Apel public cu privire la concursul suplimentar pentru selectarea membrilor Consiliului Nediscriminării

Apel public cu privire la concursul suplimentar pentru selectarea membrilor Consiliului Nediscriminării

PUBLIC APPEAL REGARDING THE ADDITIONAL CONTEST FOR THE SELECTION OF CANDIDATES FOR THE MEMBERSHIP IN THE COUNCIL FOR PREVENTING AND ELIMINATING DISCRIMINATION AND ENSURING EQUALITY[EN]
APEL PUBLIC CU PRIVIRE LA CONCURSUL SUPLIMENTAR DE SELECTARE A CANDIDAȚILOR LA FUNCȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA DISCRIMINĂRII ȘI ASIGURAREA EGALITĂȚII[RO]
APEL PUBLIC CU PRIVIRE LA CONCURSUL SUPLIMENTAR DE SELECTARE A CANDIDAȚILOR LA FUNCȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA DISCRIMINĂRII ȘI ASIGURAREA EGALITĂȚII[RU]
APEL PUBLIC CU PRIVIRE LA CONCURSUL SUPLIMENTAR DE SELECTARE A CANDIDAȚILOR LA FUNCȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA DISCRIMINĂRII ȘI ASIGURAREA EGALITĂȚII


Către Comisia specială de organizare și desfășurare
a concursului public pentru selectarea candidaților
la funcția de membru al Consiliului pentru
prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității
Copie: Președintele Parlamentului, Președinții Fracțiunilor Parlamentare
Chișinău, 14 martie 2013


Stimați membri ai Comisiei speciale,
Apreciind deschiderea inițială a Comisiei speciale de organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (Comisia specială în continuare) față de sugestiile societății civile cu privire la modalitatea de organizare a concursului public pentru selectarea candidaților în Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, deschidere ce reflectă standardele de transparenţă şi dialog impuse de Principiile ONU de la Paris referitoare la mecanismele naţionale de protecţie a drepturilor omului,
Exprimându-ne în repetate rânduri nemulțumirile față de modalitatea de organizare a etapelor primului concurs (preselecția candidaților și interviul) și modalitatea de efectuare a interviurilor, precum și faţă de lipsa avizelor argumentate cu privire la candidații respinși în prima etapă și în urma interviurilor,1 solicitând, urmare a ignorării recomandărilor noastre expediate anterior, desfășurarea unei ședințe cu Comisia specială pentru a discuta problemele evidențiate, căreia, din păcate, nu i s-a dat curs din partea Comisiei speciale,
Dorind să contribuim la selectarea celor mai competenți membri în Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și crearea cât mai curând posibil a acestuia,
Vă solicităm respectuos următoarele:
1. Publicarea avizelor argumentate cu privire la candidații respinși după primul concurs, atât la etapa preselecției, cât și a interviului. Avizele argumentate sunt foarte importante pentru a înțelege motivele respingeri, cât și pentru a clarifica dacă candidații respinși mai pot sau nu participa la concursul suplimentar. Fără aceste avize, concursul pare a fi arbitrariu.
2. Publicarea metodologiei cu privire la etapele concursului, care s-ar referi la etapa preselecției și la etapa interviului, inclusiv modalitatea de intervievare și evaluare a fiecărui candidat și modalitate de luare a deciziilor cu privire la candidați. Într-un concurs contează atât procesul, cât și rezultatul. Primul concurs a fost foarte bine organizat și transparent până la etapa preselecției. Subsemnații în special apreciază stabilirea expresă a cerințelor față de candidați, fixarea termenului pentru depunerea dosarelor, publicarea CV-urilor candidaților pe site-ul Parlamentului, solicitarea avizelor din partea societății civile cu privire la candidați, admiterea reprezentanților societății civile la etapa de preselecție și intervievare a candidaților. Aceste aspecte se referă doar la proces. Atât timp cât nu există o metodologie cu privire la etapele concursului și o argumentare de ce și cum au fost aleși unii candidați și respinși alți candidați, nu putem considera că respectivul concurs a fost organizat într-un mod transparent și echidistant.
Solicităm înlăturarea neajunsurilor menționate mai sus cât mai curând pentru a asigura condițiile necesare pentru desfășurarea corectă a concursului suplimentar.

 A se vedea apelurile publice expediate Comisiei speciale la 7 februarie, 14 februarie şi 1 martie 2013 (anexate la prezentul apel).

Pentru informație suplimentară rugăm să contactați pe:
- Ion Schidu, asistent Grup de Lucru Justiție și Drepturile Omului al Consiliului Național pentru Participare la nr. de contact 244 911, ext. 18, tel. mobil 069 096 689 sau la adresa de email info-justitie@cnp.md
- Ana Furtună, Coordonator de proiect, Coaliția Nediscriminare, la mob. 069627355 sau la adresa de email ana.furtuna@yahoo.com
- Nadejda Hriptievschi, Centrul de Resurse Juridice, mob. 069817237 sau email nhriptievschi@gmail.com
Cu cele mai înalte considerațiuni,
Vanu JEREGHI,
Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului al Consiliului Național pentru Participare
Olga BÎTCĂ,
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului
Ana FURTUNĂ,
Coaliția Nediscriminare
Cristina PERETEATCU,
Amnesty International Moldova
Nadejda HRIPTIEVSCHI,
Centrul de Resurse Juridice din Moldova
Lela METREVELI, Ambasada Drepturilor Omului
Ana UNGUREAN, Institutul pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăților Fundamentale ale Omului
Sorin MEREACRE,
Fundația Est Europeană
Anastasia DANILOVA, GenderDoc-M
Ion MANOLE, Promo-Lex
Iulia MARCINSCHI, Centrul de Informare în Domeniul Drepturilor Omului
Elena LEȘAN,
Programul Egalitate și Participare Civică, Fundația Soros-Moldova

Mass Media

http://voxreport.unimedia.info/2013/02/28/sergiu-ostaf-nu-a-trecut-testul-lui-petru-vlah/
http://www.ustream.tv/recorded/29986424
http://discriminare.md/actualitate/regulile-de-joc-pentru-candidatii-la-consiliul-nediscriminare-raman-aceleasi/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k159MyqT2_Y#!
http://discriminare.md/analitique/expertii-romani-avertizeaza-despre-pericolul-votului-politic-pentru-consiliul-nediscriminare/
http://www.credo.md/pageview?id=222

Share: