Implementarea Politicilor cu Privire la Libertatea de Întrunire în Republica Moldova, Ianuarie - Decembrie 2008

Implementarea Politicilor cu Privire la Libertatea de Întrunire în Republica Moldova, Ianuarie - Decembrie 2008

Implementation of Freedom of Assembly Policies in Moldova, January - December 2008[EN]
Implementation of Freedom of Assembly Policies in Moldova, January - December 2008[EN]
Implementarea Politicilor cu Privire la Libertatea de Întrunire în Republica Moldova, Ianuarie - Decembrie 2008[RO]
Implementarea Politicilor cu Privire la Libertatea de Întrunire în Republica Moldova, Ianuarie - Decembrie 2008[RO]
Внедрение политик в области свободы собраний в Республике Молдова, январь-декабрь 2008 года[RU]
Внедрение политик в области свободы собраний в Республике Молдова, январь-декабрь 2008 года[RU]


Implementarea Politicilor cu Privire la Libertatea de Întrunire în Republica Moldova, 

Ianuarie - Decembrie 2008

În aprilie 2007 a intrat în vigoare noua lege cu privire la întrunirile publice în Republica Moldova. Societatea şi factorii de decizie caută dovezi privind faptul dacă şi în ce măsură noua lege a reuşit să abordeze problemele existente cu privire la exercitarea dreptului la libera întrunire. Obiectivul Raportului este de a prezenta probele necesare, care ne-ar permite să judecăm gradul de succes cu care noua lege cu privire la întrunirile publice a fost pusă în aplicare. Prezentăm un bilanţ sistematic al dovezilor cantitative şi calitative privind implementarea pozitivă şi cu succes a unor prevederi ale noii legi şi, de asemenea, dovezi care descriu faptul că unele norme din noua lege necesită atenţie în continuare. Raportul conţine informaţiile necesare pentru a înţelege preocupările şi problemele rămase în implementarea noii legi.

Raportul este elaborat pe baza proiectului cu durata de 7 luni pentru monitorizarea întrunirilor, efectuat de către Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), cu sprijinul Misiunii OSCE în Moldova, în perioada de timp iulie-decembrie 2008. Acest proiect continuă precedentul proiect de 9 luni susţinut de OSCE / ODIHR, monitorizând perioada ianuarie - iunie 2008[1]. Proiectul a produs peste 350 de monitorizări individuale ale întrunirilor, care acoperă întreg teritoriul Republicii Moldova.
Constatările stabilesc ferm că noua lege cu privire la întruniri a îmbunătăţit exercitarea libertăţii de întrunire în Moldova. Legea a creat importante beneficii pentru societate: organizatori şi cetăţeni şi societatea în general. Exercitarea paşnică a libertăţii de întrunire de către cetăţeni a crescut. Cazurile de violenţă au rămas la nivelul vechii legi şi chiar au scăzut în termeni relativi. Noua lege a fost în general bine primită de către organizatori, iar autorităţile locale, societatea în general şi poliţia, se confruntă cu câteva dificultăţi în aplicarea acesteia.

Preocupările încă persistă. Punerea în executare de către poliţie a dreptului la întrunire a fost identificată ca prezentând probleme. Noua tendinţă a poliţiei de a fi prezenţi în haine civile mai degrabă decât în uniformă, aşa cum era în vechea lege şi în primele 4 luni din noua lege, creează îngrijorare. Prezenţa poliţiei la întruniri a scăzut în special atunci cînd era necesar, în cazuri cu contra-demonstraţii sau agresiune violentă din partea terţelor părţi, poliţia nereuşind deci să îşi exercite obligaţia pozitivă de a proteja întrunirea. Urmărirea persoanelor care încalcă libertatea de întrunire continuă să pună probleme.

Sunt propuse o serie de recomandări pentru a îmbunătăţi în continuare exercitarea libertăţii de întrunire. Acestea includ: consolidarea capacităţii poliţiei de a gestiona şi de a facilita întrunirile, reevaluarea practicii poliţiei de prezenţă în haine civile la întruniri, consolidarea capacităţii autorităţilor locale şi poliţiei de a se ocupa de procedura de notificare, dezvoltarea aptitudinilor printre membrii comisiei cu privire la întruniri de a lucra cu organizatorii, procurorii să continue cu fermitate urmărirea în justiţie a celor care încalcă libertatea de întrunire, educarea organizatorilor (chiar în cazul mai multor organizatori) de interacţiune cu poliţia.
Reafirmăm recomandările de mai devreme care nu au fost abordate în mod corespunzător: de a promova o mai mare sensibilizare a poliţiei cu privire la aplicarea mai coerentă a unor sancţiuni administrative în conformitate cu Legea cu privire la întruniri; de a consolida abilităţile poliţiei în gestionarea de comportamente paralele şi uneori contradictorii ale diferitelor manifestări şi, de asemenea, de a explora oportunităţi pentru îmbunătăţiri instituţionale. Monitorizarea întrunirilor trebuie să continue, în special în perioada de dinainte şi din timpul alegerilor. Proiectul a generat deja bune dovezi cu privire la punerea în aplicare a noii legi, care arată că autorităţile publice îşi sporesc  învăţarea în privinţa utilizării şi respectării dreptului la întrunire.


Share: