nemotivate de la serviciu, întîrzierea ori plecarea fărăr motive obiective de la serviciu, dacă aceasta a afectat activitatea instanţei (actual h) ),

d.      Încalcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile, interdicţiile şi a restricţiile funcţiei de judecător (actual l) modificat)),

e.       Comiterea unei fapte care întruneşte elementele unei infracţiuni sau a contravenţii, dacă aceasta a adus atimgere presigiului justiţiei (actual pnct m)),

f.       Obstrucţionarea, prin orice mijloace, a activităţii reprezentanţilor în exercitarea funcţiilor Consiliului Superior al Magistraturii (actual pnct n) cu modificări),

g.      Manifestaţii care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori presigiului justiţiei, comise în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în afara acestora (actual pnct p) ),

h.      Încălcarea regimului de declarare a veniturilor şi a incombatibilităţilor (completarea),

5.      Excluderea  următoarelor încalcări disciplinare:

a.       pnct a) actual

b.      pnct c) actual.

6.      Cu referire la art. 4(2), elaborarea încalcărilor disciplinare relevante funcţiilor administrative, complementare celor prevăzute de art. 4(1), comise de preşedinţi şi vice-preşedinţi ai instanţelor, anume:

a.      Încălcarea normelor imperative şi interdicţiilor ale legislaţiei în procesul de gestionare a instanţelor judecătoreşti,

b.      Imixtiunea directă şi indirectă în activitatea de înfăptuire a justiţiei a altui judecător sau acţiuni nelegitime în raport cu secetariatul sau asistenţii judecătorilor,

c.       Nerespectarea procedurii aleatorii de repartizare a cazurilor spre examinare, conform legislaţiei,

d.      Nerespectarea pulicităţii prompte a proceselor şi hotărîrilor judiciare, conform regulilor stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii,

e.       Obstrucţionarea, prin orice mijloace, a activităţii reprezentanţilor în exercitarea funcţiilor Consiliului Superior al Magistraturii.

7.      În practica Italiană[4] şi Spaniolă[5] procedurile disciplinare sunt lansate urmare încheierii eventualelor proceduri de investigaţie penală soldate cu achitare, astel închît se constată, în baza probelor administrate existenţa înclcărilor disciplinare care pot rezulta în aplicarea sancţiunilor disciplinare. Considerăm că aceasta prevedere trebuie introdusă şi în Republica Moldova. Acaestă efectiv ar confirma eixstenţa separată a 2 mecanisme separate de investigaţie, una penală şi celaltă disciplinară care se desfăşoară în mod independent şi autonom.[6] 

 

2.      Continuarea in documentul PDF anexat 


Share: