Analiza cost-beneficiu a proiectului de lege cu privire la voluntariat

Analiza cost-beneficiu a proiectului de lege cu privire la voluntariat

Cost-Benefit Analysis of the Draft Law on Volunteering[EN]
Analiza cost-beneficiu a proiectului de lege cu privire la voluntariat[RO]
Анализ эффективности затрат проекта Закона о волонтерстве[RU]


Analiza cost-beneficiu a proiectului de lege cu privire la voluntariat

Elaborat: decembrie 2007Activitatea de voluntariat este un factor important pentru a compensa insuficiența acțiunilor guvernamentale sau nefuncționalitatea pieţelor de servicii. Explicarea economică a valorii activităţii de voluntariat este una din perspectivele cheie pentru justificarea introducerii politicilor de stimulare a voluntariatului.


Activitatea de voluntariat compensează deficitul de buget, reduce cheltuielile statului, contribuie la descentralizarea și debirocratizarea procesului de prestare a serviciilor. Există efecte tangibile pozitive asupra mediului economic și a descreșterii incidenței infracțiunilor. 

Share: