Analiza legislației cu privire la mijloacele de informare în masă care este în vigoare pe teritoriul regiunii din stânga Nistrului a Republicii Moldova

Analiza legislației cu privire la mijloacele de informare în masă care este în vigoare pe teritoriul regiunii din stânga Nistrului a Republicii Moldova

Analysis of the Legislation on Mass Media in effect in the Left Bank Region of the Republic of Moldova[EN]
Analiza legislației cu privire la mijloacele de informare în masă care este în vigoare pe teritoriul regiunii din stânga Nistrului a Republicii Moldova[RO]
Анализ законодательства о средствах массовой информации, действующего на территории левобережного региона Республики Молдова[RU]


Analiza legislației cu privire la mijloacele de informare în masă care este în vigoare pe teritoriul regiunii din stânga Nistrului a Republicii Moldova

Acest studiu conține o analiză a conformității unor prevederi ale legislației regiunii estice ale Republicii Moldova în domeniul libertății de exprimare cu standardele (normele) dreptului internațional al drepturilor omului. Prevederile legislației, incluse în studiu, țin de constituirea, înregistrarea, re-înregistrarea și încetarea activității mijloacelor de informare în masă (mass-media), precum și un șir de domenii care sunt strâns legate de libertatea de exprimare a mass-media.

Share: