Сu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (modificarea structurii și efectivului limită ale In

Сu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (modificarea structurii și efectivului limită ale InOpinia CReDO pentru CNP cu privire la cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului  (modificarea structurii și efectivului limită ale Inspectoratului General de Poliție)

 

 

 

 

OZ a Cabinetului de Miniştri din 27.02.2013

 

Subiectul 3. Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, Dl D.Recean (modificarea structurii și efectivului limită ale Inspectoratului General de Poliție).

 

Considerăm că următoarele aspecte sunt relevante:

 

-          Reiterăm poziţia anterioară a  CNP din 26.09.2012 cu privire la reforma în poliţie în care depolitizarea şi asiguarea independenţei şi autonomiei agenţiilor poliţieneşti este un deziderat al reformelor în poliţie.

 

-          În stabilirea efectivului-limita în cadrul Inspectoratului general de Poliţie, nu se specifică raportul angajaţilor cu funcţii administrative, funcţii de management şi angajaţii implicaţi în realizarea nemijlocită a funcţiilor poliţieneşti.

 

-          În structura Inspectoratului General de Poliţie observăm o dublare a funcţiilor direcţiilor: Secţia relaţii internaţionale si Direcţia cooperarea poliţienească internaţională. Direcţia de audit intern din cadrul Inspectoratului poate fi mai eficient organizată în cadrul Ministerului Afacerilor Interne ca o unitate civilă responsabilă pentru activitatea de audit pentru toate agenţiile poliţieneşti responsabile.

 

-          Persistă neclaritatea privitor la realizarea instituţională si coraportul funcţiilor de investigaţie: activitatea operativă de investigaţie şi activitatea de urmărire.  

Сu Privirea la  cu Privirea la aprobarea modificărilor si completărilor ce se operează version unele hotărîri ale Guvernului (modificarea structurii si efectivului limitări ale Inspectoratului General de Politie)

 

 

 

 OZ a Cabinetului de Miniștri din 27.02.2013

 

Subiectul 3 .  Cu Privirea la aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in unele hotariri ale Guvernului , DL D.Recean (modificarea structurii  ș i efectivului limitări ale Inspectoratului General de Poli ț ie).

 

Considerăm CA următoarele aspecte sunt relevante:

 

-           Reiterăm Pozitia anterioara a CNP din 26.09.2012 cu Privirea La Reforma version Politie in ingrijirea depolitizarea si asiguarea Independenței si autonomiei agențiilor polițienești Este ONU deziderat al reformelor version Politie.

 

-           în stabilirea efectivului-limitare version cadrul Inspectoratului General de Politie, Nu se specificații raportul angajaților cu Functii administrative, Functii de management si angajații implicați version realizarea nemijlocită a funcțiilor polițienești.

 

-           în structura Inspectoratului General de Politie observăm o dublare a funcțiilor direcțiilor: Sectia Relatii Internationale si Direcția cooperarea polițienească INTERNAȚIONALĂ. Direcția de audit intern din cadrul Inspectoratului poate fi mai eficienta cale organizată version cadrul Ministerului Afacerilor Interne ca o Unitate Civila Responsabila a scris activitatea de audit a scris TOATE agențiile polițienești raspunzator.

 

-           Persistă neclaritatea privitor la realizarea instituțională si coraportul funcțiilor de investigație: activitatea OPERAȚIONALE de insvestigație si activitatea de urmărire.  

 

 

Share: